BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ormansız bir Anadolu’ya doğru

Ormansız bir Anadolu’ya doğru

Ormansız bir Anadolu veya ormansız bir Türkiye, milletimiz için tam bir facia olurdu... Türkiye coğrafi bölge itibariyle, yüzlerce cinsten ağaç yetişebilen nadir ülkelerden biridir. Tarihte Anadolu toprağının yarıdan fazlası ormandı.Ormansız bir Anadolu veya ormansız bir Türkiye, milletimiz için tam bir facia olurdu... Türkiye coğrafi bölge itibariyle, yüzlerce cinsten ağaç yetişebilen nadir ülkelerden biridir. Tarihte Anadolu toprağının yarıdan fazlası ormandı. Selçuklu ve Osmanlı hükümdarları, ağaç ve ormanı kutsal bilmişlerdir. Güzel dinimizin emirlerinde de ağaç sevgisi, “Yaş kesen baş keser” ifadesiyle kendini göstermiştir. İstanbul’un fethiyle birlikte, İstanbul civarında bir ağaç dikme yarışı başlatılmıştır. Kanuni zamanında Belgrad’ın fethiyle, bu kutlu günün hatırasına İstanbul yakınında Belgrad ormanları kurulmuştur. Beşyüz yıldır da, bu ormanlar İstanbul’un en büyük akciğeri ve yeşil kuşağı olmaya devam etmektedir. Haliç’in iki yamacındaki tepelerden ağaç kesimi, gecekondu furyası ile başlamıştır. Binlerce yıldır dolmayan Haliç’in, son seksen senede yarıdan fazlası dolmuştur. Hatta üzerinde mahalle kurulacak adalar teşekkül etmiştir. Coğrafya değişmiştir. Türkler’in Orta Asya’dan “göç göç” nidaları ile bin beş yüz yıl önce yollara düşmelerinin sebebinin, ormansızlık ve onun neticesindeki şiddetli kuraklık olduğu tarihlerle sabittir. Bugün dünyada su savaşlarının başlamasına ramak kalmışken, Ormanları korumaktaki gafletimiz affedilir gibi değil. 5 Nisan 2000 günü, bir yandan Millet Meclisi’nde Anayasa oylaması yapılırken, öbür yanda Türkiye’nin en yeşili Marmara bölgesinde, seksen üç yerde birden yangın çıkmıştır. Sanki zelzele gibi, bu yangının karşısında da çaresizliğe düştük. Onbin hektara yakın bir orman alanı, bir günde siyahlara büründü ve iki gün sonra da unutulup gitti. Sorumluların acaba evleri yansaydı, böyle unutabilecekler miydi? Yanan kısımda, en az beşyüz bin metreküp kereste ve yakacak odun heba olmuştur. Milyarlarca canlı kavrulup gitmiştir. Yüksek gerilim hatlarının üstüne suçu yüklemek ilim ve fenne aykırıdır. Bir kere orman içinden, tevettür (yüksek gerilim) hatları geçirilmesi en son kullanılacak yoldur. Bu hatların bakım ve onarımını yapabilmek için yollara bağlı kalmak zaten lazımdır. Denilirse ki güzergah uzar ve inşa maliyeti artar. Güzergahın uzaması doğru olabilir, ama maliyet artmaz. Çünkü bir yangında yanan maddi varlıkların bedeli ile kilometrelerce elektrik hattı yapılabilir. Çare: 1- Gerilim hatlarının orman dışına çıkarılması için hemen bir kanun teklifi Meclise sunulmalıdır. Orman içine piknik için girişi yasaklamak çare değildir. 2- İkinci bir teklifle ormanların özelleştirilmesi kanunu çıkarılmalıdır. Özel orman kurma teşvik edilmelidir. Milyarlarca dolar tutarındaki sanayi yatırımlarına teşvikler bütçeden akarken, ucuz yatırım olan özel orman kurabilmeye, bütçenin kuruşu nasip olmuyor. 3- Milletçe el ele verip ormanları artırmak, vatan savunması kadar önemlidir. Yani Silahlı Kuvvetler’deki insan kaynağı fazlalığı için, belli miktarda orman kuran kimselere kısa dönem askerlik hakkı hiç de yabana atılamaz. Silahlı Kuvvetlerimiz birçok yenilikte yol göstericilik yapmıştır. Erzurum’daki Palandöken Dağları yüzlerce yıldır çorak idi. Eski Genelkurmay Başkanlarımızdan merhum Cemal Tural’ın, Palandöken’in kuzey eteklerinde, askeri personele kurdurduğu ormanlar, bölgenin süsü, yakışığı olmuştu. Adı geçen komutanımız, kışlalarda ve bazı hazine arazilerindeki ağaçlandırma çalışmaları ile anılmaktadır. Kendi gitti eserleri yadigar kaldı. Yanan bölgelerin yanık emvalini bölge insanına vermemek kanun gereğidir. Fakat bu o kadar etkisiz bir tedbir ki, bölge insanını potansiyel suçlu ilan etmeye yarıyor. Yanlıştır. Ormancıların ve ziraatçıların insanımızla el ele vermesi için her türlü teşvik yapılmalıdır. Devlet ile vatandaş hep yan yana olursa, beni düşmanlarımız hiçbir şekilde korkutamaz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT