BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 25 bin 4C’li çalışana tazminat müjdesi

25 bin 4C’li çalışana tazminat müjdesi

Mahkemenin 4C’ye göre çalışan personelin iş sonu tazminatının gelir vergisinden muaf tutulması ile fazla çalışma ücretinin tazminata dahil edilmesi kararı, 25 bin çalışan için tazminat müjdesi olduHaber Merkezi ANKARA Yargı kararı, kamudaki 25 bin 4/C için umut oldu. Ankara 17. İdare Mahkemesi, 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre çalışan personelin iş sonu tazminatının gelir vergisinden muaf tutulmasına ve fazla çalışma ücretinin ise tazminata dahil edilmesine karar verdi. Bu karar, 4-C’ye tabi kamu çalışanları için tazminat müjdesi anlamına geliyor. Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN) tarafından açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararda iş sonu tazminatının 4857 sayılı Kanunun 112. maddesi uyarınca kıdem tazminatı niteliğinde olduğu ve fazla çalışma karşılığı yapılan ödemelerin de iş sonu tazminatının hesabına dahil edilmesi gerektiği belirtildi. Söz konusu Kanun hükmü ile kıdem tazminatı olarak kabul edilen iş sonu tazminatının kıdem tazminatı için hüküm altına alınan gelir vergisinden de müstesna tutulması gerektiğinin anlaşıldığına dikkat çekilen kararda “Davacı için hesaplanan iş sonu tazminatının eksik hesaplandığı ve dava konusu eksik ödeme işleminin hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır” denildi. Mahkeme ayrıca, hukuka aykırı bulunan dava konusu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal hakların dava açma tarihi olan 7 Mart 2011 tarihinden itibaren işletilmesi ve yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesi gerektiğini de karara bağladı. HAKSEN, dava gerekçesinde, “4C’liler için ‘iş sonu tazminatı’ diye adlandırılan ödeme, kıdem tazminatı statüsündedir. Bu da gelir vergisinden muaftır. Halbuki 4C’lilere yapılan iş sonu tazminatı ödemesinden gelir vergisi kesilmektedir. Ayrıca yüzde 15’e varan fazla çalışma ücretleri de yine tazminata dahil edilmemiştir” denilmişti. Mahkemenin verdiği kararla 4C’lilerin işten ayrılırken aldığı tazminatlardan gelir vergisi kesilmeyeceği, fazla çalışması da dahil edileceği için daha yüksek tutarda olacak.
Kapat
KAPAT