BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KKTC’nin eşitliği şart

KKTC’nin eşitliği şart

Büyükelçi Korkmaz Haktanır, “Geçmişte kullanılan toplumlararası görüşme süreci geride kaldı. İki tarafın siyasi yapıları esas alınarak yürütülmesi gereken bir süreç. Bizim de desteklediğimiz KKTC pozisyonu, iki devletli bir konfederasyon önerisine dayanıyor” dedi.Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Korkmaz Haktanır, Londra Büyükelçiliği’ne tayin edildi. Ankara’da, görevinden ayrılmadan önce kendisiyle Türkiye’nin önemli dış konuları hakkında sohbet yaptık. * Kışlalı -Türkiye’nin gündemindeki ana konular sizce neler? * Haktanır -Avrupa Birliği’ne adaylık, Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği, NATO ve AB işbirliği boyutu çerçevesinde 6 AB üyesi olmayan NATO üyesinin durumu, Kıbrıs’ta aracı vasıtasıyla görüşmeler, Türk-Yunan görüşmeleri, Türkiye-Suriye ilişkileri, petrol ve gaz boru hatları, insan haklarıyla ilgili konular var. Helsinki sonrası * Kışlalı -Helsinki zirvesi sonrasındaki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? * Haktanır -Öncelikle adaylık sürecini, en kısa zamanda müzakere sürecine gelecek şekilde yapılandırma gerekiyor. Ekonomik ve siyasi kriterlere uyum yönünde çalışmalara başlamalıyız. Bu sadece bu yılın konusu değil. Gelecek yıllarda daha da büyüyen bir konu olarak sadece Dışişleri Bakanlığı’nın değil bütün Türk devlet teşkilatını hatta özel sektörü ilgilendiriyor. Üniversiteleri ilgilendiriyor. * Kışlalı -Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği (AGSK) ile ilgili çalışmaları nasıl görüyorsunuz? Hangi noktadayız? * Haktanır -Bunun birçok boyutları var. Herbiri bizi henüz tatmin etmeyen belirli aşamalarda. AB içinde kendi yapılanma arayışları var. Henüz bunlar bütünüyle ortaya çıkmış değil. NATO ile AB arasındaki işbirliği boyutu var. Bazı temaslar cereyan ediyor. * Kışlalı -Bizi özellikle ilgilendiren hususlar neler? * Haktanır -6 tane henüz AB üyesi olmayan NATO üyesinin durumu. Batı Avrupa Birliği (BAB) içerisinde kazanmış olduğumuz bir hukuki ve siyasi yer var. Bunun erozyona uğramasını istemiyoruz. Bunların yeni yapı ve mekanizmalara esas teşkil etmesini arzu ediyoruz. Fakat henüz herbiri belirlenmiş konular değil. Bunlar önümüzdeki dönemde bizi hayli meşgul edecek konuların başında geliyor. Kıbrıs sorunu * Kışlalı -Kıbrıs görüşmelerinde genel durumu nasıl özetlersiniz? * Haktanır -Aracılı görüşmeler süreci New York ve Cenevre’de başlatıldı. Üçüncü turun Mayıs sonlarında New York’ta yapılması öngörülüyor. Aracıyla görüşmeler gerçek müzakere zemini hazırlamak üzere yapılıyor. Taraflar doğrudan değil BM Genel Sekreteri ve yardımcısıyla görüşüyorlar. Görüşler birbirine nakledilmiyor. Resmi görebilecek durumda değiller. * Kışlalı -Bu süreçte önem taşıyan nokta nedir? * Haktanır -Statü eşitliğidir. Eşit statü, egemenliği de kapsayan biçimde olmalı. Taraflar iki parti olarak yeni süreçte adlandırılıyor. Bu yeni bir format. Parti sözcülüğünün arkasında sadece “toplum” değil, Ada’nın iki halkı ve karşılıklı iki siyasi yapılı devleti yer alıyor. Dolayısıyla geçmişte kullanılan ‘Toplumlar arası görüşme süreci’ geride kaldı. İki tarafın siyasi yapıları esas alınarak yürütülmesi gereken bir süreç. * Kışlalı -BM Genel Sekreterinin yaklaşımındaki yenilik nedir? * Haktanır -BM Genel Sekreteri geçen yıl Haziran ayında bu sürece yol açan raporunda “Ortada büyük bir temel mesele var” diyordu. O da siyasi eşitliğin tereddüde yer vermeyecek şekilde tanımlanması ve iki tarafın da bu konuda yükümlülük altına girmeleri konusu aşıldıktan sonra -bunu bir temel challenge olarak tanımlamıştı- bazı kilit konuların var olduğunu söylemişti. * Kışlalı -Neymiş bu kilit konular? * Haktanır -Bunlar mülkiyet konuları, güvenlik, toprak ve yetki paylaşımı. Şimdiye kadar yapılan görüşmelerde KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş bunlara ilaveler yaptı. En başa statü eşitliğini koydu. Sonra Genel Sekreter’in saydığı dört konu ile varılacak çözümün bütün olarak AB ile bağlantısı ve herşeyden önce de Kıbrıs Türk halkı ve KKTC üzerindeki ambargoların, kısıtlamaların kaldırılması. Tabii burada arzu edilen kapsamlı çözüm yolunda ilerleme kaydedilmesi, bunun yapılabilmesi için de statü eşitliğinin benimsenerek taraflar arasında doğrudan, gerçek müzakerelere bir noktada girişilebilmesi. Henüz konu böyle bir çerçeve içinde duruyor. * Kışlalı -Bizim tavrımız nedir? * Haktanır -Bizim de desteklediğimiz KKTC pozisyonu iki devletli bir konfederasyon önerisine dayanıyor. Bunun mantığı ve gerekçeleri hayli etraflı olarak izah edildi. Bütün ilgili çevrelere bu duyuruldu. Dayandığı kuvvetli mantığın bu çevrelerce de görüldüğünü ve anlaşılmakta olduğunu hissediyoruz. * Kışlalı -AB ile ilişkisi ne noktada KKTC’nin? * Haktanır -KKTC’nin AB ile Rum tarafının dışında, doğrudan temas arayışı var. Türk-Yunan ilişkileri * Kışlalı -Türk-Yunan ilişkilerinde hangi noktadayız? * Haktanır -Geçtiğimiz yıl Türk-Yunan ilişkileri önemli bir transformasyon geçirdi. Bugünkü durumu Öcalan’ın Kenya’da Yunan Büyükelçiliğinde saklandığı dönemle mukayese edersek, değişimin ne kadar çarpıcı olduğunu daha da iyi görürüz. Önerimizle başlayan bir süreç idi bu. Ana gayesi, başlangıç noktası da Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı terörizm ile bağlantılarını kesmesi, koparıp bundan uzaklaşması idi. Bu yolda kendilerine bir öneri yapıldı. Alanı genişletildi. Altı konuyu kapsar hale getirildi. * Kışlalı -Nereye varmış olduk? * Haktanır -İyi niyetle yürütülen bir süreç sonucunda çeşitli anlaşmalara varıldı. Bunlar bence önemli anlaşmalar. Bu dönemde tabii hem iki ülkede meydana gelen depremin etkileri, iki ülkenin yardımlaşmaları, psikolojik engelleri ortadan kaldırdı. İki ülke halklarının yaklaşımları açısından bu engeller kalıcı olarak yıkıldı. Geldiğimiz noktada iki ülke arasındaki diyaloğun aramızdaki sorunların çözümünde de kullanılması arzulanıyor. Bu yönde bir çaba, ortak çalışma içine girmek istiyoruz. Özellikle Ege sorunları bakımından. Suriye ile yeni dönem * Kışlalı -Suriye ile ilişkilerin seviyesi nasıl? * Haktanır -Onlar da 1998’in ikinci yarısından başlayarak büyük bir değişim geçirdi. Özellikle Adana’da vardığımız Güvenlik Anlaşması ve bunun uygulanması, Suriye’nin PKK terörüne verdiği desteği kesmesi, önemli gelişme sağladı. Kurulan işbirliği mekanizması da sürüyor. İlişkileri daha kalıcı zemine oturtmak için görüşmeler yapıldı. Hayli olumlu gelişmeler oldu. Su konusu da ilişkilerimiz içinde yer alıyor. İki ülkeyi de tatmin edecek sürekli işbirliği konusu olarak bir neticeye bağlamamız gerekiyor. * Kışlalı -Petrol ve doğalgaz boru hatlarında varılan noktayı nasıl görüyorsunuz? * Haktanır -Enerji konularının ağırlık ve önemi ortada. Hazar havzası petrol ve doğalgaz kaynaklarının boru hatlarıyla ülkemiz üzerinden Avrupa’ya ulaştırılması konusunda büyük aşamalar kaydedildi. Artık fiili gerçekleşme aşamasındayız. Önümüzdeki birkaç senenin önemli konuları arasında yer alacaklar bunlar. * Kışlalı -İnsan hakları galiba en önemli sorunlardan? * Haktanır -Çok yoğun çalışmalar yapıldı. Bir kısmı yasalaştı. Bir kısmı önümüzdeki dönemde uygulamaya intikal etmeli. Önümüzdeki önemli gündem konularımızdan birini oluşturuyor insan hakları.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT