BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Devlet ziyareti!..

Devlet ziyareti!..

Alman Cumhurbaşkanı Johannes Rau, Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in resmi davetlisi olarak memleketimizdedir. Kendisine hoşgeldiniz diyor ve bu büyük ve dost ülkenin Devlet Başkanını saygı ile selamlıyoruz.Alman Cumhurbaşkanı Johannes Rau, Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in resmi davetlisi olarak memleketimizdedir. Kendisine hoşgeldiniz diyor ve bu büyük ve dost ülkenin Devlet Başkanını saygı ile selamlıyoruz. Almanya, yüzyıllar boyunca biz Türkler için daima çok önemli ve dost bir ülke olagelmiştir. Devlet Başkanlarının şimdilerde olduğu gibi, çat kapı birbirlerini ziyaret etmelerinin olağan ve sıradan sayılmadığı dönemlerde bile, Devlet Başkanları düzeyinde böylesi ziyaretler yapılagelmiştir. Birinci Dünya Savaşında bu dost ülke ile silah arkadaşlığı yapmışız. Onlar “Versailles” Andlaşmasının arkasına çekilirken biz “Sevr”i yırtmış, Milli Kurtuluş savaşına başlamışız. Osmanlının 5’inci ordusuna komuta eden Alman Generali Liman Von Sanders Adana’da komutayı Mustafa Kemal Atatürk’e devrederken şöyle demişti: “Ekselans, savaş bitti. Biz askerlerin görevi de sona erdi! Bundan sonrası artık diplomat ve politikacıların işidir!” Mustafa Kemal’in cevabı bıçak gibi keskindi: “Ekselans, savaş belki sizin için bitti...ama bizim için henüz yeni başlıyor!” İkinci Dünya Savaşında Almanya ile ayrı ve karşıt cephelerde yer aldık. Ama milletçe ilişkilerimiz geleneksel dostane karakterinden hiçbir şey kaybetmedi. Savaş, Almanya’nın yenilgisi ile son bulunca, tarih boyunca kara gün dostu olmak karakterini muhafaza etmiş bir büyük millet olarak Almanlar’a elini ilk uzatan yine Türkiye olmuştu. Savaş sırasında usulen el konulmuş olan Alman hak ve menfaatlerini, hiçbir karşılık beklemeden, Almanya’daki tazminat haklarına tenezzül etmeden hepsini derhal iade ettik. Savaşı izleyen dönemde Almanlar’ın olağanüstü kalkınmasında Türk el emeğinin tartışılmaz payı, katkısı vardır. Bugün Almanya’da yaşayan üç milyona yakın vatandaşımızdan pek çoğu “Gastarbeiter”, “Misafir işçi” olmak vasfından çıkmış işveren haline gelmişlerdir. Bugün Alman Parlamentosunda, ikinci-üçüncü kuşak Türkler’in de yer almakta olmaları bizler için kıvanç vericidir. Almanya’da altı yıla yakın bir süre memleketimi Büyükelçi olarak temsil etmek şerefine ve bahtiyarlığına sahip oldum. Her bakımdan her düzeyden büyük yardımlar gördüm. Bu bakımdan da şükran borcum vardır. Alman Cumhurbaşkanının ziyareti Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili bir Anayasa değişikliği konusunun Parlamentoda tartışılmakta olduğu sıkışık ve sıkıntılı günlere rastlamıştır. Buna rağmen bu ziyaretin yine de yapılabilmiş olması her iki ülkede “Devletin devamlılığı” ilkesi konusunda ortak bir anlayışın ifadesidir. Bu bakımdan iki Cumhurbaşkanını da saygı ile kutluyorum. Almanya’da Cumhurbaşkanlığı temsili bir nitelik taşır. Ve Federal Almanya’nın kurulduğu 1949 yılından beri Cumhurbaşkanı siyasi partiler arasında adeta sıraya bindirilmiştir. Ancak her iki ülkede de Devleti başta, başların üzerinde tutmak geleneği vardır. Almanya’nın ilk Cumhurbaşkanı Heuss’ün ilk ziyaret ettiği ülke Türkiye olmuştu. Halefleri -ben beş tanesini hatırlıyorum- mutlaka Türkiye’yi ziyaret etmişlerdir. Zor günlerde yapılan böylesi ziyaretlerin bir başka anlamı ve değeri vardır. Bu gerçeğin bilinci içerisinde dost ve müttefik Almanya’nın muhterem Cumhurbaşkanı Ekselans Johennes Rau ve refikalarını saygı ile selamlıyor ve bu ziyaretin her iki ülke arasındaki geleneksel dostluğun ve işbirliğinin daha da pekiştirilmesine vesile oluşturmasını diliyoruz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT