BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şâh Muhammed Bedahşî

Şâh Muhammed Bedahşî

“Vaaz ve hikmet bulunan şiir dinlemek câizdir. Çalgı olarak, yalnız kadınların düğünlerde tef çalması câizdir. Fakat, erkek kadın bir arada bulunmamalıdır.”Şâh Muhammed Bedahşî hazretleri, Hindistan’ın meşhûr velîlerindendir. 1582 (H.990) senesinde Afganistan’da, Bedahşan bölgesinde doğdu. İlk tahsilini Belh’de yaptı. Sonra Hindistan’a geldi. Tasavvufta Şeyh Miyânmir’in sohbetlerinde bulunarak Kâdirî yolunda kemâle erdi. Kısa zamanda yükselip üstün hallere kavuştu. 1661 (H.1072) senesinde vefât etti. Bedahşî hazretleri, vefatından kısa bir zaman önce buyurdu ki: Tâbi’înin büyüklerinden Nâfi buyurdu ki: Abdullah bin Ömer “radıyallahü anhüm┠ile berâber gidiyorduk. Ney sesi işittik. Abdullah, kulaklarını parmakları ile kapadı. Oradan hızla uzaklaştık. “Ney sesi daha işitiliyor mu?” dedi. “Hayır işitilmiyor” dedim. Parmaklarını kulaklarından ayırdı. “Resûlullah ‘sallallahü aleyhi ve sellem’ de böyle yapmıştı” dedi. Nâfi, sonra dedi ki: Ben o zamân çocuk idim. Bundan anlaşılıyor ki, Nâfi’ye kulaklarını kapamasını emretmemesi, çocuk olduğu için idi. Yoksa, ney sesi dinlemek tahrîmen mekrûh olmayıp tenzîhen mekrûh olduğu için, Abdüllah vera ve takvâsı sebebi ile kulaklarını kapattı demek doğru değildir. Nâfi, böyle yanlış anlaşılmaması için, çocuk olduğunu bildirdi. DÜĞÜNDE TEF ÇALMAK... Müzik perdelerine uydurmak için, Kur’ân-ı kerimin kelimeleri değiştirilmekte, mânâları bozulmaktadır. İnsanlar, nağmenin kulaklara ve nefse olan tesîrine kapılıp, tekbîrin mânâsı ve kalbe ve rûha olan tesîri gayb olmuştur. Kur’ân-ı kerîmi güzel ses ile ve tecvîd ile okumalıdır. Bu vakit tesîri ve sevâbı çok olur... Vaaz ve hikmet bulunan şiir dinlemek câizdir. Çalgı olarak, yalnız kadınların düğünlerde tef çalması câizdir. Fakat, erkek kadın bir arada bulunmamalıdır. Fısk, içki meclislerinde ve kızları oynatarak çalgı çalmak ve bunu dinlemek harâmdır. Hadîs-i şerîfte yasak edilen, böyle çalınan çalgılardır. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” çobanın kavalını işitince, parmakları ile mübârek kulaklarını kapadı ise de, yanında bulunan Abdullah bin Ömer’e kulaklarını kapamasını emretmedi. Bu da, geçerken duymanın harâm olmadığını göstermekdedir. Çalgıyı, içki, oyun ve kadın bulunan yerlerde keyif için çalmak harâmdır. Düğünlerde tef çalmak hadîs-i şerîfte emredildi. Bu emrin erkeklere de şâmil olması esahdır. Harbde, hac yolunda ve askerlikte davul ve benzeri âletleri çalmak câizdir...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT