BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mali Tatil bitti 7 günlük ek süreyi kaçırmayın

Mali Tatil bitti 7 günlük ek süreyi kaçırmayın

2012 yılı için mali tatil 02.07.2012 Pazartesi günü başlamış ve 20.07.2012 Cuma günü sona ermiştir. Mali tatil bitimi sonrası yerine getirilemeyen yükümlülükler için 27.07.2012 Cuma günü son gündür. Mali Tatil Kapsamında Yer Alan Yükümlülükler:2012 yılı için mali tatil 02.07.2012 Pazartesi günü başlamış ve 20.07.2012 Cuma günü sona ermiştir. Mali tatil bitimi sonrası yerine getirilemeyen yükümlülükler için 27.07.2012 Cuma günü son gündür. Mali Tatil Kapsamında Yer Alan Yükümlülükler: 1) İşyeri Bildirgesi 2) İşe Giriş Bildirgesi 3) İşten Çıkış Bildirgesi 4)Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi İlk defa bir sigortalının iş yerinde çalıştığı tarih mali tatil süresi içerisinde yer aldığı takdirde bu bildirimin en son yapılabileceği tarih 27 Temmuz olacaktır. Örneğin 10.07.2012 tarihinde sigortalı çalıştırmaya başlayan bir işverenin, iş yeri bildirgesini 27.07.2012 tarihine kadar SGK’ya verdiğinde idari para cezası ile muhatap olmayacaktır. İşverenler sigortalı işe giriş bildirgesini en geç sigortalı işe başlamadan bir gün önce vermek zorundadır. İstisnai durumlar hariç olmak üzere uygulama bu yöndedir. Örneğin: 05.07.2012 tarihinde işe giren bir sigortalının 27.07.2012 tarihine kadar SGK’ya işe giriş bildiriminin yapılması durumunda, 27.07.2012 tarihine kadar sigortasız çalışmış sayılmayacaktır. 05.07.2012 tarihinde işten ayrılan sigortalının bildirimi de 27.07.2012 tarihine kadar yapıldığında işverene idari para cezası uygulanmayacaktır. Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi için Haziran 2012 ait dönem özel sektör iş yerleri için, aynı zamanda Eksik Gün Bildirim formu 30 kişiden az çalışan olması durumunda 27.07.2012 tarihine kadar SGK’ya verilecektir. İdari Para Cezaları Yönünden: 5510 SS ve GSSK 102 maddesi, idari para cezalarını düzenlemiş ve işverenler için idari para cezalarını ödeme veya bu cezalara itiraz etme süresini 15 gün olarak belirlemiştir. Bu 15 günlük süre, ödeme veya itiraz açısından değil peşin ödeme indiriminden faydalanılması yönünden de oldukça önemlidir. Bu sürenin kaçırılması durumunda ise hem itiraz etme ve hem de peşin ödeme indiriminden faydalanma hakkı kaybedilecektir. Bu 15 günlük sürenin son gününün mali tatile denk gelmesi durumunda da yine son gün 27 Temmuz olarak kabul edilecektir. Asgari İşçilik İçin İtiraz Süresi: Asgari işçilik uygulaması; bir işin yürütümü için gerekli olan en az sigortalı sayısına, sigorta primine esas kazanç tutarına ve çalışma süresine uygun olarak işverence SGK yeterli işçilik bildirilip bildirilmediğinin tespitine yönelik bir uygulama olup, bu uygulama ile kayıt dışı istihdamın önlenmesi ve SGK gelirlerinin artırılması amaçlanıyor. İşverenlerin SGK’ya bir aylık bir itiraz süresi bulunmaktadır. İşverence itiraz edilmesi ve müfettiş incelemesi istenmesi için işverene tanınan bir aylık süresinin son günün mali tatile denk gelmesi durumunda ise, itiraz süresinin son günü 27 Temmuz olacaktır. İş Kolu Kodu ve Kısa Vadeli Sigorta Primi Oranları İçin İtiraz Süresi: İşkolu kodu ile iş kazası ve meslek hastalıkları prim oranına itiraz edilme süresi gibi işlemler için son başvuru tarihi 01-20 Temmuz dönemine denk geldiğinde, son başvuru süresi 27 Temmuz olarak kabul edilecektir. Mali tatil uygulaması 2012 yılı için 01-20 Temmuz dönemine denk gelen yükümlülüklerle ilgili olarak işverenler, mali tatilin bitiminden itibaren 7 günlük ek bir süre tanınmıştır. Bundan dolayı işverenler, serbest muhasebeci ve mali müşavirler Sosyal Güvenlik mevzuatı içerisinde mali tatil kapsamında yer alan pek çok uygulama olmaktadır. İşverenler ve ilgili meslek mensuplarına düşen önemli görev, mali tatil içinde yer alan ve istisna sayılan durumlara özellikle dikkat etmeleri ve yanlış uygulamalar nedeniyle idari para cezaları ile karşılaşmama adına 27.07.2012 tarihine kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Bu yazının hazırlanmasında emeği geçen SGK Uzmanı Vedat İlki Bey’e çok teşekkür ediyoruz. ------------- Emekliliğini hesaplatacak okuyucularımızın sırasıyla; T.C. ve cilt numaralarını, il, ilçe ve baba adlarını, doğum tarihi ay ve gün olarak; Askerlik yaptığı yıl ve süreyi, er veya yedek subaylık durumunu; Doğum Borçlanması yapacak bayanlar için çocukların doğum tarihleri ay ve gün olarak; Engelli ise sakatlık oranı, Vergi İndiriminden Faydalanabilir Yazısı olup olmadığını bildirmeleri gerekiyor. E-mail:?calisandunyasi@tg.com.tr Adres: 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna-İST.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT