BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ahmed Makdisî

Ahmed Makdisî

“Bir kimse, Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilir, vazîfe bilir ve orucun sevâbını Allahü teâlâdan beklerse, geçmiş günahları aff olur.”Ahmed Makdisî hazretleri, Hadîs, kırâat ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. 647 (m. 1249) senesinde Kudüs yakınlarında Kaysûn’da doğdu. 728 (m. 1328) târihinde Kudüs’te vefât etti. Buyurdu ki: Bir hadîs-i kudsîde meâlen buyuruldu ki: “Âdemoğlunun yapmış olduğu haseneye (iyiliğe), on mislinden yediyüz misline kadar karşılık veririm. Ancak oruç bundan müstesnadır. Oruç benim içindir. Onun karşılığını ben veririm. Zira kulum, benim için yemesini ve içmesini terk etmiştir. Oruç kalkandır. Oruçlu için iki ferahlık vardır. Birisi iftar ettiğinde, diğeri de kıyâmet günü Rabbine kavuştuğu andadır.” Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: “Bir kimse, Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilir, vazîfe bilir ve orucun sevâbını Allahü teâlâdan beklerse, geçmiş günahları aff olur.” “Cennetin, Reyyan adında bir kapısı vardır. Buradan ancak oruç tutanlar girecektir.” “Cennet, seneden seneye Ramazân-ı şerîfin gelmesi ile süslenir. Ramazanın ilk gecesi olunca, Arş’ın altından Mesire isminde bir rüzgâr eser. Cennet ağaçlarının yapraklarını birbirine vurur. Cennet kapısının halkalarını sallar. Bunlardan hiçbir zaman, hiçbir kimsenin duymadığı çok güzel sesler duyulur. Cennet hûrîleri köşklere çıkarlar. Burçlar arasında dururlar. Sonra, ‘Allahü teâlâdan, bizi isteyecek kimse yok mudur?’ derler. Sonra (Cennet meleklerinin reîsi olan Rıdvan’a) ‘Ey Rıdvan! Bu hangi gecedir!’ derler. Rıdvan, ‘Evet, bu gece Ramazân-ı şerîfin ilk gecesidir ki, Allahü teâlâ Muhammed aleyhisselâmın ümmetinden oruç tutanlar için Cennet kapılarını bu gece açar’ der. “CENNET KAPILARINI AÇ!” Allahü teâlâ da, ‘Ey Rıdvan! Cennet kapılarını aç! Ey Mâlik! (Cehennem meleklerinin reîsi) Cehennem kapılarını, Muhammed aleyhisselâmın ümmetinden oruç tutanlara kapa! Ey Cebrâil! Yeryüzüne in! Şeytanları bağla, zincire vur, denizlere sür. Habîbimin ümmetinin oruçlarını bozmasınlar’ buyurur ve bir münâdînin, Ramazân-ı şerîfin her gecesinde; ‘İsteyen yok mudur? Vereyim. Mağfiret dileyen yok mu? Mağfiret edeyim. Tövbe eden yok mu? Tövbesini kabûl edeyim’ diye nidâ etmesini emir buyurur...” “Her kim Ramazan orucunu tutar, haramdan ve iftiradan kaçınırsa, Allahü teâlâ ondan râzı olur ve ona Cennetleri vâcib kılar.” “Oruçluya helâl olan şeylerin en hayırlısı, misvaktır.” “Kur’ânın yollarını misvak ile temizleyiniz.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT