BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ali Ûşî

Ali Ûşî

“Affa ve şefaate kavuşanlardan başka bütün günahkârlar, günahlarının cezalarını çekeceklerdir. Müminlerin, Cennete girmesi Allah’ın fazlındandır.”Ali Ûşî hazretleri, şimdi Özbekistan’da bulunan Fergâne’lidir. 575 [m. 1180] de vefât etti. [569] da (Sirâciyye) fetvâ kitâbını ve ayrıca Ehl-i sünnet itikâdını bildiren (Emâlî kasîdesi)ni yazdı. Bu eserde özetle deniyor ki: Allahü teâlâ, ezeli ve ebedidir. Hayrı da, şerri de yaratan odur. Fakat O, şerre razı değildir. Allah’ın sıfatları, zatının aynı da, gayrı da değildir. Bütün sıfatları da ezeli ve ebedidir. O hiçbir şeye benzemez. Her şeyi yoktan yaratan Allahü teâlâ, Arş’ı da yaratmıştır, fakat oraya yerleşmiş denilemez. Çünkü Arş’ı yaratmadan önce de var idi. Mekândan ve zamandan münezzehtir. Mukallidin imanı muteberdir. Kuran-ı kerim kelam-ı ilahidir, mahluk [yaratık] değildir. Cennette nimetler, Cehennemde azap vardır. Cennet ve Cehennem hiç yok olmaz. Müminler, Cennette iken, hiçbir şeye benzemeden Allahü teâlâyı görünce başka nimetleri unuturlar. Allahü teâlâya en faydalı olanı yaratması farz [mecbur] değildir. Peygamberlere ve meleklere [ve Amentü’deki diğer esaslara] inanmak farzdır. Hazret-i Muhammed aleyhisselam son peygamberdir, dini kıyamete kadar bâkidir, miracı da haktır. Bütün peygamberler, peygamberlikten önce de sonra da günah işlemezler. Ebu Bekr-i Sıddık, bütün eshab-ı kiramdan üstündür. Akıl baliğ olanın Allah’ı bilmemesi özür olmaz. Kâfirin son nefesteki imanı makbul değildir. İbadetler, ameller imanın parçası değildir. [Yani farzı yapmayana kâfir oldu denmez.] Katillik, gasp, zina gibi büyük günah işleyen Müslümana kâfir oldu denilmez. Bir müddet sonra, dinden çıkmayı niyet eden, o anda dinden çıkıp kâfir olur. Elfaz-ı küfürden bir sözü, anlamını kabul etmese de söyleyen kâfir olur. Sarhoş iken, elfaz-ı küfrü söyleyene kâfir dememelidir. KABİR AZÂBI HAKTIR Kabir suali ve kabir azabı haktır. Affa ve şefaate kavuşanlardan başka bütün günahkârlar, günahlarının cezalarını çekeceklerdir. Müminlerin, Cennete girmesi Allah’ın fazlındandır. Çünkü kimse ameliyle Cenneti hak edemez. İnsanlar, dirilince hesaba çekileceklerdir. Kıyamet günü amellerin tartılması ve sırattan geçmek haktır. Bu dünya sonradan yaratılmıştır. Duaların etkisi vardır. Dağlar kadar büyük günahı olanlar da, az veya çok şefaate kavuşacaktır. Cennet de Cehennem de şu anda mevcuttur. İman ehli, günahların cezası olarak ebediyen Cehennemde kalmayacaktır. [Cehennemde ebedi kalmak kâfirlere mahsustur.]
Kapat
KAPAT