BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ekonomik politika ve Cumhurbaşkanlığı seçimi

Ekonomik politika ve Cumhurbaşkanlığı seçimi

Bir süredir Cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlenen Türk ekonomisi gelecek aylarda da bu süreçten etkilenecektir.Bir süredir Cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlenen Türk ekonomisi gelecek aylarda da bu süreçten etkilenecektir. Son göstergelerin özellikle Meclis’teki oylama sonrası Borsanın iniş yerine artı puanlarla yükselme trendine girmesi ilk aşamada olumlu bir gelişme olarak kabul edilmelidir. Buna ilaveten enflasyon oranındaki düşme göstergeleri, iş dünyasının olumlu beklentileri, Türk ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır. Böylece Türkiye’deki ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmelerin belirli şahıslara bağlanma varsayımı da TBMM’deki oylama ile sona ermiş bulunmaktadır. Sayın Demirel’in Çankaya’dan ayrılmasını öngören Meclis kararıyla, ekonomide kaos bekleyenler büyük yanılgıya düşmüşlerdir. Devlet organlarının yanısıra kamu kuruluşlarının, özel sektör temsilcilerinin karardan fazlasıyla etiklenmeden görevlerini sürdürmeleri, gereken işlemleri eksiksiz yerine getirmeleri, ülke içinde olduğu gibi ülke dışında da olumlu izlenimler bırakmıştır. Türkiye’deki temel sorunun büyük ölçüde geçmişte yapılan ekonomik hatalardan kaynaklandığına inanan birçok kuruluş, yeni dönemde ekonomik ve sosyal diyalogları geliştirecek adımlar atmaya başlamıştır. Sözü edilen doğrultuda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Ticaret Odası (İTO)’nın diğer özel sektör temsilcilerinin ve sivil toplum örgütlerinin enflasyonu düşürme yolunda başlattığı kampanyaya işçi kesiminin de olumlu cevap vermesi takdirle karşılanmalıdır. Bu yıl ülke ekonomisi için kritik özellikler taşıyan birçok iş kolunda toplu sözleşme yapacak olan Türk-İş, DİSK ve Hak-İş’in ülke çıkarlarını düşünerek yumuşak bir tutum sergilemeleri, mecbur kalmadıkça greve gidilmeyeceklerini vurgulamaları büyük bir fedakarlığın göstergesi olarak kabul edilmelidir. Ancak işçi kesiminin böylesine bir tutum takınması yanlış anlamalara sebebiyet vermemeli, sefalet düzeyindeki asgari ücretin düzeltilmesi yönünde girişimler derhal başlatılmalıdır. Türkiye bir yandan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile uğraşırken, öte yandan uluslararası kuruluşlara vermiş olduğu sözleri yerine getirmekte, gösterdiği titizlikle ve yapısal nitelikte sayılacak kararlar almasıyla olumlu puanlar toplamıştır. Örneğin; Bankalar Üst Kurulu’nun zamanında atanması, aralarında Geliştirme ve Destekleme Fonu dahil yedi kuruluşun tasfiye edilmesi, karşılaşılan baskılara karşın para ve döviz politikasından taviz verilmemesi, özellikle IMF ve Dünya Bankası nezdinde hükümete güveni artırmıştır. Sonuçta 2000 yılının ilk çeyreğinde üç milyar dolara yakın dış kaynak sağlanmış, Dünya Bankası Türkiye’deki sanayi, finans ve tarım sektörlerindeki yapısal değişimi gerçekleştirecek kaynak paketini devreye koymuştur. Cumhurbaşkanlığı seçimi ile siyasal bir bunalımın ortaya çıkmaması halinde gelecek aylarda da 5 milyar dolara yakın dış finansmanın Türkiye’ye yöneleceği ümit edilmektedir. Türkiye, piyasa ekonomisini sarsacak, enflasyonu yeniden körükleyecek siyasal bunalımlara girmedikçe, geleceğe damgasını vuracak güçlü devletlerden biri olma özelliklerine sahip bir ülkedir. Bu nedenle AB ile olan ilişkilerimizden Orta Asya ülkeleri ile olan bağlantılarımıza, İslam dünyasıyla iktisadi ve mali işbirliği projelerimizden Uzak Doğu’ya açılmamıza varıncaya kadar birçok konuda Türkiye’ye yeni bir imaj verecek olan gelecek Cumhurbaşkanımızın özellikleri tüm dünyada merakla beklenmektedir. TBMM içinde görevi hakkıyla yapacak çok sayıda yetenekli milletvekilimiz varsa da rekabetin, ekonomi bilgisi ve uluslararası tecrübesi olanlar arasında yoğunlaşacağı tahmin edilmektedir. Arkasında olumlu iç ve dış dengeler bulacak adaylar, programlarını şimdiden hazırlamaya başlamalı, ekonomik, sosyal ve siyasal konulardaki düşüncelerini kamuoyuna açık ve seçik bir biçimde yansıtmalıdırlar.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT