BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yûsuf Hakîkî Baba

Yûsuf Hakîkî Baba

“Kur’ân-ı kerîmin birçok yeri, ilmi emretmekte, ilim adamlarını övmektedir. Hadîs-i şerîfte (İlmi, Çin’de de olsa, alınız!) buyuruldu...”Yûsuf Hakîkî Baba, Somuncu Baba diye meşhur olan Hamîd-i Velî hazretlerinin oğludur. Türbesi Aksaray’da Şeyh Hamîd Mahallesindeki hankâhın bahçesindedir. Bu mübarek zat, bir sohbetinde buyurdu ki: İslâmiyyet, ilmin tâ kendisidir. Kur’ân-ı kerîmin birçok yeri, ilmi emretmekte, ilim adamlarını övmektedir. Meselâ Zümer sûresi, dokuzuncu âyetinde meâlen, (Bilen ile bilmeyen hiç bir olur mu? Bilen elbette kıymetlidir) buyuruldu. Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” ilmi öven ve teşvîk buyuran sözleri o kadar çoktur ve meşhûrdur ki, düşmanlarımız da, bunları biliyor. Meselâ (İhyâ-ül’ulûm) kitâbında, ilmin fazîleti anlatılırken, (İlmi, Çin’de de olsa, alınız!) hadîs-i şerîfi yazılıdır. Ya’nî dünyânın en uzak yerinde ve kâfirlerde de olsa, gidip ilim öğreniniz! Bir hadîs-i şerîfte de, (Beşikten mezâra kadar ilim öğreniniz, çalışınız!) buyuruldu. Ya’nî, bir ayağı mezârda olan seksenlik ihtiyârın da çalışması lâzımdır. Bir hadîs-i şerîfte, (Bilerek yapılan az bir ibâdet, bilmeyerek yapılan çok ibâdetten dahâ iyidir!) buyurdu. Bir kerre de, (Şeytânın bir âlimden korkması, câhil olan bin âbidden korkmasından dahâ çoktur!) buyurdu. İslâm dîninde kadın, kocasının izni olmadan nâfile hacca gidemez. Sefere, misâfirliğe gidemez. Fakat, kocası öğretmezse ve izin vermezse, ondan izinsiz, ilim öğrenmeye gidebilir. Görülüyor ki, büyük ibâdet olan hacca izinsiz gitmesi günâh olduğu hâlde, ilim öğrenmeye izinsiz gitmesi günâh olmuyor. Peygamber efendimiz, tıb bilgisini çeşitli şekillerde medh buyurdu. Meselâ, (İlim ikidir: Beden bilgisi, din bilgisi.) Ya’nî ilmler içinde en lüzûmlusu, rûhu koruyan din bilgisi ve bedeni koruyan sıhhat bilgisidir diyerek, her şeyden önce, rûhun ve bedenin zindeliğine çalışmak lâzım geldiğini emir buyurdu. Bunun, İmâm-ı Şâfi’înin “rahmetullahi teâlâ aleyh” sözü olduğunu bildirenler de vardır. Bu yüce imâmın her sözü, âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîflerin açıklamasıdır. İslâmiyyet, beden bilgisini, din bilgisinden önce öğrenmeyi emrediyor. Çünkü, bütün iyilikler, bedenin sağlam olması ile yapılabilir. “EN İYİ KİMSE!” Yûsuf Hakîkî Baba, vefatından kısa bir zaman önce buyurdu ki: “En iyi kimse, kalbi dünyaya bağlı olmayan ve Allah sevgisi ile çarpandır. Dünya muhabbeti, günahların başıdır. Dünyayı sevmekten kurtulmak da, ibâdetlerin başıdır...”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT