BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Nasıl bir Cumhurbaşkanı?

Nasıl bir Cumhurbaşkanı?

Seçilecek Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmalı. içinden Cumhurbaşkanı çıkartamayan Meclis, daha doğrusu Meclis’in parti grupları, haklı tenkitler alır.Seçilecek Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmalı. içinden Cumhurbaşkanı çıkartamayan Meclis, daha doğrusu Meclis’in parti grupları, haklı tenkitler alır. Dışarıdan bir aday, Meclis’in çıkmaza girmesi hâlinde ancak bahis konusudur. Böyle bir zâtın diplomatik tecrübesinden çok, mükemmel politik deneyimi bulunması şarttır. Politikayı bilen, demokrasiye inanan ve Meclis’i anlayan bir aday... Meclis’i anlamak şudur: Devletimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bünyesinden çıkarıp güvenoyu verdi¤i hükûmetler yönetir. Millî irade, TBMM dışındaki ki¾ilere ve kuruluşlara pay verilmek suretiyle bölünemez. Seçilecek adayın, bilhassa para pul işlerinde asla şaibesi bulunmaması gerekir. Yüce dinimizi herhangi konuda olumlu veya olumsuz yönde referans gösteremeyeceğini bilmelidir. Atatürk’ü samimi duyguyla sevmelidir. Bu devletin Türk devleti olduğunun, kimlerin makamında oturduğunun eksiksiz şuuru içinde bulunmalıdır. Türk kültürüne bağımlılığı şarttır (son 200 yılda Batı’dan aldıklarımız da Türk kültürüne dahildir). Gerek Avrupa Birli¤i normlarına erişmekte, gerek Türk Cumhuriyetleri ile yakınlaşmamızda bizi geciktirebilecek hiçbir mazereti dinlemeyecek karakter yapısı gerekir. Bu iki millî hedeften birini diğerine tercih etmeyecektir. Bugün, rahatsızlığına üzüldüğümüz Sayın Başbakan’ın kesb-i âfiyet ederek evinden çıkması bekleniyor. Evinde istirahati, bazı zihinlerin durulması ve berraklaşması için belki birkaç günlük fırsat oluşturmuştur.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT