BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Zeynullah Kazanî

Zeynullah Kazanî

“Zındık, hiçbir dîne inanmaz. Müslümanları dinsiz, ateist yapmak için, Müslüman görünür. İslâmiyeti bozarak yok etmek çabasındadır!”Zeynullah Kazanî hazretleri, Rusya’da, Tataristan Cumhuriyetinin Kazan şehrinde doğdu. Ahmed Ziyâeddîn Gümüşhânevî hazretlerinin, Kazan ve Kafkasya’da insanları irşâd için vazîfelendirdiği halîfelerindendir. 20. Yüzyıl başlarında vefat etti... Bu mübarek zat, hac için Hicaz’a gittiğinde Medîne-i münevverede Ahmed Ziyâeddîn Gümüşhânevî hazretleri ile tanıştı. Bir müddet sohbetinde bulundu. Ondan icâzet ve hilâfet aldı. Kazan şehrine dönünce, insanlar arasında çok sevilip sayıldı. Kısa zamanda şöhreti yayıldı. Bundan korkan Rus hükûmeti onu Sibirya’da Tarvisky denilen bölgeye sürgün etti. Orada da insanların doğru yolda yürümeleri için gece gündüz çalıştı. Zeynullah Kazanî hazretleri, vefatından kısa bir zaman önce buyurdu ki: (Mümin) ve (Müslim) ve (Müslüman) demek, Allahü teâlâ tarafından, Muhammed aleyhisselâm vâsıtası ile, insanlara bildirilmiş ve İslâm memleketlerine yayılmış din bilgilerine inanan, kabûl eden kimse demektir. Bu bilgiler Kur’an-ı kerimde ve binlerce hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. Bu bilgileri, Eshâb-ı kirâm Peygamberimizden işitmiş, (Selef-i sâlihîn) de, yâni Eshâb-ı kirâmdan sonra, ikinci ve üçüncü asırlarda [yüzyıllarda] gelen İslâm âlimleri de, Eshâb-ı kirâmdan işiterek veya bu işitenlerden işiterek kitaplarına yazmışlardır. Sonra gelen İslâm âlimleri, Selef-i sâlihînin kitaplarındaki bilgileri başka başka açıklamışlar, birbirlerinden ayrılmışlar, mânâları açık bildirilmemiş, inanılması lâzım bilgilerde, yetmişüç ayrı fırka meydana gelmiştir. Bunlardan yalnız bir fırkası, bu açıklamaları yaparken, kendi düşüncelerini, görüşlerini karıştırmamış, bir değişiklik ve ekleme yapmamışlardır. Bu doğru îmanlı fırkaya (Ehl-i sünnet) veya (Sünnî) denir. “ZINDIK, DİNSİZDİR!..” Mânaları açık bildirilmiş olan, inanılacak şeylerde, Kur’an-ı kerime ve hadis-i şeriflere yalnız kendi akıl ve görüşleri ile mânâ vererek, îmanı bozulan, kâfir olan kimseye (Mülhid) denir. (Mülhid) kendini samîmî Müslüman ve Muhammed aleyhisselâmın ümmeti bilir. (Münâfık) ise Müslüman görünür. Fakat başka dindendir. (Zındık), dinsizdir. Hiçbir dîne inanmaz. Müslümanları dinsiz, ateist yapmak için, Müslüman görünür. (Dinde reform) yapmak, İslâmiyeti değiştirerek, bozarak yok etmek çabasındadır, İslâm düşmanıdır. Çok zararlıdır. Masonlar ve İngiliz câsûsları böyledir...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT