BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Temel hak ve özgürlüklerde uzlaşılan 41 madde

Temel hak ve özgürlüklerde uzlaşılan 41 madde

Yeni Anayasa yazımına başlayan TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda yeni anayasanın temel hak ve özgürlüklerle ilgili üzerinde uzlaşma sağlanan 41 başlık belli oldu.Şükran Kaban ANKARA Yeni Anayasa yazımına başlayan TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda yeni anayasanın temel hak ve özgürlüklerle ilgili üzerinde uzlaşma sağlanan 41 başlık belli oldu. Temel Hak ve Özgürlükler kısmının 5 bölüm ve 41 başlıktan oluşması kararlaştırılırken, dünkü toplantıda 5 bölümden ilkini oluşturan “Temel ilkeler” bölümü içindeki başlıklar, “insan onuru”, “temel hak ve özgürlüklerin kaynağı, “niteliği ve bütünlüğü”, “ayrımcılık yasağı, eşitlik” olması konusunda uzlaşmaya varıldı. Toplantıda ayrıca “temel ilkeler” bölümünde yer alacak alt başlıklar üzerinde hukukçu uzmanlarla çalışıp taslak metin hazırlaması için alt komisyon oluşturuldu. Alt komisyon cuma günü hazırladığı taslak metni üst komisyona sunacak. Yeni Anayasa’nın temel hak ve özgürlükler bölümü ile bu bölümün konu başlıkları şöyle olacak: Temel Hak ve Hürriyetler(Özgürlükler) a) Temel haklar: 1) İnsan onuru (kişinin maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkı) 2) Temel hak ve hürriyetlerin (özgürlüklerin) kaynağı, niteliği ve bütünlüğü 3) Eşitlik (pozitif ayrımcılık, kadın hakları), 4) Ayrımcılık yasağıb) Kişi Hak ve Özgürlükleri: 5) Hayat (Yaşam Hakkı), 6) Çocuk hakları, 7) İşkence eziyet ve kötü muamele yasağı, 8) Zorla çalıştırma Yasağı, 9) Kişi hürriyetleri (özğürlüğü) ve güvenliği, 10) İnsan hayatının (yaşamının) gizliği ve korunması, 11) Kişisel bilgi ve verilerin korunması, 12) Konut dokunulmazlığı, 13) Haberleşme hürriyeti (özgürlüğü), 14) Yerleşme ve seyahat hürriyeti, 15) Din vicdan ve inanç özgürlüğü (vicdani ret hakkı, kimlik hakkı, kültürel haklar, anadilini kullanma hakkı), 16) Düşünce ve ifade hürriyeti (özgürlüğü), 17) Eğitim ve öğrenim hakkı hürriyeti (özgürlüğü), 18) Bilim ve sanat hürriyeti, 19) Basın ve yayın hürriyeti (Düzeltmeye cevap hakkı), 20) Mülkiyet (Miras hakkı), 21) Çalışma, girişim ve sözleşme hürriyeti , 22) Örgütlenme hürriyeti, 23) Toplantı gösteri ve yürüyüşü hürriyeti, 24) Hak arama hürriyeti (Bilgi edinme, dilekçe, anayasal şikayet, kamu denetçiliği), 25) Adil yargılanma hakkı, 26) Suç ve cezalara dair esaslar, 27) Sığınma hakkı. c) Siyasi Haklar ve Hürriyetler: 28) Vatandaşlık (Türk vatandaşlığı, Türkiye vatandaşlığı), 29) Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı , 30) Siyasi parti hürriyeti, 31) Kamu hizmetine girme hakkı (Bütçe hakkı), d) Sosyal ve Ekonomik Haklar: 32) Sağlık hakkı, 33) Sosyal güvenlik hakkı, Yoksulluğa karşı korunma hakkı (Temel hizmetlere erişim hakkı, makul hayat sürdürme hakkı, engelliler, yaşlılar ve gençlik), sosyal yardım ve hizmetler, 34) Çevre ve doğal hayat hakkı (hayvan hakları, temiz suya ve yeterli gıdaya erişme hakkı, tarihi ve kültürel mirası koruma hakkı), 35) Konut ve barınma hakkı, 36) Sendika hakkı, 37) Toplu iş sözleşmesi grev hakları, 38) İş güvenliği hakkı (çalışma hakkı), 39) Devletin sosyal ve ekonomik görevlerinin sınırı (sınırlandırma olmamalı) e) Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması ve Durdurulması: 40) Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması, 41) Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT