BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şeyh Hâlid Cezerî

Şeyh Hâlid Cezerî

“Sabâh ve yatsı namâzlarından sonra Silsile-i aliyyenin ismlerini, sonra Fâtiha-i şerîfeyi okuyarak rûhlarına gönderip duâ etmelidir.”Şeyh Hâlid hazretleri, Cizre’de doğdu. 1839 (H.1255) senesinde vefât etti. Türbesi Şirnas’ın Basret köyünün karşısındaki kabristandadır. İlim tahsiline Cizre’de başladı. Sonra, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin sohbetinde kemâle erdi. İnsanları irşad için icâzet aldı. Memleketine zâhir ve bâtın ilminde yetişmiş kıymetli bir âlim olarak döndü. Bir müddet Cizre’de insanlara dîni öğretmekle, vaaz ve nasihatle meşgul oldu. Hâlid Cezerî hazretleri, vefatından kısa bir zaman önce buyurdu ki: Büyü yapılmış olan kimse, (Mevâhib-i ledünniyye) tercemesi ikinci cildi, yüzseksenyedinci [187] sayfadaki âyet-i kerîmeleri ve duâları ve Arabî (Teshîl-ül-menâfi’) sonundaki (Âyât-i hırz)ı sabâh ve ikindi namâzlarından sonra, yedi gün birer kerre okur ve boynuna asarsa, şifâ bulur. Bir miktâr suya, (Âyet-el-kürsî) ve (İhlâs) ve (Mu’avvizeteyn) okumalı. Büyülenmiş kimse bundan üç yudum içmeli, kalan ile gusül abdesti almalıdır. Şifâ bulur. (Mekâtîb-i şerîfe)nin doksanaltıncı mektûbunda diyor ki, (Hâcetlere kavuşmak için, iki rek’at nemâz kılıp, sevâbını “Silsile-i aliyye”nin rûhlarına hediyye etmeli, bunların hürmeti için diyerek duâ etmelidir). Mevlânâ Muhammed Osmân Sâhib “rahmetullahi teâlâ aleyh”, (Fevâid-i Osmâniyye) kitâbının yüzüçüncü sayfası sonunda buyuruyor ki: (Sihir ve cadı, yani büyü âfetlerinden kurtulmak için, üç kerre Salevât-ı şerîfe okumalı, sonra yedi Fâtiha, yedi Âyet-el-kürsî, yedi Kâfirûn sûresi, yedi İhlâs-ı şerîf, yedi Felak ve yedi Nâs sûreleri okuyup kendi üzerine veyâ hasta üzerine üflemelidir. Bunları tekrâr okuyup, büyülenmiş olanın odasına, yatağına, evin her yerine, bağçesine üflemelidir. İnşâallahü teâlâ, büyüden halâs olur. Bütün hastalıklar için de iyidir. VESÎLE EDEREK... Tarlaya bereket gelmesi için, mahsûlün uşrunu vermeli, sonra Eshâb-ı Kehf’in (Yemlîhâ, Mekselînâ, Mislînâ, Mernûş, Debernûş, Şâzenûş, Kefeştatayyûş) isimleri dört kâğıda yazılıp, ayrı ayrı sarılıp, tarlanın ayak basmayan dört köşesine gömülmelidir. Sabâh ve yatsı namâzlarından sonra büyük âlimlerin [Silsile-i aliyyenin] ismlerini, sonra Fâtiha-i şerîfeyi okuyarak rûhlarına gönderip, onları vesîle ederek yapılan duânın kabûl olduğu tecribe edilmişdir.) Ehl-i Bedrin ismleri ile tevessül, şifâ ve bereket verdiği, Kabânî’nin (Esmâ-i Ehl-i Bedr) kitâbında yazılıdır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT