BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fikirleri sahibleriyle zikretmek -II-

Fikirleri sahibleriyle zikretmek -II-

Eser te'lîf eden müellif veya makale tahrir eden muharrir, günümüz toplam deyişiyle yazar, birçok eser vermiş olabilir. Ama o, ürettiği bir eseridir. İnsan, bir eser verir ve sonra da sanki diğerleriyle o teki şerh eder.Eser te'lîf eden müellif veya makale tahrir eden muharrir, günümüz toplam deyişiyle yazar, birçok eser vermiş olabilir. Ama o, ürettiği bir eseridir. İnsan, bir eser verir ve sonra da sanki diğerleriyle o teki şerh eder. Aslında insanın en büyük eseri hayatıdır. Bir emaneti iki yokluk arasına inşa biçimi en meşakkatli eser verme tarzıdır, cüz'î ve küllî irade arasındaki saat sarkacı biteviye gidip-gelir. Eserlere fiyatlar konur. Bu ister ressamın tablosu, ister şairin kitabı, ister hattatın istifi ve isterse romancının romanı olsun. O fiyatlar izafidir. Hangi fikir çilesinin, hangi göz nurunun bedeli tartılabilir? Şair ne demiş? Şeb'i yeldayı muvakkitle müneccim ne bilür? Mübtelâyı gâma sor kim giceler kaç saat! 'Gecenin uzunluğunu zaman muhasebecisiyle gökyüzü tahmincisi olan ne bilsin/Bir gecenin ne kadar çektiğini sen, dert sahibine sor!' Çile-erbain-kırk, kardeş kelimelerdir. Tıpkı 'Hasbunalllahi ve ni'mel vekil', 'Allah bes bâkî heves' ve 'Allah var, gam yok!' gibi. İslam medeniyetinin üç ağırlıklı unsuru Arap, Türk ve Fars irfanından usareler. İnsanlık, sahip olduğu bereketi ezber bozanlara borçludur. Sevgili Peygamberimiz -selamların en muhteşemi O'na olsun- şâyet, içinden çıktığı cemiyette küflü geleneğe uysaydı, her nev'i dünyalık ayaklarının önündeydi. Dudak uçuklatan vaadlerle azminden alıkoymak istediler. O ise o görkemli cevabı verdi. 'Bir elime Ay'ı, bir elime Güneş'i verseniz, yine de yolumdan dönmem!..' O, aleyhi's salatu ve's selam, şüphesiz ki her sahada mutlak rehberdir. Kalem, vaade veya tehdide göre şekillenirse ya satılıktır veya satılıktır. O kalem, o elden utanır. Kalemimizi vicdanımız telakki ettik. İmzamızı namus saydık. Her yazı bir mektuptur, şişeye konur ve ırmağın kanatlarına emanet edilir. Mektup, sevdalısını bulur ve gönüllerde yeni filizlenmelere yol açar. O filizler gün gelir Osman Gazi'nin göğsünde yükselen çınarı yalnız bırakmaz. Bir ömür nedir? Bir ömür, birkaç temel fikirdir. Her hamd, bizi yoktan yaratan ezelî ve ebedî Allah'a mahsustur. Yazdıracak, konuşturacak yerde bir kılcal damarı iptal ederek acınası hallere de düşürebilirdi. O, erhame'r rahîmindir, O'ndan daha çok acıyan yoktur ve olamaz. Lutfettiği emanetle bu insan, bu millet ve bu ümmet için kalıcı fikirler geliştirdik. OMT/Osmanlı Milletler Topluluğu, dedik. 2023 Büyük Türkiye Devleti, dedik. 26 Ağustos 2071 Anadolu'yu sonsuza dek vatan kılışımızın bininci yıl Cum'asında Cihan Devleti Türkiye, dedik. Marka şehir, marka şirket ve marka insan kalkınmazın olmazsa olmazıdır, dedik. Şimdilerde bu projelere sahip çıkılmakta. Bundan özge bahtiyarlık var mıdır? Sahip çıkanlar sağ olsun. Lakin, fikirlere sahip çıkınca sahibi de zikredilir, derkenar, dipnot, akademik disiplin böylece doğmuştur. Diğeri vefasızlık olur ki yakışmaz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT