BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Küçükler ihracatı sırtladı büyükler ithalat yaptı

Küçükler ihracatı sırtladı büyükler ithalat yaptı

KOBİ niteliğindeki işletmeler ihracatın yüzde 60’ını gerçekleştirdi. 250 kişi ve üzerinde çalışanı olan büyük firmalar da ithalatta başı çekti> Mustafa SEZER - İSTANBUL Verilen destekler, küçüklerin ihracata yönlendirilmesi çalışmaları derken, ihracatçı KOBİ sayısı arttı, şimdi bu işletmeler ihracatı sırtlamaya başladı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ), yatırımla istihdamı artırırken, nitelikli üretimle de ihracatta ön plana çıkıyor. TÜİK tarafından açıklanan 2011 yılı Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri, küçük işletmelerin ihracatını hızlı artırıp cari açığa katkı sağladığını gözler önüne serdi. Buna göre geçen yıl küçük işletmeler toplam ihracatın yüzde 60’ını gerçekleştirdi. Buna karşılık 250 kişinin üzerinde istihdam sağlayan firmalar ise ithalatın (dış satın alma) yüzde 60’ına imza attığını gösterdi. Bu da küçük şirketlerin bir araya geldiğinde oluşturduğu pastanın önemini ortaya koydu. 2011 yılında 52 495 girişim ihracat, 63 351 girişim ithalat yaparken ihracatın yüzde 59.6’sı 0-249 kişi çalışan ve KOBİ olarak değerlendirilen girişimler tarafından gerçekleştirildi. İthalatın ise yüzde 39,9’u KOBİ’ler tarafından yapıldı. İhracatta 0-9 kişi çalışan mikro girişimlerin payı yüzde 15.2 olurken, yüzde 25.7’si 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimler, yüzde 18.7’si 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimler ve yüzde 40.2’si 250 ve daha fazla kişi çalışan girişimler tarafından gerçekleştirildi. İthalat cephesine bakıldığında ise, toplam ithalat tutarının yüzde 60’ının 250 ve daha fazla kişi çalışan büyük girişimler tarafından gerçekleştirildiği görülüyor. 0-9 kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin ihracattaki payı yüzde 6.5, 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 15.3 ve 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 18.2 oldu. Sanayi dış ticaretin lokomotifi Girişim ana faaliyetleri esas alındığında ihracatın yüzde 59.4’ü, ithalatın ise yüzde 52.9’u sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimler tarafından yapıldı. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin ihracattaki payı yüzde 36.5, ithalattaki payı ise yüzde32.5 düzeyinde gerçekleşti. Sanayi sektörü ihracatının yüzde 63.6’sı 250+ kişi çalışan büyük girişimler tarafından yapıldı. Ticaret sektörünün ihracatında ise yüzde 46.8 payla 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimler en yüksek paya sahip grup oldu. 2011 yılında, ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin ihracatının yüzde 49.8’i AB ülkelerine yapılırken, yüzde17.4’ü Yakın ve Orta Doğu ülkelerine gerçekleşti. AB ülkelerine yapılan ihracatın yüzde 64’ü sanayi, yüzde 33.7’si ticaret sektörü tarafından gerçekleştirildi. 2011 yılında ihracatın yüzde 46.4’ünü 100 girişim, ithalatın ise yüzde 50’sini 50 girişim yaptı. En çok ihracat yapan 5 girişim toplam ihracatın yüzde 16.8’ini, en çok ithalat yapan 5 girişim ise ithalatın yüzde 24.5’ini gerçekleştirdi.
Kapat
KAPAT