BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Cumhurbaşkanlığı

Cumhurbaşkanlığı

Türkiyemiz kadar, gazete yazarlarına, spekülatif nitelikte konu ve malzeme üreten bir ülke daha var mı? bilemiyorum.Türkiyemiz kadar, gazete yazarlarına, spekülatif nitelikte konu ve malzeme üreten bir ülke daha var mı? bilemiyorum. Her gün tazelenen, sonuncu örnek, Cumhurbaşkanlığı seçimi. Bütün çaba, liderlerin veya bu işe ilgi duyanların ağzından laf alıp, onun üstüne senaryolar yazmaktır. Bu, neden böyle? düşünüyorum da, şayet, ülkede her şey kuralına göre işlese ve sonuçlansa, kimsenin, bu konularda kafa yormasına gerek kalmayacak. Kural neyse, o olacak. Ama gelin görün ki, bizde kural bir tarafa, siyasi gücü elinde bulunduranların, kişisel değer yargıları ve hatta hesapları bir tarafa. 1982 Anayasasıyle, Cumhurbaşkanı’nın yetkileri, nisbeten genişletilmiş olmakla beraber, siyasi sistem, parlamenter sistemdir. Bunda, ilke itibariyle bir değişiklik yoktur. Dolayısıyle, Cumhurbaşkanı, TBMM tarafından ve bir iki istisna hariç, yerleşmiş uygulamaya göre, milletvekilleri arasından seçilecektir. Şimdi ülkede, mevcut Anayasa’ya göre, Cumhurbaşkanı ilk defa seçilecekmiş gibi, kişinin vasıfları münakaşaya açılıyor. Şu nitelikte olsun, bu nitelikte olsun gibi. Bu, apaçık istikamet ve çerçeve belirlemekten, rey ve söz sahibi olanları etkilemekten başka birşey değildir. Elbette, Cumhurbaşkanı, topluma heyecan verecek bir kişi olmalıdır. Elbette, ülkesinin ve halkının dokusunu bilen, sorunlarına vakıf, düşünce ve fikir disiplini olan, dünyayı tanıyan, temsil kabiliyeti yüksek bir şahsiyet olmalıdır. Gereği yok ama, illa da tekrarlamak gerekiyorsa, çerçeve, başından itibaren bu şekilde ortaya konacak yerde, adeta bir müzakereci taktiğiyle, birinci, ikinci ve üçüncü savunma hatları belirleniyor. Biri olmazsa, öbürü, o da olmazsa öbürü misali. Hani, Cumhurbaşkanlığı partiler üstü, yüce makamdı. Neden şimdi siyasi partiler arası dengelere konu ediyoruz? Hele neden Hükümeti oluşturan üç partinin liderinin kendi aralarında toplanarak aday belirleme çalışmalarını, sanki çok normalmiş gibi, heyecanla izliyoruz? Demek, Cumhurbaşkanı’nın vasıfları bir yana, esas, biz kendi aramızda anlaşamıyoruz. Oylamanın, rayından sapacağından, Hükümeti etkileyeceğinden korkuyoruz. Veya, kişisel olarak, içimize sindiremeyeceğimiz bir kimsenin, bu makama seçilmesini, olabildiğince, şimdiden önlemek istiyoruz. Sonra da, çok demokratız diyoruz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT