BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kültürel haklar da anayasa’ya girsin

Kültürel haklar da anayasa’ya girsin

İKSV Başkanı Bülent Eczacıbaşı, yeni anayasada yer alması için “Kültürel Yaşama Katılma, Erişme ve Katkı Sağlama Hakkı” başlıklı bir madde tasarısı hazırlayarak Uzlaşma Komisyonu’na ilettiklerini açıkladıİstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), kültürel haklarla ilgili bir madde taslağı hazırlayarak Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na iletti. İKSV’den konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi: “TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu tarafından yürütülen anayasa yapım sürecine paralel olarak kültürel yaşama katılma, erişme ve katkı sağlama hakkının anayasamıza eklenecek yeni bir maddeyle korunmasına yönelik bir çalışma yürüttük. Bu süreçte İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı’nın katılımıyla kültür kurumlarına yönelik bir toplantı da düzenledik. Türkiye’nin içinde bulunduğu yeni anayasa sürecinin, kültür-sanat alanını doğrudan ilgilendiren kültüre erişim, kültürel demokrasi, ifade ve beceri özgürlüğü gibi temel kavramlar çerçevesinde ele alındığı toplantının devamında, yeni anayasa için “Kültürel Yaşama Katılma, Erişme ve Katkı Sağlama Hakkı” başlıklı bir madde önerisi hazırlayarak Uzlaşma Komisyonu’na ilettik.” ÖN YARGILAR KALKMALI İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı imzasıyla yayınlanan “Yeni Anayasa İçin Hazırlanan Öneri ve Gerekçe Metni” başlıklı açıklamada, özetle şöyle denildi: “Yeni Anayasanın, Mevcut 10. Maddeye Tekabül Eden ve Kanun Önünde Eşitlik Konusunu Düzenleyen Maddesine Eklenmesi Önerilen Eşitlik İlkesi: Devlet kültürel kimliğe dayanarak yapılan ayrımcılığı ve ayrımcılık, düşmanlık ya da şiddeti kışkırtma sonucunu doğurabilecek ulusal, ırksal ya da dini nefret savunuculuğunu önlemek için gerekli tedbirleri alır. Bu amaçla, birey ve toplulukların kültürel kimliklerine bağlı olarak maruz kaldıkları her türlü ön yargıyı ortadan kaldırmak üzere medya, eğitim kurumları ve diğer yollarla kamusal kampanyalar yürütür.” Detaylı bilgi için: www.iksv.org/tr KÜLTÜR BİR DÜNYA GÖRÜŞÜ İNŞA ETMENİN ARACIDIR Bülent Eczacıbaşı, “Kültür, birey ve toplulukların bir dünya görüşü inşa etmelerine aracı olan hayat tarzları bağlamında, dili, sözlü ve yazılı edebiyatı, müzik ve şarkıları, din ve inanç sistemlerini, spor ve oyunları, giysileri, konutları, âdet ve gelenekleri ifade eder” dedi. İnsan haklarının ayrılmaz bir parçası İKSV tarfından Yeni Anayasaya eklenmesi istenen madenin gerekçesi ise şöyle açıklandı: Kültürel Yaşama Katılma, Erişme ve Katkı Sağlama Hakkı başlıklı anayasa maddesi önerisi, 16 Aralık 1966 tarihli BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin denetim organı olan Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’nin 2-20 Kasım 2009 tarihleri arasında gerçekleştirdiği 43. oturumda, sözleşmenin 15. maddesi çerçevesinde kabul edilen 21 sayılı Genel Yorum Kararı esas alınarak hazırlanmıştır. Kültürel haklar insan haklarının ayrılmaz bir parçasıdır; diğer haklar gibi evrenseldir; bölünemez, birbirine bağlı ve birbiriyle ilişkilidir. Kültürel hakların tam anlamıyla desteklenmesi ve bu haklara saygı gösterilmesi, insan onurunun korunması ve çok kültürlü ve çeşitliliklerden oluşan bir dünyada, bireyler ve topluluklar arasında olumlu toplumsal etkileşimin sağlanması açısından temel önem taşımaktadır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT