BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sigortalıyı öldüren yakınlara maaş bağlanmaz

Sigortalıyı öldüren yakınlara maaş bağlanmaz

Soru: “Şerif Bey, Yakın akrabam cinnet geçirmesi sonucu eşini öldürdü. Şu an cezaevinde. Ölümüne sebep olduğu eşi SGK’dan yaşlılık maaşı almaktaydı. Müracaatta bulunsa öldürdüğü eşinden dolayı maaş bağlanabilir mi?” Cemile T.Soru: “Şerif Bey, Yakın akrabam cinnet geçirmesi sonucu eşini öldürdü. Şu an cezaevinde. Ölümüne sebep olduğu eşi SGK’dan yaşlılık maaşı almaktaydı. Müracaatta bulunsa öldürdüğü eşinden dolayı maaş bağlanabilir mi?” Cemile T. MAAŞ BAĞLANMAYACAK HALLER 5510 sayılı Reform Kanununa göre, sigortalının ve/veya hak sahiplerinin bazı olumsuz davranışları maaş bağlanmasını engelleyebileceği gibi bağlanmış olan maaşların kesilmesine de sebep olabilmektedir. 5510 sayılı Reform Kanununun 56. maddesinde hangi durumlarda ilgililere gelir ve aylık bağlanmayacağı veya bağlanan gelir ve aylıkların kesileceği düzenlenmiştir. Kanundaki düzenlemeye göre ölen sigortalının hak sahiplerinden; -Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da aylık bağlanmış olan sigortalıyı kasten öldürdüğü veya öldürmeye teşebbüs ettiği veya 5510 sayılı Kanun gereğince sürekli iş göremez hale veya malul duruma getirdiği, -Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıya veya gelir ya da aylık bağlanmamış olan sigortalıya veya hak sahibine karşı ağır bir suç işlediği veya bunlara karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi nedeniyle ölüme bağlı bir tasarrufla mirasçılıktan çıkarıldıkları, hususunda kesinleşmiş yargı kararı bulunan kişilere gelir veya aylık ödenmez. Ödenmiş bulunan gelir ve aylıklar ise Reform Kanunu hükümleri gereği ilgilisinden geri alınır. BOŞANDIĞI EŞİYLE BİRLİKTE YAŞAYANA MAAŞ BAĞLANMAZ Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen diğer bir ifade ile anne ya da babasından maaş alabilmek için aynı çatı altında birlikte yaşamasına rağmen eşinden boşanmış görünen kişilere maaş bağlanmaz, bağlanmış olsa bile tespit edilmesi halinde maaş kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan maaşlar yasal faizi ile birlikte geri alınır. Reform Kanununun 56. maddesinin son fıkrasındaki bu düzenleme ile son yıllarda oldukça yaygınlık kazanan muvazaalı boşanma olarak isimlendirilen suiistimalin önlenmesine çalışılmıştır. DİNÎ NİKÂH KIYANLAR ANNE VE BABALARI ÜZERİNDEN MAAŞ ALABİLİR Belirtmek gerekir ki, kanunun bu amir hükmü, boşanılan eşle boşandıktan sonra da birlikte yaşamaya devam edilmesi diğer bir ifadeyle önceki evlilik ilişkisine resmi nikâh olmaksızın devam edilmesi hali için geçerlidir. Diğer türlü hak sahibinin eşinden boşanarak başka bir kişiyle resmî nikâh olmadan dinî nikâh kıyarak ya da nikâh kıymaksızın yaşamaya başlaması veya medeni kanuna göre hiç evlenmeyen birisinin resmî nikâh olmadan biriyle birlikte yaşaması durumlarında kişiye maaş bağlanır, bağlanan maaşlar da kesilmez. 18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERLE KISITLILARIN MAAŞI VASİLERİNE ÖDENİR On sekiz yaşını doldurmamış ve ergin olmayan çocuklarla, kısıtlılara veya kendisine kayyım tayin edilen kimselere ait maaşlar, bunların veli, vasi veya kayyımlarına ödenir. Veli, vasi veya kayyımlarına yapılacak ödemelerde, sigortalı veya hak sahibine ait maaş alma yetkisi bulunduğunu açıkça belirten ve noterlikçe onaylanmış vekâletnamenin veya kesinleşmiş?mahkeme kararı örneğinin, ödeme?merkezlerinin (Bankalar ya da?PTT?Bank) ilgili personeline ibraz edilmesi şarttır... *** Soru: “2007 yılında vefat eden eşimden dolayı SSK şartlarından maaş almaktayım. Eşim vefat ettikten sonra evlenmedim. Bu ay vefat eden ve Bağ-Kur şartlarından maaş alan babamdan dolayı bana ikinci aylık bağlanabilir mi?” Ayten K. BAZI HALLERDE EŞ, ANNE VEYA BABADAN DOLAYI İKİ MAAŞ BAĞLANIR Kocası, 1 Ekim 2008 tarihinden önce vefat etmesi nedeniyle dul kalan kadınlar, ya da kocası 1 Ekim 2008 tarihinden sonra vefat etmekle birlikte anne/babasının 1 Ekim 2008 tarihinden önce vefat etmesi halinde hem öksüz/yetim hem de dul kalan kadınlar, emekli maaşı bağlanacak statünün farklı olması şartıyla anne/babadan ve kocadan dolayı iki maaş alabilir. Ayten Hanımın eşi 1 Ekim 2008 tarihinden önce babası 1 Ekim 2008 tarihinden sonra vefat etmiştir. Emeklilik statüleri farklıdır, zira eş SSK, baba ise Bağ-Kur şartlarından maaş almaktadır. Bu nedenle Ayten Hanım, babasından dolayı Bağ-Kur maaşı, kocasından dolayı SSK maaşı olmak üzere iki maaşın tamamını alabilecektir. SGK kendiliğinden iki maaş bağlamaz. İki maaş bağlanması için SGK’ya mutlaka yazılı olarak müracaat edilmesi gerekir.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT