BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Cehennem, küfrün, inkârın karşılığıdır

Cehennem, küfrün, inkârın karşılığıdır

“Kalbinde îmân varken, zarûret olmadığı hâlde bile kâfirlerle düşüp kalkan, onların paskalyalarına uyanların cenâze namâzlarını kılmalıdır. Bunları kâfir bilmemelidir!..”Cehennemde sonsuz olarak kalmak, küfrün, inkârın karşılığıdır. Günâh işleyen Müslümân, Allahü teâlânın kabâhatli kullarıdır. Bunlar, yaramaz, suçlu çocuğa benzer. Bu konuda İmâm-ı Rabbânî hazretleri buyuruyor ki: “Cehennemde sonsuz olarak yanmak, küfrün karşılığıdır. Burada denilir ki, bir kimse, îmânı varken, kâfirlerin ibâdetlerine, âdetlerine, bayramlarına kıymet verirse, âlimlerimiz, bu kimsenin îmânının gideceğini, mürted olacağını bildiriyor. Çünkü bu hâller, küfürden teberrî etmemek, sakınmamaktır. Zamânımız Müslümânlarının çoğu, bu belâya yakalanmıştır. Âlimlerimizin bu sözüne göre, zamânımızda Hindistân’daki Müslümânların çoğu, Cehennemde ebedî azâb çekeceklerdir. Hâlbuki Peygamber efendimiz; (Kalbinde zerre kadar îmânı olan Cehennemde sonsuz olarak kalmayacak, çıkarılacaktır) buyurmuştur. ŞÜPHE ETMİŞ İSE!.. Bir kimse, dinde inanılması lâzım olan şeylerden, bir tânesine bile inanmamış veyâ şüphe etmiş yâhut beğenmemiş ise îmânı gider. Bir kimse de, Kelime-i tevhît söyleyip, bunun manasını kabûl eder, Muhammed aleyhisselâm, Allahü teâlânın Peygamberidir, her sözü doğrudur, güzeldir deyip, ona uygun olmayanlar yanlıştır, fenâdır diye inanırsa ve son nefesinde de öyle ölüp, âhırete, bu îmân ile giderse, bu kimse, kâfirlere mahsûs olan âdetlere ve bayramlara katılır, kâfirlerin mukaddes bildikleri günlerinde ve gecelerinde, onların yaptıklarını yaparsa Cehenneme girer. Amma, kalbinde zerre kadar îmânı olduğu için, yani bildirdiğimiz gibi, kısaca inandığı için Cehennemde sonsuz kalmaz. Kısaca inanmış olmak için, dinde inanılması lâzım olan şeylerden birini işitince, şüphe etmeden inanması lâzımdır. Bir gün, bir hasta ziyâretine gitmiştim. Ölüm hâlinde idi. Kalbine teveccüh ettim. Kalbi kararmış idi. O zulmetin temizlenmesi için çok uğraştım, duâ ettim fakat fayda vermedi. Uzun zamân yokladıktan sonra, o siyâhlıkların, kâfirlik bulaşıklıkları, sıfatları olduğu, kâfirler ve küfür ile olan bağlılığından, berâberliğinden olduğu anlaşıldı. O kadar uğraştığım hâlde, o zulmetler temizlenemedi. Bunların ancak, küfrün cezâsı olan, Cehennem ateşi ile temizleneceği anlaşıldı. Fakat, kalbinde zerre kadar îmân nûru da görüldüğünden, bunun sâyesinde Cehennemden çıkarılacaktır. Hastayı bu hâlde görünce, cenâze namâzını kılayım mı, diye düşünceye daldım. Kalbimi uzun zamân yokladıktan sonra, kılmak lâzım olduğunu anladım. Demek ki, kalbinde îmân varken, zarûret olmadığı hâlde bile kâfirlerle düşüp kalkan, onların bayramlarına, paskalyalarına uyanların cenâze namâzlarını kılmalıdır. Bunları kâfir bilmemelidir. Cehennem azâbı ister sonsuz olsun, ister bir zamân olsun, küfür, küfür sıfatları ve bulaşıklıkları içindir. Küfürden kaçınan, îmân sâhiplerinin yaptıkları büyük günâhlar, yâ îmânları hürmetine veyâ kalb ile tövbe, istiğfâr ederek, beden ile hayırlı iş yaparak yâhut şefâate kavuşmaları ile affolunur. Günâhta kul hakkı varsa, hak sâhibi ile helâlleşmek lâzımdır. Böyle affolmayanlar, dünyâ sıkıntıları ve dertleri ile veyâ son nefeste cân verirken, çekecekleri zahmetler ile temizlenir. Bunlarla da temizlenmezse, bazıları kabir azâbı çekmekle affa kavuşur. Bazıları ise, kabir azâbı ve sıkıntıları veya kıyâmet gününün şiddetleri ile affolunup, günâhları biter ve Cehennem azâbı ile temizlenmeye lüzûm kalmaz. Nitekim, En’âm sûresinin 82. âyetinde meâlen; (Îmân edip de îmânlarını şirk ile bulaştırmayanlar, Cehennemde ebedî, sonsuz kalmaktan emîndirler. Onlar için, bu korku yoktur) buyuruldu.” ZERRE KADAR İMAN VARSA Netice olarak, kâfirlerin merâsimlerine katılanda, zerre kadar îmân varsa, yani kalbinden Kelime-i tevhîdin ma’nâsına, kısaca inanmış ve îmânı gideren bir iş, bir sözde bulunmadı ise, Cehennem azâbına girecekse de, Cehennemde sonsuz kalmayacaktır. Îmânı olanlardan büyük günâh işleyen ve tövbe etmeden ölenlere gelince, Allahü teâlâ, bu günâhları isterse affeder, isterse günâhı temizleninceye kadar, Cehennemde azâb eder...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 87143
  % -3.46
 • 5.7875
  % -2.96
 • 6.5899
  % -2.46
 • 7.3507
  % -2.54
 • 219.169
  % -2.33
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT