BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mektup ve nasîhat

Mektup ve nasîhat

Selçuklu hükümdârı Alâaddîn Keykûbât, Osmân Gâzi’nin akıl almaz hizmetlerini gördü. Taltîf için bir berat gönderdi.Selçuklu hükümdârı Alâaddîn Keykûbât, Osmân Gâzi’nin akıl almaz hizmetlerini gördü. Taltîf için bir berat gönderdi. Ve şunları yazdı: “Allahü teâlâya hamdolsun. Resûlü’ne selâm olsun. İşittim ki, Osmân bin Ertuğrul nâm bir yiğit, tekfurlarla cihat edermiş. Cesâreti, cihanı sarmış. Teb’ası, sever ve sayarmış. Hazret-i Sıddîk gibi cömert. Ömer-ül Fârûk gibi âdilmiş. Ahlâkı hazret-i Osmân gibi. Yiğitliği Hazret-i Alî’ye benzermiş. İntikali sür’atli, kılıcı keskin. Oku, kayan bir yıldız. Darbesi sanki şimşekmiş. Aklı, kâmil ve olgun. Görüşleri şaşmazmış. Cihân sultânlarına baş eğdiren bir şahbazmış. İşbu hasletlerinden ötürü Eskişehir sancağını, Yenişehir’e kadar, Söğüt ve etrâfındaki alanları bu yiğide verdim. Ondan beklediğim şudur ki: “Allahın rızâsına sarılsın. Mazlumun hakkını zâlimden alsın. Haksızlığı kaldırsın. Seyyidlere ikrâmı bol etsin. Bunu, sebeb-i seâdet bilsin. Âlimleri himaye etsin. Onları incitmeyi, belâ bilsin. Askerine, bol ihsân yapsın. Beldeleri tâmir etsin. Kullara refah versin. Beş vakit namaza devam etsin. Allah sevgisiyle kalbini süslesin. Harpte sert olsun. Sulhta yumuşak...” > www.gonulsultanlari.com Tel: (0 212) 454 38 10 www.siirlerlemenkibeler.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT