BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > “Ya Devlet başa, ya...”

“Ya Devlet başa, ya...”

İkibinli yılların Türk asrı olacağını söyleyenler yanılmadı. Büyük bâdireler atlatılarak bugünlere gelindi... Hâlen de dertler bitmiş sayılmaz. Gün geçmiyor ki bilgisayarımıza Türk dünyasının feryadı düşmesin!..İkibinli yılların Türk asrı olacağını söyleyenler yanılmadı. Büyük bâdireler atlatılarak bugünlere gelindi... Hâlen de dertler bitmiş sayılmaz. Gün geçmiyor ki bilgisayarımıza Türk dünyasının feryadı düşmesin!.. Balkanlar’dan Kafkaslar’a, Ortadoğu’dan Merkezî Asya’ya kadar bütün Türk illeri sıkıntıda. İnsansa bizde, kaynaksa Türk dünyasında, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri bizim coğrafyamızda... Ancak her nedense harp eden, acı çeken, esarette inleyen de yine bizleriz. Türkiye kendi özdeğerlerine, kendi öz varlıklarına ve kendi öz kardaşlarına dönmeden bu “bâdire”den kurtulamaz. Biz kendi değerlerimizi inkâra devam ettiğimiz ve inkârcılara prim verdiğimiz müddetçe; umduğumuza kavuşabilmemiz mümkün değildir! Bizi “biz” yapan değerlere sarılmadıkça dışarıda “itibar”, içeride de “istikrar” bulmamız zordur. “Muasır milletler seviyesine ulaşmak!” hedefi kuvveden, fiile dönüşmedikçe başarı beklenemez... Kitabî lâflar, dünya gerçeklerine ters düşen beyanlar, “Türk”ün milli hedef ve menfaatlerini savunmaktan aciz kadrolarla; hedefe ulaşılamaz! “TBMM”, tarihinde az rastlanır genç, dinamik ve çağdaş kadroları bünyesine toplamıştır. Özellikle de “MHP”nin Parlamento’da yeterince temsil edilmesi Türk dünyası için büyük bir fırsattır. Türk Devleti’nin başında olan kişinin genç veya yaşlı olması, Türkiye’nin liderliğini ve ağabeyliğini etkilemez. Aksine Türk dünyasının farkında olan genç kadrolar sadece Merkezî Asya’ya değil; önce çevre ve kuşak ülkelere sonra da dünyaya örnek olacaklardır. Hiç unutmuyorum; 1970’li yıllarda ABD’de mesleki eğitim sırasında biraraya geldiğimiz Afganistanlı subaylar rütbe ve kıdemi ne olursa olsun Türk zabitlerinin önlerinden bile yürümez, genç teğmenlere değil; Türkiye Cumhuriyetine saygı gösterdiklerini söylerlerdi. Bizim üstünlük ve liderlik iddiamız olmasa bile Türk dünyası “Kayı Boyu”nu önde tutar ve azîz bilir. Demek istediğimiz bizim liderliğimiz tarihi bir vakıa olarak kabul görmüştür. Liderimizin boyu, posu yaşı, başı ve kilosu; yani “zahiri” hiçbir mahzur doğurmadığı gibi “Bâtınını” da etkilemez!.. Söz çok uzadı. Bu millet son seçimlerde kendine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirerek, güvendiği kadroları Parlamento’ya taşıdı. DSP ve Ecevit’e duyulan güven de dürüst ve milli düşüncelerin terennüm edilmesinden kaynaklanmıştır. Hepimizin bildiği ve kabul ettiği gibi milletimizin en büyük teveccühü de “MHP”ye olmuştur. Gazi Üniversitesi doktora programımda öğretmenliğimizi yapan Devlet Bahçeli hocamız; gerek üniversitede gerek partide ve gerekse başbakanlıkta her haliyle Türkiye ve Türklüğü temsile lâyık olduğunu göstermiş, ispatlamış ve dosta düşmana da kabul ettirmiştir. “Devletin başına Devlet gelecek!” diyenler haklıymış. Şimdi tam sırasıdır. Dinî, millî ve ahlâki değerlere sahip kadrolara son çağrı ve son fırsattır. “Ya Devlet başa, ya kuzgun leşe!” Daha ne diyelim?
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT