BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > GARAUDY, çağı doğru okuyan gerçek bir aydın

GARAUDY, çağı doğru okuyan gerçek bir aydın

“Dünya, içinde bulunduğu büyük bunalımdan ancak Kur’an’la kurtulabilir” diyen Garaudy, bu kurtuluşun başlamış olduğuna da inanıyor, “Batı’da İslam güneşi doğmuştur. Müslümanların sayısı hızla artmakta ve bu durum Batı’yı ürkütmektedir” diyordu.Fransız asıllı Müslüman düşünür Garaudy (Roje Garodi), Batı dünyasının son yüzyılda yetiştirdiği en büyük aydınlardan biriydi. Garaudy, yarım asırdan fazla süren bir araştırma devresinden sonra, 68 yaşında Müslüman oldu. “Ben ancak beni aşan bir ideale katılıyorsam insanımdır” diyen Garaudy’nin, 1982 yılında Müslüman olduğunu açıklaması dünyada büyük yankılar uyandırdı. Garaudy, “Niçin Müslümanım” yazısında İslamı seçişinin temel fikrî sebeplerini açıklıyor. Ona göre, “İslamı seçmek çağı seçmektir. Çünkü İslamiyet bu çağın yegane dinidir. Çağın ümididir.” “İnsanı, yaratılmışların en olgunu ve en şereflisi olarak kabul ederken, onun sömürülemeyeceğini anlatmıştır. İsraf, gösteriş ve lüksü tamamen yasaklıyan, kazancı, alınterindeki damlacıklarda arayan, biriken sermayeyi fakire ölçülü ve ahlak kaideleri içinde aktaran; faizi, tembelliğe ve fakiri ezmeye ittiği için yasaklayan ve gayr-ı meşru serveti bu kaideyle imha eden bir sistemler manzumesidir İslam... Halife île kölenin eşit hakka sahip olmasını mecbur kılmıştır. Bir deve olayı vardır ki, bu kralların kılıçlarından daha keskin bir hadisedir. Hazreti Ömer ile kölesi bir şehirden bir şehire giderken deveye sıra ile binerler. Zaman zaman devenin yularını halife çeker, zaman zaman da köle. İşte evrensel adalet ve hukukta en büyük devrimidir bu.” İSLAM GÜNEŞİ DOĞDU Garaudy, İslamiyetle diğer dinler arasındaki farkı ise şöyle açıklıyor: “Fark şudur: Bana göre İslam, çağları arkasında sürükleyen bir dindir. Diğer dinler ise, çağların arkasında sürüklendi. Yani İslam dışındaki bütün dinler, zamana uyduruldu. Reforma tabi tutuldu. Mukaddes kitaplar, çağlara göre tahrif edildi. Kur’an ise indirildiği günden beri hep zamana hükmetti. O, zamanı değil, zaman onu takip etti. Zaman yaşlandıkça, o gençleşti. işte aradaki fark budur. “Bu, çağlar üstü bir olaydır. “Marksizm, kapitalizm ve İslam arasındaki fark nedir?”, sorusuna ise şu cevabı veriyor: Marksizm ile kapitalizmin ikisi de insanı sömüren sistemlerdir. Ama İslam bunlara karşı, insana prestijini iade eden bir sistemdir.” “Dünyanın içinde bulunduğu büyük bunalımdan ancak Kur’an’la kurtulabiliriz” diyen Garaudy, bu kurtuluşun başlamış olduğuna da inanıyor: “Batı’da İslam güneşi doğmuştur. Müslümanların sayısı da hızla artmaktadır.” DÜNYADA YANKI UYANDIRAN ESERLERİ 40 DİLE ÇEVRİLDİ Türkiye’de ve bütün dünyada tanınan ünlü Fransız düşünürü Roger Garaudy (Roje Garodi), Paris’te 99 yaşında hayata gözlerini yumdu. Eserleri kırkı aşkın dile çevrilen Roger Garaudy, geride 60 kadar eser ve sayısız makale bıraktı. Kurşuna dizilmekten Müslümanlar kurtardı Yıl 1940... Roger Garaudy, “Gizli örgüt” kurmak suçundan Mareşal Petain rejimi tarafından tutuklanıp Cezayir’deki bir kampa yollanmıştı. Garaudy, kampta bir gösterinin düzenleyicileri arasında olduğu için, kurşuna dizilecekti. Cezayirli askerler, komutanın “Ateş!” emrine uymadı. Komutan askerlerin üzerine hırsla yürüyüp, elindeki kırbaçla alabildiğine vuruyor, “Ateş edin!” diyor ama faydasız... Ve az sonra, o genç Fransız aydını ile Fransızca bilen Cezayirli bir teğmen arasında şu konuşma geçiyor: “Niçin ateş etmeyi reddettiler? Bizi sevmeleri için hiçbir sebepleri yok ki!” “Evet sizi sevmeleri için hiçbir sebeplerinin olmadığı doğru... Ama bir Müslüman asker için, silahsız bir insana ateş etmek şerefsizliktir!” İşte, Müslüman oluşu dünyada yankılar yapan, çağımızın en ünlü düşünürlerinden Roger Garaudy’nin İslam ile ilk tanışması bu olayla başladı. Garaudy, bu olayı değerlendirirken, “Bu ilk tecrübe, bana Sorbon’daki on yıllık tahsilimden daha çok şey kazandırdı” diyor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92379
  % -0.36
 • 5.4603
  % -0.42
 • 6.1595
  % -0.5
 • 7.0753
  % -0.32
 • 211.003
  % -0.32
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT