BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Anadolu fatihi

Anadolu fatihi

TÜRKLERE Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi’nin 941. yıl dönümünü idrak ettiğimiz bugünlerde, Enver Behnan Şapolyo’nun, “Anadolu Fatihi Alparslan” romanı yayınlandıBizans ordusu ile savaşa girmeden önce, 26 Ağustos 1071 Cuma günü Malazgirt Ovası’nda askerleri ile birlikte cuma namazını kılan Alp Arslan, askerlerine hitaben bir konuşma yaptı, atının kuyruğunu kendi elleri ile bağlayıp en önde savaşa girdi. Türk ordusundan kat be kat fazla olan Bizans ordusunu yenerek, İmparator Romen Diyojen’i esir aldı. Bu zafer Türklere Anadolu’nun kapılarını açtı. Bu anlamlı günde yeni baskısı yapılan, “Alparslan-Anadolu Fatihi” romanında Enver Behnan Şapolyo, Alparslan’ın fetihlerini ve veziri Nizamülmülk’le aralarında geçen konuşmaları konu ediyor. Roman özellikle, Türklere Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt Savaşı’nı anlatıyor. Kitabın bir bölümünde, Alp Arslan’ın, Türkmen beylerine konuşmasına yer veriliyor. “Alp Arslan, benden sonra Selçuk tahtına oğlum Melikşah geçecektir, dedi. Bütün azalar, and içerek söz verdiler. Bundan sonra Alp Arslan Horasan illerinden topladığı askerlerle Harzem ülkesine yürüdü. Bunların hükümet merkezlerini zapta muvaffak oldu. Harzem ülkesine oğlu Melikşah’ı vali tayin ederek ordularıyla Rey şehrine döndü. Bir ay kadar hazırlıktan sonra 1064 tarihinde büyük bir ordu ile Horasan taraflarından Azerbaycan’a hareket etti. Burada Türkmen beylerinin kuvvetleriyle birleşti. Bütün beyleri yanına toplayarak, parmağını Anadolu’ya uzattı. “Bu işaret ettiğim kıta Anadolu’dur. Ya ben bu kıtayı fethedeceğim, ya ölüm beni alacaktır. Bu kıta bulunduğumuz topraktan bin kat güzeldir. Burası kâfirlere lâyık bir ülke değildir. Burası Türk’ün öz yurdu olacaktır. Anadolu Türk’ün mefkûresidir. Bu kıtanın fethi için feda-yı can etmeğe huzurumda and içiniz!...” Büyük Selçuklu hükümdarı Alp Arslan, 1029 ‘da doğdu, 1072’de Horasan’da vefat etti. Malazgirt Zaferi’yle Anadolu’yu Türklere açtı, Türkler bu zaferle edebî bir yurt kazandılar. Ötüken Neşriyat: 0212 251 03 50
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT