BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kangren hâline gelen 2B yasalaştı

Kangren hâline gelen 2B yasalaştı

Çok uzun yıllardır 2B statüsündeki arazilerin hak sahiplerine satışı tartışılıyor.Çok uzun yıllardır 2B statüsündeki arazilerin hak sahiplerine satışı tartışılıyor. Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde, orman vasfını yitirmiş, kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış, bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen arazilere orman vasfını kaybetmiş hazine arazileri ya da 2B diyoruz. 2B, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 2. maddesi B bendi için kullanılan bir kısaltmadır. Peki çok tartışılan bu konuya ilişkin meclisten geçen yasa tasarısı hangi konuları düzenliyor? “Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tasarısı”, orman niteliğini kaybetmiş yerlerin doğrudan hak sahiplerine satışını düzenliyor. Yasaya göre hak sahipleri rayiç bedelin yüzde 70’ini ödeyerek mülkiyet hakkı elde edecek. Elde edilen kaynağın nerede kullanılacağı hususunun başka kangren olmuş bir sıkıntının finansmanı olarak düzenlenmesinin oldukça isabetli bir adım olduğunu görüyoruz. Ülke genelinde bulunan 410 bin hektarlık 2B arazisinin satışından elde edilecek 25 milyar liralık gelirin yüzde 90’ı kentsel dönüşüme aktarılacak. Geri kalan yüzde 10 ise orman köylülerinin sorunlarının giderilmesi için kullanılacak. Zaman zaman kamuoyunda gündeme gelen orman alanlarının küçültüldüğüne dair söylentiler de doğru değil. Çünkü yasa sayesinde Yasa ile 2B alanlarının iki katı kadar orman alanı oluşturulması da öngörülüyor. Uzun yıllardır kangren haline gelmiş olan bu sorunu çözmek için gerçekten çok çaba sarf edildi. Önceki dönemlerde orman kadastrosu tamamlanmadığı için bu konuda sağlıklı yol alabilmek mümkün olmuyordu. Özellikle bu konuya dikkat çeken Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, gece gündüz çalışarak orman kadastrosunun yüzde 90’ını tamamladıklarını, şu ana kadar da 13.5 milyon hektar, yani yaklaşık yüzde 60’ının tapusunu aldıklarının altını çiziyor. 2014 sonuna kadar ormanların tamamının tapusu alınacak diye talimat verdiğini de ekleyerek konu hakkındaki çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini belirtiyor. Bu çerçevede yaylacılara yönelik düzenlemeler de yapıldığını söylemek lazım. Devlet ormanlarında yaylak ve otlak olarak kullanılan alanlar ile yılın belli dönemlerinde yaylacılık amacıyla yerleşim yeri olarak kullanılan alanlar, Orman Genel Müdürlüğü’nce tespit edilecek. Bu alanlardan uygun görülenler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla yayla ilan edilecek. Elbette son olarak kanun yürürlüğe girmeden önceki hak sahiplerinin 3 ay içinde, yürürlüğe girdikten sonrakilerin ise 6 ay içinde başvuruda bulunması gerektiğini hatırlatmakta yarar var. Başvuru bedelleri de yerin konumuna göre bin ya da 2 bin lira olacak. Satış işlemleri, başvuru süresinin bitiminden itibaren 6 ay içinde sonuçlandırılacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT