BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > CHP’nin, Kur’an’a Peygamberimize, İslâma bakışı...

CHP’nin, Kur’an’a Peygamberimize, İslâma bakışı...

Başbakan Erdoğan: “CHP devrinde câmilerimiz ahır yapıldı” deyince, birtakım kimseler, âdeta küçük bir kıyamet kopardılar! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da kılıcını çekip kürsülere fırlamakta gecikmedi.Başbakan Erdoğan: “CHP devrinde câmilerimiz ahır yapıldı” deyince, birtakım kimseler, âdeta küçük bir kıyamet kopardılar! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da kılıcını çekip kürsülere fırlamakta gecikmedi. Şimdi ben, aynı kişilerin bir Köroğlu edasıyla konuşmaya başlamaları için, onlara zemin hazırlıyorum. Aşağıdaki çok hazin belgelerden sonra, muhteremlerin ne söyleyeceklerini doğrusu merak ediyorum. Önce buraya, 1931 yılında, yâni CHP’nin iktidar döneminde Devlet Matbaasında basılan ve 1950 yılına kadar bütün liselerimizde resmen okutulan Tarih kitabının Orta Zamanlar bölümünden aldığım açıklamaları dikkatinize sunuyorum. CHP iktidarının İslâm dinine ve onun sevgili peygamberine, Kur’an-ı kerime nasıl baktığını göstermesi bakımından aşağıdaki cümleler çok, ama çok mühimdir. Resmî tarih kitabının 89. sayfasında deniliyor ki: “Muhammet, Mekke’de, müşriklik muhitinde ve tesirinde büyümüş olmasına rağmen, dinî meseleler ve dinî düşünceler pek derin bir surette zihnini işgal ediyordu. Muhammet 40 yaşına geldiği zaman, vatandaşlarını, kendinin bulduğu ve doğru olduğuna inandığı yeni bir dine dâvete başladı. Muhammed’in dâvet ettiği bu dine, o zaman haniflerine imtisalen ‘İbrahim dini’ yahut inkıyat mânâsını ifade eden İslâm denilmiştir.” Tarih kitabının 90. sayfasında, Kur’an ve Vahiy başlığı altında şu açıklamalar yer almaktadır: “Muhammet’in koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur’an denir. O, Arapların ahlâk ve âdetlerinin, pek fena ve pek iptidaî ve ıslaha muhtaç olduğunu anlamış, bunları ıslah için tenha yerlere çekilerek senelerce düşünmüş ve yıllarca tefekkürden sonra, kendisinde vahiy ve ilham fikri doğmuştur.” Bu resmî tarih kitabının 91. sayfasında İlk Vahiy başlığı altında şöyle bir iddia ileri sürülmektedir: “Muhammet, uzun bir devirdeki tefekkürlerin mahsulü olan âyetleri, lüzum ve ihtiyaçlara göre takrir ediyordu. Bununla beraber, kendisini tahrik eden kuvvetin, tabiat fevkinde bir mevcudiyet olduğuna, samimi surette kani idi.” CHP iktidarı, 1931 yılından 1950 yılına kadar liselerimizde okuyan çocuklarımıza, bu köksüz, bu ruhsuz, bu ahlâksız iddiaları, bu küfür, bu kâfir safsatasını ezberletmeye çalışmıştı. Şimdi bazı CHP’liler, başta Genel Başkanları Kılıçdaroğlu ve yandaş kalemleri diyeceklerdir ki: “Bir kimsenin yazdığı bir tarih kitabını, koskoca CHP iktidarına yamamak yanlıştır; akıl kârı değildir.” Yoook! Kazın ayağı sandığınız gibi değil. Bu tarih kitabının hemen baş tarafında “Kitabın hazırlanmasında çalışanlar” başlığı altında, bu küfürdaneyi hazırlayanların isimleri teker teker açıklanmaktadır. Hepsi de CHP’nin anlı şanlı milletvekilleri ve yandaşlarıdırlar. Şu ahır edebiyatı yapan kişileri hiç unutmamalısınız. İşte size o tarih kitabını yazan CHP rozetli inkârcıların isimleri-cisimleri: 1-M.Tevfik Bey: Cumhurbaşkanlığı Umumi Kâtibi ve Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti Reisi. 2-Semih Rıfat Bey: Çanakkale Meb’usu ve T.T.T.C Reis Vekili. 3-Akçuraoğlu Yusuf Bey: İstanbul Meb’usu Ankara Hukuk Mektebi Siyasi Tarih Prof. ve T.T.T.C Reis Vekili. 4- Dr. Reşit Galib Bey: Aydın Meb’usu ve T.T.T.C Umumi Kâtibi. 5-Hasan Cemil Bey: Balıkesir Meb’usu ve T.T.T.C Azası. 6- Âfet Hanımefendi: Musiki Muallim Mektebi Muallimi T.T.T.C Azası. 7- Bâki Bey: Erkânı Harbiye Miralayı. 8- İsmail Hakkı Bey: Balıkesir Meb’usu T.T.T.C Azası 9- Reşit Saffet Bey: Kocaeli Meb’usu T.T.T.C Azası. 10- Sadri Maksudi Bey: Şarkikarahisar Meb’usu Prof. T.T.T.C Azası. 11-Şemsettin Bey: Sivas Meb’usu Türk Tarihi Prof. T.T.T.C Azası. 12- Şemsi Bey: Miralay Harita Umum Müdürlüğü Şube Müdürü. 13- Yusuf Ziya Bey: Eskişehir Meb’usu. Prof. ve T.T.T.C Azası.
Kapat
KAPAT