BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 30/12/2012 tarihinde idari para cezası şoku yaşamayın

30/12/2012 tarihinde idari para cezası şoku yaşamayın

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yayınlandığı tarih olan 30/06/2012 tarihinden itibaren 6 ay sonra 6331 sayılı Kanunun 26.Maddesinde yer alan İdari Para Cezaları hayata geçecektir.İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yayınlandığı tarih olan 30/06/2012 tarihinden itibaren 6 ay sonra 6331 sayılı Kanunun 26.Maddesinde yer alan İdari Para Cezaları hayata geçecektir. 3 Ay sonra bu cezalara merhaba demeden önce gerekli tedbirleri almak zorundayız. 17 kalemden oluşan İdari Para Cezalarına işverenler muhatap olacaklardır. Bu yazımızda işverenlerin de dikkatini çekmek istiyoruz. Bu Kanunda belirtilen idari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle; A)Çalışma ve İş Kurumu il müdürünce verilir. B.)Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren otuz gün içinde ödenir. C.)İdari para cezaları tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve kuruluşları adına da düzenlenebilir. Aşağıdaki Önlemleri Almazsanız Cezasına Katlanırsınız: Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi çalışmalarının yapılmaması halinde, İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi her bir yükümlülük için ayrı ayrı 2 .000 TL. İş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirilmemesi Görevlendirilmeyen her bir kişi için 5 .000 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar kesilir.12 ay boyunca bu ceza 60 bin TL ile 120 bin TL’ye çıkar. Sağlık personeli görevlendirilmemesi 2.500 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar ödenir. Bu işler için yer ve malzeme temin edilmez ise 1.500 TL. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkilerinin kısıtlanması durumunda 1.500 TL. İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmaması/yaptırılmaması durumunda 3.000 TL., aykırılığın devam ettiği her ay için yüzde elli artırımlı olarak 4.500 TL. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının üç iş günü içinde bildirilmemesi karşılığında 2.000 TL. Çalışanların sağlık muayenelerinin yaptırılmamış olması (işe girişlerde, iş değişikliklerinde, periyodik aralıklarla vb.) her bir işçi için 1.000 TL. Denetimi engelleyen işverene 5.000 TL. İşyeri durdurulmasına rağmen faaliyete devam ederse işveren 10.000 TL. Büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerlerinde, büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamayan işverene 50.000 TL. Büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerlerinde, güvenlik raporunu hazırlayıp Bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçiren, işletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açan veya durdurulan işyerinde faaliyete devam eden işverene 80.00 0 TL. Yukarıda özetlediğimiz İdari Para Cezalarına baktığımızda en az 1.000 TL başlıyor en fazla 80.000 TL’ye kadar devam ediyor Bu rakamlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacaktır. Bu yazıyı hazırlayan SGK Uzmanı Sayın Vedat İlki Bey’e çok teşekkür ediyoruz.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT