BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ebû Nuaym el-Hâfız

Ebû Nuaym el-Hâfız

“Hazreti Azrail insan sûretine girerek Süleymân aleyhisselama uğradı ve orada bulunan bir adama dikkatle baktı. Adam da bunu fark etti!”Ebû Nuaym el-Hâfız, hadîs âlimlerindendir. 130 (m. 748) senesinde Kûfe’de doğup, 219 (m. 834) târihinde vefât etti. İmâm-ı Buhârî ve Müslim’in hocalarındandır. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları: “Azrail (aleyhisselam) insan sûretine girerek Süleymân’a (aleyhisselam) uğradı ve orada bulunan bir adama dikkatle baktı. Adam da bunu fark etti. Azrail (aleyhisselam) gidince, adam Süleymân’a (aleyhisselam) kim olduğunu sordu. Azrail (aleyhisselam) olduğunu anlayınca; -Bu, beni alacak gibi bakışla, bana, bakıverdi. Ben, bundan korkuyorum, dedi. Süleymân (aleyhisselam) -Ne yapmamı istiyorsun? deyince, adam; -Beni rüzgâr ile Hindistan’ın öteki kenarına attır, dedi. Süleymân (aleyhisselam) da dediğini yaptı. Bir müddet sonra Azrail (aleyhisselam) ile karşılaşınca, önceki bakışının sebebini kendisine sordu. Azrail (aleyhisselam); -Hindistan’ın doğusunda pek kısa bir müddet sonra adamın rûhunu kabza memur iken adamı burada gördüğüme şaşarak, ona baktım” dedi... “Ramazan ayında yapılan ibâdetler, gelecek ramazana kadar, hac zamanında yapılan ibâdetler, gelecek hac zamanına kadar, cemâatle kılınan cuma namazı gelecek cumaya kadar, cemaatle kılınan vakit namazı da ondan sonraki vakit namazına kadar işlenen günahlara keffarettir. Ama büyük günah işlememek şartıyla!” “Sizin bu dünyâda kullandığınız ateş, Cehennem ateşinin yetmişte biri kadardır. Cehennemin ateşi iki defa denize daldırılıp çıkartılmış olsa yine ondan istifâde edemezsiniz. Denize iki defa daldırılmış olmasına rağmen sıcaklığı o derece fazla olur ki, yine ondan faydalanılamaz.” “ÂSİLER NİÇİN KORKMUYOR?” “İçinizde Allahü teâlâya âsi olanlar, işledikleri o çirkin işlerin isli bir duman olup yüzlerine çökeceğinden, mahşer günü halkın önünde başlarına böyle bir hâl geleceğinden niçin korkmuyorlar?” “Şüphesiz ki meyyit (ölü), kabrini ziyâret edeni tanır. Kabri başında durduğu müddetçe onunla ünsiyet (dostluk) eder.” “Kim annesinin ve babasının veya ikisinden birinin kabrini ziyâret eder de, kabirleri başında Yâsîn sûresini okursa, Allahü teâlâ her harfi için, okuyan kimseyi yetmiş defa mağfiret, eder.” “Dünyâda iken tanıdığı kimsenin kabrini ziyâret edeni, kabirde yatan tanır ve (selâmına) cevap verir.”
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT