BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tedirginlik sinyalleri!..

Tedirginlik sinyalleri!..

İş dünyasından, hükûmete karşı tedirginlik sinyalleri verilmeye başlanacağını kim tahmin edebilirdi ki..İş dünyasından, hükûmete karşı tedirginlik sinyalleri verilmeye başlanacağını kim tahmin edebilirdi ki.. Gerçekten de; bunca iyi niyet gösterileri, hatta desteklemelere rağmen, 57’nci koalisyon hükümetinin yavaş yavaş eleştirilmeye başlandığına inanmak çok güç... Ne var ki; dün kulaklarımızla tedirginlik sinyallerini işitince, işverenlerin, hükümetle çok uzun süren balayılarının bitmek üzere olduğunu üzülerek müşahede ettik. Üstelik, bu biraz da “uyarı” niteliğindeki serzenişin, iş aleminin en ağır, en etkili ve en yetkili kuruluşlarının temsilcilerinden geldiğini de açıklarsak, gelişmenin önemi kendiliğinden ortaya çıkar. Bir polemiği veya huzursuzluğu doğurmaya ön ayak olmamak sebebiyle eleştirileri dile getirenlerin isimleri ve nitelikleri hakkında şimdilik bilgi vermek istemiyoruz. Zaten, bir iki hafta içinde, tedirginlik sinyallerinin, açık bir eleştiriye dönüşeceğini sanıyoruz. İşverenlerin şikayeti İçlerinde, ülkemizin en etkili ve yetkili üç kuruluşunun en yetkili ağızlarının bulunduğu toplantıda, hükümetin özellikle Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde takındığı “atıl” durum eleştiriliyor. Bu arada, istikrar programının 3 yıllık olmasından tedirginlik duyulduğunun da dile getirildiği toplantıda, hükümetin veya yetkililerin işveren temsilcilerinin dertlerini dinlediği hatta hak verdiği ancak icraat olarak bildiğini yaptığı da acı acı anlatıldı. Avrupa Birliği Sekreteryası kurulmuş olmasına rağmen bir türlü faaliyete geçirilmediği, istenilen önlemlerin alınmasında geç kalındığı ve anlatılan sorunların en üst mercilere iletilmediği yakınmasının da yapıldığı sohbette, hükümetin derhal kendisini toparlaması gerektiği de vurgulandı. Cumhurbaşkanı seçimi sebebiyle, Ankara’nın tamamen kilitlendiği iddiasının da yer aldığı görüşmeye, iş aleminin yanısıra emekli diplomat ve 8 gazetecinin katıldığını da belirtmeliyiz. Dileriz ki, işverenlerin sitemleri, hükümeti sarsacak ağırlık kazanmasın ve “atıl” denilen kapasite işletilsin.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT