BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SGK prim affında yapılandırma hakkını kaybedenlere ikinci bir şans verildi?

SGK prim affında yapılandırma hakkını kaybedenlere ikinci bir şans verildi?

Soru: “Geçen yıl Bağ-Kur prim borcumu 18 taksit olarak yapılandırmış ancak iki taksit ödedikten sonra maddi imkânlarım elvermediği için kalan taksitleri ödeyememiştim. Şimdi ödeyemediğim taksitleri ödeyerek yapılandırma anlaşmasını devam ettirebilir miyim?”Soru: “Geçen yıl Bağ-Kur prim borcumu 18 taksit olarak yapılandırmış ancak iki taksit ödedikten sonra maddi imkânlarım elvermediği için kalan taksitleri ödeyememiştim. Şimdi ödeyemediğim taksitleri ödeyerek yapılandırma anlaşmasını devam ettirebilir miyim?” YAPILANDIRMA ANLAŞMASI BOZULANLARA SON BİR ŞANS DAHA VERİLDİ Geçen yıl kamuoyunda “prim affı” olarak bilinen 6111 sayılı Kanunla hem vergi hem de SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılarak taksitlerle ödenmesine imkân tanınmıştı. Ancak aradan geçen bir yılı aşkın sürede, bazı işverenlerin ve 4/b kapsamındaki sigortalıların (eski Bağ-Kur’lular) prim borçlarını ödemeyi aksattıkları görülmüş, bunun üzerine 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Kanunun 42’nci maddesi ile 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanuna geçici 19’uncu madde eklenmiştir. Daha önce yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenler yani yapılandırma anlaşmaları bozulanlar yapılandırma kapsamındaki borç tutarlarını ödemeleri gerektiği tarihten itibaren Kanunun 19’uncu maddesinde belirlenen geç ödeme zammı ile birlikte bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın başından itibaren dört ay içerisinde yani 31 Ekim 2012 tarihine kadar ödemeleri şartıyla Kanun hükümlerinden yararlandırılacaklar. YAPILANDIRMAYI DEVAM ETTİRME BAŞVURULARI BAŞLADI Yapılan değişiklik sonucu 6111 sayılı Kanun kapsamında prim borç yapılandırmasında bulunduğu halde ödeme yükümlülüklerini aksattıkları için 6322 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 15/06/2012 tarihi itibariyle yapılandırma anlaşmaları geçersiz sayılanlar, aksatılan taksitler ve cari ay prim borçlarını ödemek şartıyla yapılandırma anlaşmalarını geçerli duruma getirebilecekler. Belirtelim ki; SGK gerekli programları işletime açmış ve yapılandırma borçlarını ihya etmek isteyenlerin ihya taleplerini alarak ödeme planlarını vermeye başlamıştır. KİMLERİN YAPILANDIRMA ANLAŞMALARI BOZULDU Burada kimlerin yapılandırma anlaşmasının bozulduğunu belirtmemizde fayda var. Bir takvim yılı içinde (2011 yılı için 2011/5-11. ay primleri, 2012 yılı için 2011/12, 2012/1-2-3-4. ay primlerinden) ikiden fazla cari ay primini ödemeyenlerin yapılandırma anlaşmaları bozulur. Örneğin: 2011 yılı 5-6-7-8-9-10-11 ay primlerinden en az 5 tanesini yasal süresi içinde ödemeyenin yapılandırma anlaşmaları bozulmuştur. Örneğin: 2012 yılı 1-2-3-4-5 aylara ait prim borçlarından en az 3 tanesi ödenmemişse yapılandırma anlaşması bozulmuştur. Bir takvim yılı içinde Ödenmesi gereken taksitlerden (2011 yılında 4 taksit ödenecekti) en az 2 tanesini yasal sürede ödemeyenin yapılandırma anlaşması bozulmuştur. Ayrıca yapılandırma anlaşması bir veya iki taksit ihlali nedeniyle devam ettirilen işverenin/sigortalının son taksitin ödenmesi gereken ayın sonuna kadar ödenmeyen/ihlal edilen taksit ödenmemişse yapılandırma anlaşması bozulur. Örneğin: 12000 TL prim borcunu 6 taksit yapan işveren 2011/6-8-12 ve 2012/2-4. ay taksitlerini ödemiş 2011/10. ay taksitini ödememiştir. Ödenmeyen 2011/10. ay taksiti yasal faizi ile birlikte son taksit ödeme süresini takip eden 31 Mayıs 2012 tarihine kadar ödenmemişse yapılandırma anlaşması bozulmuştur. BORÇ NEDENİYLE DURDURULAN SİGORTALILIK SÜRELERİ DE YAPILANDIRILABİLECEK 5510 sayılı Kanunun geçici 17’nci maddesi kapsamında durdurulan sigortalılık sürelerini 6111 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi hükmüne istinaden yapılandırarak ihya talebinde bulunanlardan, durdurulan sürelere ait olup yapılandırma kapsamında hesaplanan ihya borçlarının tamamını ödeme süresinin sonuna kadar ödemedikleri için ihya talepleri geçerli kabul edilmeyenler, geçici 19’uncu madde kapsamında ihya borç tutarlarının bakiyesine ödeme süresinin sonundan itibaren geç ödeme zammı ile birlikte tamamını 31/10/2012 tarihine kadar ödemeleri halinde ihya talepleri geçerli olacaktır. Örneğin; 30 Nisan 2008 tarihi itibariyle 60 ayı aşan borç nedeniyle sigortalılık süresi durdurulan ve bu süreleri ihya etmek için geçen yıl başvuru yaptığı halde ödemede bulunmadığı için bu hakkını kaybeden her sigortalı %1,40 oranında geç ödeme zammıyla ödeme yaparak bu süreleri sigortalılıktan saydırabilecek. YAPILANDIRMA ANLAŞMASI BOZULUP DAHA SONRA ÖDEME YAPANLARA PRİM İADESİ YAPILACAK Prim borçlarını 6111 sayılı Kanun kapsamında taksite bağladığı halde ödeme yapmadığı ya da aksattığı için yapılandırma anlaşması geçersiz duruma gelen ancak daha sonra borçlarını cari usullere göre ödeyen sigortalılar yapılandırma anlaşmasının geçerli olması için yeniden başvuruda bulunursa fazla ödemiş olduğu primler kendisine iade edilecek. Örneğin; 28.000 TL borcu bulunan ve bu borcu 6111 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılarak 18.000 TL’ye düşürülerek taksite bağlanan sigortalı yapılandırmaya esas borcu ödemediği için daha sonra 28.000 TL borcu faizi ile birlikte ödemişse yapılandırma uzatımına başvurduğu takdirde 18.000 TL borca ödeme yaptığı döneme kadar aylık %1,40 oranında faiz uygulanıp ödenen fazla tutarları geri alabilecek. Örneğimizdeki sigortalı yaklaşık 9.000 TL iade prim alabilecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT