BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Mübârek “Üç Aylar” çok yaklaştı...

Mübârek “Üç Aylar” çok yaklaştı...

Halkımız arasında “Üç Aylar” diye anılan “Recebü’l-ferd”, “Şa’bânü’l-muazzam” ve “Ramazânü’l-mübârek” aylarının, İslâm dîninde özel yerleri vardır...Önümüzdeki 21 Mayıs 2012 (30 Cemâzil-âhır 1433) Pazartesi’yi 22 Mayıs Salı’ya bağlayan gece, Recep ayının ilk gecesi, 22 Mayıs Salı günü de (1 Recep 1433) “Recep ayı”nın ve mübârek “Üç Aylar”ın ilk günüdür. 24 Mayıs 2012 / 3 Receb 1433 Perşembe günü ise, öğleden sonra başlamak üzere, ya’nî mübârek Cum’a gecesinde, mübârek “Regâib Kandili”ni idrâk etmekle şerefleneceğiz inşâallah. BU AYLARI GANİMET BİLMELİ Şimdi, bir nebze üç aylardan ve içerisindeki mübârek gecelerden bahsetmek istiyoruz: Halkımız arasında “Üç Aylar” diye anılan “Recebü’l-ferd”, “Şa’bânü’l-muazzam” ve “Ramazânü’l-mübârek” aylarının, İslâm dîninde özel yerleri vardır. Bunlardan birincisi olan Receb, “Allahü teâlânın ayı”; ikincisi olan Şa’bân, “Peygamber Efendimizin (sallallâhü aleyhi ve sellem) ayı”; Ramazân-ı şerîf de “Ümmet-i Muhammed’in ayı” olarak bilinmektedir. İçerisinde “Regâib” ve “Mi’râc” kandillerinin bulunduğu ve Âdem aleyhisselâmdan beri kıymetli, hürmet edilen bir ay olan “Recebü’l-ferd” ayının afv ve mağfirete, bu ayı ta’kîb eden “Şa’bânü’l-muazzam” ayının şefâate, “Ramazânü’l-mübârek” ayının da sevâpların kat kat verilmesine mahsûs aylar olduğu bildirilmiştir. Yine “Recep” ayının tevbe, hürmet ve ibâdet ayı; “Şa’bân” ayının muhabbet ve hizmet ayı; üç ayların üçüncüsü ve bütün ayların da sultânı olan “Ramazân” ayının ise yakınlık ve ni’met ayı olduğu ifâde edilmiştir... İşte bu üç ayı, bilhâssa Ramazân-ı şerîf ayını birer ganîmet bilip, güzel hâzırlanarak bu fırsatları iyi değerlendirmeye çalışmalıyız. Bu aylarda, bütün mâlî ve bedenî ibâdetleri yapma hususunda büyük çabalar harcamalıyız. “Üç Aylar”ın üçüncüsü, kamerî ayların ise dokuzuncusu olan Ramazan ayı çok kıymetli ve şereflidir. Ramazan ayında yapılan bütün nâfile ibâdetlere verilen sevâp, başka aylarda yapılan farz ibâdetlere verilen sevâp gibidir. Bu ayda iyi iş ve ibâdet yapabilenlere, bütün sene boyunca da bu işleri yapmak nasîp olur. İçerisinde Kur’ân-ı kerîmin vahyedilmeğe başladığı “Kadir gecesi” bu ay içindedir ki, o gecenin bin aydan hayırlı olduğu bizzât Allahü teâlâ tarafından beyân buyurulmuştur. Kur’ân-ı kerîm, Resûlullah Efendimize o gece gelmeye başlamıştır. Kur’ân-ı kerîmde medhedilen en kıymetli gecedir. Bu aylarda, gün ve gecelerde, içimizi ve dışımızı çok iyi bilen Rabbimize karşı, nefsimizi muhâsebeye çekmeli, O’nun bizim dünyâ ve âhiret hayâtımızı Cennet’e çevirmek için gönderdiği İslâma tâm teslîm olup olmadığımızı gözden geçirmeli, hiç vakit geçirmeden İslâmın rahmet, bereket, mağfiret, fazîlet ve hayât bahşeden çeşmesinden kana kana nasip almak için bu ayları, geceleri ve günleri başlangıç yapmalıyız. Büyük İslâm âlimi İmâm-ı Gazâlî hazretleri buyuruyor ki: “Âhiret yolcusunun, ibâdetle ihyâ edilmesi kuvvetle müstehab olan mübârek geceleri boş geçirmesi uygun değildir. Çünkü bunlar hayır mevsimleri ve kârı bol olan gecelerdir. Kazançlı mevsimleri ihmâl eden bir tâcir, bir kâr sağlayamadığı gibi, mübârek geceleri gafletle geçiren âhiret yolcusu da maksada ulaşamaz.” (İhyâu Ulûmi’d-Dîn) KULLUK VAZİFESİ... Bildiğimiz gibi, Müslümanlığın farz kıldığı ibâdetlerin faydası, aslında insanlara ya’nî o ibâdetleri yapan fertlere, âilelere ve cem’iyetleredir. Yoksa Allahü teâlâ, insanların ibâdetlerine muhtaç değildir. İnsan namaz kılmakla, oruç tutmakla, diğer ibâdetlerini yapmakla, hem Allah’a karşı kulluk vazîfesini yapmış, hem de kalbini her türlü kötülüklerden temizlemiş olur. Çünkü namaz ve oruç, insanı rûhen yükseltir ve kötülüklerden alıkoyar. Aynı şekilde, Allah’ın emrettiği gibi malının zekâtını vermek ve muhtaçlara yardım etmekle de hem Allah’a karşı kulluk, hem de insanlara karşı insânî vazîfe yapılmış olur. Bu vesîleyle, siz kıymetli okuyucularımızın, asîl milletimizin ve bütün İslâm âleminin “üç aylar”ını, “Receb-i şerîf”lerini ve “Regâib” gecelerini tebrîk ediyor, sıhhat ve âfiyet içerisinde nicelerine kavuşmalarını diliyoruz.
Reklamı Geç
KAPAT