BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Üryânî Mehmed Dede

Üryânî Mehmed Dede

“Namâz kılmak, oruç tutmak, Kur’ân-ı kerîm okumak ve zikir etmek, yalnız bedenle yapılan ibâdet oldukları için bunları herkesin kendisi yapması lâzımdır...”Üryânî Mehmed Dede, Rumeli velîlerindendir. Romanya’da Yergöğü kasabasında doğdu. Bir gün, “aşk-ı ilâhî”nin cezbesine kapılıp kendinden geçti. Dizkapağı ile göbeği arası hâriç, üryan şekilde etrafta dolaşmaya başladı. Bu sebeple “Üryani” denildi. Mısır’a kadar gitti. Gülşenî dergâhına vardı. Zâhir ve bâtın ilimlerinde kemâle geldi. İcazet verilip memleketine geri gönderildi. 1590 (H.999) senesinde Yergöğü’nde vefât etti. Üryânî Mehmed Dede, vefatından kısa bir zaman önce buyurdu ki: Kur’ân-ı kerîmin hepsini hatim edene verilen sevâb, dahâ çoktur. Namâz kılmak, oruç tutmak ve Kur’ân-ı kerîm okumak ve zikir etmek, yalnız bedenle yapılan ibâdet oldukları için bunları herkesin kendisi yapması lâzımdır. Başkasını vekîl edip yaptırmak câiz değildir. Bunun için, Kur’ân-ı kerîmi Fâtihadan başlayıp Fil sûresine veyâ İhlâs sûresine kadar okuyup, sonra olan birkaç sûreyi başkasına emredip okutsa, o da birinciye vekîl olarak kalan sûreleri okursa, Kur’ân-ı kerîmi başından beri okumuş olan, (Hatim) okumuş olmaz. Bunlardan birisini dinleyen kimseler, hatim dinlemiş olmazlar. Hiçbiri hatim sevâbına kavuşamazlar. Okumuş olanlar, sevâbını, meyyitlerin rûhlarına ayrı ayrı hediyye etseler veyâ birisi, hepsi için hediyye etse, yanî hatim duâsı yapsa, okuyanlar da (Âmîn) deseler, âyetlerin sevâblarının toplamı, meyyitlere de verilir. Fekat, hatim için va’d olunan sevâba kavuşamazlar... Bir hatmi, yalnız bir kişinin okuması ve sevâbını, bunun bağışlaması lâzımdır. Meyyit için, çeşidli kimselerin sessiz olarak çeşitli cüz’ler okuyup, Kur’ân-ı kerîmi hatim etmeleri ve her birinin okuduğunun sevâbını ölünün rûhuna göndermeleri veyâ birinin hepsi için hediyye etmesi, yanî hatim duâsını yapması, okuyanların da (Âmîn) demeleri câiz olur ve çok fâideli olur. Fakat, bu sûretle hatim sevâbı hâsıl olmaz. Hatmi bir kişinin okuması veyâ bir kişi, evvelce okumuş olduğu hatmin sevâbını hediyye etmesi lâzımdır... SECDE ÂYETİNİ OKUMAK Secde âyetini okumak da böyledir. Birkaç kişiden her biri, secde âyetinden birer kelime okusalar, bunu işitenlere tilâvet secdesi yapmak lâzım olmaz. Çünkü, secde âyetini bir kişi okuyunca, bunu işitenlerin secde yapması vâcib olur. Çeşidli kimselerin okudukları kelimeler toplanarak, bir kişi bütün âyeti okumuş gibi yapılamaz. Çünkü, Kur’ân-ı kerîm okumak için, kimse başkası yerine vekîl yapılamaz...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT