BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Askerlikte sivil devrim

Askerlikte sivil devrim

Askerlik Kanunu silbaştan... Son yoklama kalkıyor, muayeneyi aile hekimleri yapacak, öğrencilere 29 yaşına kadar askerlik yok.Meclis Milli Savunma Komisyonu, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısını kabul etti. Tasarıya göre, her yıl 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında yapılan yoklama ile 1 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında yapılan son yoklama uygulamasına son verilecek. Lise veya dengi okullar ile fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenlerin askerlikleri 29 yaşını geçmemek üzere mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar ertelenecek. Askerlik mec-lisleri günün gelişen şartlarında etkinliğini kaybettiğinden kaldırılacak. NELER DEĞİŞİYOR > Askeralma işlemleri Milli Savunma Bakanlığı’nca yürütülecek. > Yükümlülerin sağlık muayeneleri askerlik şubesinin bulunduğu yerde öncelikle varsa aile hekimi tarafından, yoksa en yakın resmi sivil sağlık kuruluşunda veya asker hastanelerinde tek tabip tarafından yapılacak. > Savaş zamanı hariç olmak üzere; bir baba veya ananın iki oğlundan biri askerdeyken diğer oğlu, ikiden fazla oğlu olanlardan ikisi askerde iken diğerleri, oğullarından biri muvazzaf askerlik hizmetini bitirinceye kadar askere sevk edilmeyecek. > Fakülte veya yüksekokul bitiren kadın veya erkekler, muvazzaf subay olabilecek. Muvazzaf subay ve astsubayların mecburi hizmet süresi 15 yıldan 10 yıla indirilecek. > Atamalı ya da sözleşmeli olarak görevli sivil öğretim elemanları, TSK sosyal tesisleri ve kamu konutlarından subaylar gibi yararlanabilecek. > Sözleşmeli 10 kişi “Genelkurmay Başkanı danışmanı” olarak çalıştırılabilecek. > Aralarında uzman çavuşların da bulunduğu TSK personeli de birinci derecenin dördüncü kademesine kadar yükselebilecek. > Tasarıda önergeyle yapılan değişiklikle, sivil hastaların askeri hastanelerden yararlanma oranı artırıldı. Buna göre, Genelkurmay Başkanlığı’na, sivillerin askeri hastanelerden yararlanmadaki yüzde 10 oranını artırma yetkisi veriliyor. > Yükümlülerin yoklama işlemleri yaklaşık 14 aylık bir süreye yayılacak. Böylelikle, yoklama kaçağı sayısı ve yoklama dönemlerinde askerlik şubeleri önünde oluşan yükümlü yoğunluğu azaltılmış olacak.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT