BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tarihî oylama

Tarihî oylama

Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün öğleden sonra tarihindeki en önemli oylamalardan birini gerçekleştirecek. 3 maddelik pakete Anayasa’nın öngördüğü 367 oy çıkarsa, mekanizma işlemeye devam edecek.Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün öğleden sonra tarihindeki en önemli oylamalardan birini gerçekleştirecek. 3 maddelik pakete Anayasa’nın öngördüğü 367 oy çıkarsa, mekanizma işlemeye devam edecek. 367’nin altına düşüldüğü takdirde olacakları ise kimse dosdoğru söyleyemez. Zira bir krizin gelişme safhaları devamlı sürprizlerle doludur. Söyleyebileceğimiz, sürprizlerin acı vereceğidir. Ekonomi, bütün partiler, politikacılar, halkımız, zarar görecek. Çünkü istikrarsızlığın getireceği hiçbir nimet yoktur. Koalisyonun üç liderinin evvelki geceki demeçleri, imzacı milletvekillerimizi imzalarına sahip çıkmaya ve TBMM’nin saygınlığına halel getirmemeye davet etti. Türkiye denen ulu devletin yeni bir dönemeçte bulunduğu âşikârdır. Bugün, hangi tarafa döneceği açığa çıkacak. Kendi kendimizin başımızı belâya sokmakta epey kıdemli bir toplum olduğumuzun tarihî örneklerini vermek istemiyorum. Zira geçmişimizde, gerçeği yakaladığımız parıltılı misaller de var. ABD, AB, Türk cumhuriyetleri, bazı Balkan ve Mısır gibi Arap devletleri, Demirel’in yerinde kalmasını istiyorlar. Şüphesiz TBMM, bu arzularla kayıtlı değildir. Ama dış politikanın incelikleri pas geçilemez. Almanya Cumhurbaşkanı gibi çok mühim bir zâtın bu akşam Türkiye’ye gelmesi, oylama saatlerine tesadüf edecek. İstikrar bozulmadığı takdirde, dört elle sarılmamız gereken o kadar hayatî meselemiz var ki: Bizi muasır medeniyet, seviyesine ulaştıracak tek yol olan AB normları, ekonominin çok hızlı gelişmesi, tam bir özelleştirme, idarî ve hukukî reformlar, Kafkasya ve Türkistan’la ilişkilerimiz, boru ve gaz hatları, Balkanlar’daki durum, GAP ve Güneydoğu, trajik durumdaki sağlık, eğitim, yüksek öğretim sorunlarımız... Daha niceleri ki, sütunum bitmek üzere bulunduğu için sıralamaya devam edemiyorum. Gelişmiş ülkeler tarafına mı, yağmacı ve gelişebilmek yeteneğini bir türlü açığa çıkartamayan Asya-Afrika memleketleri tarafına mı kayacağımızın işaretini, bugünkü tarihî oylama gösterecek. Hiç şüphe etmeyiniz...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT