BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa

Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa

Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa’nın bu sene, vefatının yüzüncü yıldönümünü anıyoruz. Aramızdan ayrılalı tam yüz yıl olmuş. Türbesi Fatih Camii avlusundadır.Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa’nın bu sene, vefatının yüzüncü yıldönümünü anıyoruz. Aramızdan ayrılalı tam yüz yıl olmuş. Türbesi Fatih Camii avlusundadır. Cenabı Hak rahmet eylesin. Hatırlanacağı üzere kendisi Tokat doğumludur. İstanbul’da Kuleli askeri lisesinde tahsiline devam etmiştir. Harbiye’yi ikincilikle bitirip, Harp akademisini bitiremeden kendisini, Kırım savaşının içinde buldu. 1853’ten 1878’e kadar ömrünün 25 yılı hep cephelerde, kan ve barut kokulu savaş alanlarında, oradan oraya koşturmakla geçti. Osman Paşa hem, Gazi hem de Müşirlik rütbelerini kazandı. Böyle insan, milletlerin tarihinde nadir olarak görülür. Tokat Valiliği’nin koordinesi ile Belediye ve Osman Paşa’nın adını taşıyan Üniversite Rektörlüğünün beraberce düzenlediği, 5-7 Nisan tarihleri arasındaki, Gazi Osman Paşa’yı anma sempozyumuna, programım elvermediği için katılamadım. Tertipleyenlere minnettarım. Eğer sempozyumun bildirileri, tebliğleri elime geçerse, bu sütunlarda kullanmaktan şeref duyarım. Gazi Osman Paşa, Sırp isyanlarını bastırmada görevli iken, kendini Plevne müdafii olarak buldu. Osmanlı Rus savaşı başlarken, Osman Paşa, düşmanı kendi topraklarında (Rus) karşılamayı teklif etti ise de, Devletin üst kademesindeki, Sultan Abdül Azizi tahtan indiren ihtilalci kadro, bunu uygun bulmayıp ret etti. Ruslar güneye sarkıp Plevne’yi hemen aldılar. İşte tam bu sırada Osman Paşa imdada yetişip, Plevne’yi Ruslar’dan alıp derhal tahkimata başladı. Bu tarihten sonra tam dörtbuçuk ay, koca şanlı Rus ordusu Plevne önünde çakıldı kaldı. Ellibin kişilik takviye Romen ordusuna rağmen. Mevsim çok sertti. Kalede yiyecek, giyecek ve hatta su sıkıntısı had safhada idi. Ayrıca şehirde 20.000 civarında Bulgar nüfus vardı ki, bunlar Ruslar hesabına çalışan casuslardı. Osman Paşa’nın Plevne savunması, Avrupa devletlerinin dikkatini üzerine çekti. Harp akademilerinde dersleri kesip, öğrencilere “Yarın Osman Paşa ne yapabilir”i sorup imtihan ediyorlardı. Dörtbuçuk ay Avrupa kurmayları bir defa bile isabet ettiremediler. Ve “Bu adamın içine şeytan girmiş” diye hükmettiler. Plevne’ye kadar dört beş telgraf hattı uzattılar ki, hadiseleri saati saatine takip edebilsinler. Onun kahramanlıkları kitaplara sığmaz, sığmıyor da... Osman Paşa milli bir kahramandır. Böyle kimseler bir Tokat’ta değil, milletçe yurdun her yerinde anılmalı idi. Böyle bir zamanda, onu anlatan kitaplar devletçe bastırılmalı ve adına yarışmalar düzenlenmeli idi. Ruslar’ın modern Çarlarının Türk milletini tarihten silmeye çalıştığı günümüzde, Plevne kahramanlıklarını gençlerimize anlatmamız boynumuza borçtur. Rus Çarı Alexandr, cahil bir Rus subayının acele ile Osman Paşa’nın belinden aldığı kılıcını, “Bu kılıcı şerefiyle taşıyacak tek insan sizsiniz” diyerek kendi eliyle ve törenle beline kuşatmıştır. Rusya’da bulunduğu zamanda esir muamelesi görmediği gibi, üstelik her gittiği yerde, Çar’a mahsus törenle karşılanıp uğurlanmıştır. Ruslar bu savaşların yıl dönümlerinde, herhalde Osman Paşa’yı bizden daha fazla yad ediyorlardır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT