BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Finans sektöründe sermaye artırımı

Finans sektöründe sermaye artırımı

Yönetmelik değişikliği ile finansman ve faktoring şirketlerinin ödenmiş sermayeleri 1 trilyon liradan az olamayacak.Finasman ve faktoring şirketlerinin asgari ödenmiş sermayesi, 500 milyar liradan 1 trilyon liraya yükseltildi. Faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş ve çalışma esasları hakkında yönetmeliklerde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı’nın yaptığı yönetmelik değişikliklerine göre, finansman ve faktoring şirketlerinin ödenmiş sermayeleri 1 trilyon liradan az olamayacak. Söz konusu şirketlerin sermayelerinde izne tabi tutulan oranlarda pay sahibi olan tüzel kişilerin, yönetim ve denetimin el değiştirmesi sonucunu veren hisse edinimleri ve devirlerinde de, işlemin tamamlanmasından önce Hazine’den izin alma zorunluluğu getirildi. Yönetmelik değişikliklerinin yayınlanmasından önce, Hazine’den kuruluş ön izni almış olan veya faaliyette bulunan finansman ve faktoring şirketleri için, asgari 1 trilyon lira ödenmiş sermaye şartı aranmayacak. Ancak, bu şirketlerin veya bunların sermayelerinin yüzde 50 veya daha fazlasına sahip tüzel kişi ortakların, sermayelerinin yüzde 50 veya daha fazlasının el değiştirmesi sonucunu veren hisse devirlerinde, şirket sermayesi, devir tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde 1 trilyon liraya çıkarılacak ve sermayenin tamamı nakden ödenecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT