BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Derviş Hüseyin

Derviş Hüseyin

Buyurdu ki: “Halinizden şikâyette bulunmayın. Sabredin, feryad etmeyin. Doğruluk üzere devâm edin. İsteyin, istemekte bıkkınlık göstermeyin!..”Derviş Hüseyin hazretleri, “Ganîzâde” lakabıyla meşhur oldu... Berberlik yapardı. Kendisine yetecek kadar kazanç sağlayacağı müşteri gelirdi. Tasavvuf hallerine dalmıştı... Bir gün, vefât edeceğini anlayıp, dükkanını kapatarak evine döndü. Üç-beş gün hasta yatıp vefât etti. Hikmetli sözleri pek çoktur. Buyurdu ki: “Halinizden şikâyette bulunmayın. Sabredin, feryad etmeyin. Doğruluk üzere devâm edin. İsteyin, istemekte bıkkınlık göstermeyin. İçinde bulunduğunuz istenmeyen hâllerden dolayı ümitsizliğe düşmeyin. Dâimâ ümitli olun. Birbirinize düşman değil, kardeş olun. Birbirinize buğz etmeyin.” “Enes bin Mâlik’den rivâyet edilir: Birisi Resûlullah efendimize geldi; ‘Yâ Resûlallah! Kıyâmet ne zaman kopacak?’ diye sordu. Resûlullah efendimiz; ‘Kıyâmet koptu (farz et). Onun için ne hazırladın?’ diye sordu. O zât; ‘Fazla bir şey hazırlamadım. Fakat ben, Allah ve Resûlünü seviyorum’ dedi. Bunun üzerine Peygamber efendimiz; ‘Senin için tahmîn ettiğin vardır. Sen sevdiğin ile berâbersin’ buyurdu.” “İyi insanların güzel âdetlerinden birisi, Allahü teâlâyı gece gündüz anmalarıdır. O’nu anma zikir kalb ve dille olur. Ancak kalbin zikri daha üstündür... Kalblerinizi, Allahü teâlâyı anmakla diriltiniz. Onun korkusuyla doldurunuz. O’nun sevgisiyle nurlandırınız.” “Dünyânın sizi kandırıp evvelkileri düşürdüğü belâya sizi de düşürmemesi için izzet ve celâl sâhibi Allahü teâlâdan gücünüz yettiği kadar korkun. Bildiğinizle amel edin ve dikkatli olun. Yeryüzü iki sınıf kimseye çok hayret eder. Birisi, ölümden gâfil olarak, yatağını, karyolasını süsleyip uykuya yatandır. Yeryüzü kendi hâl lisanı ile o kimseye; ‘Ey insan! Şu nâzik bedenin, yataksız olarak arada bir perde bulunmadan, bende uzun müddet kalacak ve çürüyecek. Bunu niçin düşünmüyorsun?’ der. BİR ARAZİ PARÇASI İÇİN!.. Yeryüzünün kendisine hayret ettiği ikinci kimse de, ufak bir arâzi parçası yüzünden kardeşi ile hasım olan kimsedir. Yeryüzü, kendi hâl lisanı ile o kimseye; ‘Ey insan! Münâkaşasını yaptığınız bu yerin sizden önceki sâhiplerinin nerede olduklarını hiç düşündünüz mü?’ der.” Derviş Hüseyin hazretleri vefat etmeden evvel şöyle niyazda bulundu: “Yâ Rabbî! Senin yardımın olmazsa, maksuduma eremem, kötü şeyden nefsimi koruyamam. Ben ve işlerim senin kudretin altındayız. Sana çok çok muhtâcız yâ Rabbî!”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT