BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İyi olan, herkese iyilik eder

İyi olan, herkese iyilik eder

İyi bir insan, iyi bir müslüman demektir. Hakiki bir müslümân ise, Allahü teâlânın emirlerine uyar günâh işlemez. Müslümânlara ve gayr-i müslimlere her yerde iyilik yapar ve herkesin hakkını gözetir.İyi bir insan, herkese iyilik eder. Kimsenin malına, canına, ırzına, nâmûsuna saldırmaz. Münâkaşa etmez. Herkese karşı, güler yüzlü, tatlı dilli olur. Devâmlı çalışır. Din bilgilerini ve fen bilgilerini iyi öğrenir. Çocuklarına, tanıdıklarına da öğretir. Gıybet, dedikodu yapmaz. Hep faydalı şeyler söyler. Helâl kazanır. Kimsenin hakkına dokunmaz. Böyle olan müslümânı Allahü teâlâ da, kulları da sever. Böyle bir kimse, râhat ve huzûr içinde yaşar. Gayr-ı müslimlerin de, güler yüzle, tatlı dille gönüllerini almak, incitmemek, haklarını ödemek lâzımdır. Müslümân olsun, gayr-i müslim olsun ve nerde olursa olsun, hiç bir insanın mâlına, canına, ırzına, nâmûsuna dokunmak, câiz değildir. Müslümanların yaşadığı memleketlerdeki gayr-i müslimlerin, oraya gelen turistlerin, tüccârların da, haklarına riâyet etmelidir. Gayr-i müslimler, kendi dinlerinin emri olan ibâdetleri yapmakta serbesttirler, bunlara müdahele edilmez. GANDHİ HAYRÂN OLMUŞ Gandhi, islâm dînini inceledikten sonra müslümânlığa hayrân olmuş ve bu husûsta şöyle demiştir: “Müslümânlar, en azametli ve muzaffer günlerinde bile, müteassıb olmamıştır. İslâmiyyet, dünyâyı Yaratana ve Onun eserine hayrân olmayı emretmektedir. Batı, korkunç bir karanlık içinde iken, Doğuda parlayan göz kamaştırıcı islâm yıldızı, azâb çeken dünyâya ışık, sulh ve râhatlık vermiştir. İslâm dîni, yalancı bir din değildir. Hindûlar bu dîni saygı ile inceledikleri zamân, onlar da, islâmiyyeti benim gibi seveceklerdir. Ben, islâm dîninin Peygamberinin ve Onun yakınında bulunanların, nasıl yaşadıklarını bildiren kitâpları okudum. Bunlar, beni o kadar ilgilendirdi ki, kitâplar bittiği zamân, bunlardan dahâ fazla olmamasına üzüldüm. Ben şu kanâate vardım ki, islâmiyyetin süratle yayılması, kılıç sebebi ile olmamıştır. Aksine, her şeyden evvel sâdeliği, mantıkî olması ve Peygamberinin büyük tevâzuu, alçak gönüllülüğü, sözünü dâimâ tutması, yakınlarına ve müslümân olan herkese karşı sonsuz sadâkati sebebi ile islâm dîni birçok insanlar tarafından seve seve kabûl edilmiştir. Müslümânlık, ruhbânlığı ortadan kaldırmıştır. Müslümânlıkta, Allahü teâlâ ile kul arasında aracılık eden kimse yoktur. İslâmiyyet, başından beri sosyal adâleti emreden bir dindir. Yaratan ile yaratılan arasında, ayrı bir müessese yoktur. Kur’ân-ı kerîmi yani onun tefsîrini ve islâm âlimlerinin kitâplarını okuyan herkes, Allahü teâlânın emirlerini öğrenir ve Ona tâbi olur. Bu husûsta, Allahü teâlâ ile arasında hiç bir engel yoktur. Hıristiyanlığın birçok eksikleri olduğu için, türlü reformlar yapılmak zorunda kalındığı hâlde, müslümânlığın ise ilk günündeki şeklinden, hiçbir şey değiştirilmemiştir.” Allahü teâlânın rızâsına kavuşmayı ve yaptığı amellerinin kabûl olmasını istiyen herkes, cenâb-ı Hakkın varlığına ve Onun gönderdiği dine inanmalı, emirlerini yapmalı, yasaklarından da sakınmalıdır. Hiç kimsenin malına, canına, ırzına saldırmamalı, kimseyi incitmemeli, herkesin hakkını ödemelidir. KUL HAKKININ?EN?MÜHİMİ Kul hakkının en mühimi ve azâbı en çok olanı akrabâsına ve emri altında olanlara din bilgisi öğretmeyi terketmektir. Onların ve bütün insanların din bilgisi öğrenmelerine ve ibâdetlerini yapmalarına, işkence ederek veyâ aldatarak mâni olanın, îmânının gideceği kitaplarda bildirilmiştir. Fitne çıkarmamalı, iyi, sâlih kimselerle görüşmeli, arkadaşlık yapmalıdır. Kimse ile münâkaşa etmemeli. Ahlâkını güzelleştirmeli, herekese iyilik etmelidir. Güzel ahlâk sahibi olarak, islâm dîninin şânını, şerefini herkese göstermelidir Netice olarak iyi bir insan, iyi bir müslüman demektir. Hakiki bir müslümân ise, Allahü teâlânın emirlerine uyar günâh işlemez. İçinde yaşadığı devletin kanunlarına karşı gelerek suç işlemez. Fitne çıkmasına sebep olmaz. Müslümânlara ve gayr-i müslimlere her yerde iyilik yapar ve herkesin hakkını gözetir. Hiç kimseye zulüm, işkence yapmaz. Müslümânlığın güzel ahlâkını, şerefini, her yerde herkese gösterir, herkesin islâm dînine saygılı olmasına sebep olur. Zaten müslümân için şeref; islâmın güzel ahlâkını edinmek, herkese iyilik etmek, islâmiyyete uymak, her mahlûka faydalı olmaktır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT