BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kime göre Cumhurbaşkanı...

Kime göre Cumhurbaşkanı...

Başbakan Bülent Ecevit’in önceki gün sıraladığı şartlardan sonra dün de başbakan yardımcısı Devlet Bahçeli, şartlarını saydı. O’nu koalisyonun üçüncü üyesi Mesut Yılmaz takip etti.Başbakan Bülent Ecevit’in önceki gün sıraladığı şartlardan sonra dün de başbakan yardımcısı Devlet Bahçeli, şartlarını saydı. O’nu koalisyonun üçüncü üyesi Mesut Yılmaz takip etti. Bunlar, artık aşınmış bir laf haline gelen “liderler zirvesi”nden bir gün, yarım gün, bir kaç saat önce yapılan yazılı metin veya yazılmış metne dayalı konuşmalar. Bülent Ecevit, şöyle demişti: 1-Koalisyon ortaklarının muhalefetin de desteğini sağlayarak cumhurbaşkanlığı için bir milletvekili üzerinde birleşmeleri ideal çözümdür. Ancak bu her zaman sağlanamaz. 2-Bu denemeden sonuç alınamazsa koalisyon ortakları parti ayrımı gözetmeksizin tek bir milletvekilinin adaylığı üzerinde birleşmeye çalışmalıdır. 3-Bundan da sonuç alınamayacağı anlaşılırsa, meclis dışından partisiz fakat siyasal deneyimi ve dış ilişkiler alanında birikimi bulunan bir ortak aday aranmalıdır. Devlet Bahçeli’nin şartları, Bülent Ecevit’in şartalarının iki katı ... 1-Cumhurbaşkanlığı seçimi herkesi ilgilendirir. 2-Bütün partilerle diyalog kurularak geniş bir uzlaşma zemininde seçilmelidir. 3-Bu seçim, siyasetin prestij kazanma ve güven tazeleme vesilesi olmalıdır. 4-Kimin Cumhurbaşkanı olmasından önce nasıl bir şahsiyetin cumhurbaşkanı olması önemlidir. 5-Seçilecek Cumhurbaşkanı, Türkiyenin bütünlüğünü, üniter yapısını, Cumhuriyetin temel ilkelerini sahiplenmelidir. 6- Dürüst, şaibesiz, milletin mânevî değerlerine saygılı, demokratik ilkeler konusunda duyarlı olmalıdır. Mesut Yılmaz’ın söyledikleri ise beş maddelik... 1-Cumhurbaşkanlığı seçimi çok büyütüldü. 2-Seçimin temelini oluşturan uzlaşmadır. 3-Bu seçim hükûmetin istikrarını bozmamalıdır. 4-Türkiye, sadece Cumhurbaşkanlığı konusuna takılıp kalmayarak yoluna devam etmeli. 5-Her iş olacağına varır; olanda hayır vardır. En baştan beri ana muhalefet partisi FP genel başkanı Recai Kutan, hatta bu partinin gelenekçi ve yenilikçi kanadı ile DYP lideri Tansu Çiller de -bir iki istisna ile- hemen hemen aynı mealde vurgular yapmaktalar. Dolayısıyle TBMM çatısı altındaki partiler arasında devletin zirvesine seçilecek zatın seçilme usulü ile kimliği bazında görüş birliği mevcut denebilir. Bu görüş birliğinin iki noktada toplanması mümkün... 1-Cumhurbaşkanı uzlaşma ile seçilmeli. 2-Müstakbel Cumhurbaşkanının hüviyetinden önce nasıl biri olması daha ehemmiyetlidir. Evet; “nasıl biri?” Zaten “nasıl biri” suali aynı zamanda “kim?” sualini de cevaplandıracaktır. “Nasıl bir cumhurbaşkanı...” fikri ilk defa bu sütunda ortaya atılarak tahlil ve tartışması yapılmıştı. Bugün hemen her kesim tartışmayı devam ettiriyor. Şimdi bir başka sorumuz daha var... “Kime göre Cumhurbaşkanı?” Cumhurbaşkanı seçerken hangi toplum katmanının değerleri nazara alınarak oy verilecek? Şu ânâ kadarki göstergeler henüz erken bilgiler olsa da 10. Cumhurbaşkanının TBMM dışından olma ihtimali ağırlık kazanmakta. Bu da mühim değil. Yeter ki “kime göre Cumhurbaşkanı?” kriterine riayet edilsin. Elitin cumhurbaşkanı mı, yoksa halkın içinden gelip ondan kopmamış ve hükmetmekten ziyade hizmet etmeyi gaye edinmiş biri mi? Alçak gönüllü, yüksek ruhlu bir şahsiyet. Sadece Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanını seçmiyoruz. Aynı zamanda bütün Türk âleminin sözcüsü, savunucusu, lideri seçilmekte. Bu yüzden ne kadar hassasiyet gösterilse yeridir. Tekrarlayalım; alçak gönüllü ve yüksek ruhlu bir insan evladı. Cumhurbaşkanı olacak kişide aranan kanunî şartlardan biri “yüksek tahsil.” Yüksek tahsil, her zaman yüksek ruh kazandırmıyor ki, yapılan meslekler de öyle. Onun için bin yıllık geçmiş ve bin yıllık gelecek değerler göz önünde bulundurularak Adriyatik’ten Çin Seddi’ne söz sahibi ve dünyada varlığı hissedilen bir şahsiyet bulunup Çankaya’ya oturtulmalıdır. Dünya çapında liderlik vasfında biri ile “dünya devleti Türkiye” rüyası gerçek olur. Böyle biri var mıdır? Hatta, 70 milyon içinde birileri vardır. Yeter ki dürüst, haysiyetli, insaflı ve büyük düşüncelere dayalı bir seçim yapılsın. Bu yüzden liderlerin aynı paydada olmaları ümid verici.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT