BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Suda tarife kârlılığa takıldı

Suda tarife kârlılığa takıldı

Zamların kârlılığın gözetilerek yapılması, üst sınır olmadığı için iptal edildiAnayasa Mahkemesi, belediyelerin su tarifelerini kâr oranının yüzde 10’un altına inmeyecek şekilde tespit etmesini öngören kanun hükmünü iptal etmişti. Resmi Gazete’de yayımlanan iptal gerekçesinde kanunun hangi nedenlerden dolayı iptal edildiği açıklandı. Gerekçede, itiraza konu ibarede kârlılık oranına sadece alt sınır getirildiği, üst sınırın ise idarenin takdirine bırakıldığı ifade edildi. Türkiye’de halen büyükşehir belediyesine dönüştürülmüş 16 belediye bulunduğu belirtilen gerekçede, bunlar arasında nüfus, yüz ölçüm, sanayileşme, su altyapı sorunları veya gelir kaynakları açısından farklılıklar bulunmasının doğal olduğu kaydedildi. Bu nedenle her büyükşehir belediyesinin yerine getirmek durumunda olduğu su hizmetlerinin nitelik ve nicelik itibarıyla farklılık göstereceği ifade edilen gerekçede, “Dolayısıyla, büyükşehir belediyelerinin anılan farklılıklara paralel olarak sunacakları hizmetlere göre elde edecekleri gelirler ve bu gelirlerdeki kârlılık oranı da değişebilecektir” denildi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT