BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Amerika’dan Türkiye

Amerika’dan Türkiye

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında en önemli ortak kurum olan Ortaklık Konseyi, Lüksemburg’ta toplandı. Gündemi ayrıntılariyle bilmiyoruz.Türkiye ile Avrupa Birliği arasında en önemli ortak kurum olan Ortaklık Konseyi, Lüksemburg’ta toplandı. Gündemi ayrıntılariyle bilmiyoruz. Ancak temenni ediyoruz ki, Aralık 1999 Helsinki kararından sonra, Türkiye’yi bir an evvel, diğerleri misali, müzakerelere hazırlayacak düzenlemelerin gerekli alt yapısı oluşturulsun ve Konseyde bu yolda bir karar alınsın. Aksi halde, Konsey, yine Türkiye’yi, ev ödevi hâlâ tamam olmayan bir öğrenci misali, sorguya çekmeye devam edecekse, ortaklık ve üyelikle uzaktan ilişki ve irtibat kurulan bir takım dosyalarla oyalanacaksa, Türkiye, böylesine bir muameleyi kabul etmeyeceğini, açık biçimde kesip atabilmelidir. Esasen, adaylığa kabul edilen ve bundan çok daha önceden Gümrük Birliği’ne giren Türkiye’nin, Avrupa Birliği ile gelecek ilişkilerinin görüşüleceği yer, artık, 1963 tarihli Ankara Anlaşmasından kalan Ortaklık Konseyi olmamalıdır. İlişkilerin bugün ulaşmış olduğu düzeye, bu ilişkilere verilmek istenen yeni istikamete ve yönelinen hedeflere bakıldığında, Ortaklık Konseyi’nin, kendiliğinden, ne kadar demode olduğu, ayan beyan ortaya çıkıyor. Avrupa Birliği üyesi ülkeler Bakanları, önce kendi aralarında toplanacak, işlerini görüşecek, arada, kısa bir zaman fasılası ayırıp, Türkiye Dışişleri Bakanı’nı da dinleyecekler. Hazırlık döneminde, Katma Protokülün uygulaması aşamalarında, bu nitelikte bir karşılaşma, kısmen, maksada yetiyordu. Halbuki, bugün, Avrupa Birliği ile, artık, uzun vadeli stratejileri ve izlenecek yol ve yöntemleri konuşmak ve müzakere etmek durumundayız. Bu defa da, Avrupa Birliği, Konseyde Türkiye’ye, derslerine yeteri kadar çalışmamış bir öğrenci notu verecekse, bunun önü kesinlikle alınmalıdır. Aksi halde, başka platformlarda haiz olduğumuz göreceli iyi mevkiimiz de, yok yere, bu muameleden etkilenmiş olacaktır. 29-31 Mart tarihlerinde, Washington’da yapılan Türk-Amerikan Konseyi toplantısında, Yönetimde, Bakan düzeyinde etkili kişilerin, Türkiye’yi tarifini dinlemiş ve Avrupa Birliği’nin, bu tarife, hâlâ gözünü kapamakta ısrar edişine şaşmıştım.Türkiye, bölgede ve Dünyada barış ve istikrarı tehdit etme istidadı taşıdığı ileri sürülen İran ve Irak gibi ülkelerle hem hudut. Yani, Türkiye, hür Dünyayı, ta buralardan korumaya alarak, barış ve istikrara hizmet ediyor. Savaşa rağmen, hâlâ fokurdamaya devam eden Balkanlar’da, Türkiye, katkısı ve rolü vazgeçilmez bir denge unsuru. Kafkaslar’da güvenlik ve istikrar arayanların başvurduğu ülke, yine Türkiye. Hazar ve Kazak petrolünün, Türkmen gazının, güçlü Batı pazarlarına taşınacağı güzergah ve terminal, Türkiye. İsrail’le geliştirdiği ilişkilerle, Arap Dünyasının davasına, özellikle, Ortadoğu barış sürecine katkısı küçümsenmeyecek ülke, Türkiye. Uluslararası kuruluşların ölçeklerine göre, Dünyada ortaya çıkan on büyük ekonomiden, pazardan (Big emerging Markets) biri, Türkiye. Bunlar, ana başlıkları itibariyle, Türkiye’nin, çok daha büyük boyutlarda değerlendirilmeyi bekleyen mukayeseli üstünlükleri. Arkasında bu denli kazanımları olan Dışişlerimiz, Lüksemburg Ortaklık Konseyi toplantısında, her zamankinden daha dik durabilmelidir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT