BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BM, mukaddesâtı korumalı

BM, mukaddesâtı korumalı

İkinci Abdülhamid Han, Volter’in, Peygamberimize hakaret eden tiyatrosunu bir ültimatomla engellemişti...Birleşmiş Milletler Cemiyeti (BM)’nin temel kuruluş gâyesi nedir? -Dünya barış ve güvenliğini korumak! Bunun için ne yapıyor? Savaş, iç savaş ve çatışma çıkan bölgelere arabulucu ve gerektiğinde barış gücü (asker) gönderiyor. Savaş ve insanlık suçu işleyenlerin uluslararası mahkemelerde yargılanmasını sağlıyor. BM’nin dünya barışı için, bu saydıklarım ve benzeri çok önemli işler yaptığı bir gerçek. -Ancak yeterli değil! BM Güvenlik Konseyi, dünya barışını korumak için küresel tahrikçileri de dikkate almalıdır. Mukaddesâta saldırarak büyük insan kitlelerini tahrik edenleri de dünya barış ve güvenliği için tehdit bilmelidir. Bütün insanlığın ortak değerleri olan yüce Peygamberlere “aleyhimüsselâm” saldıranları, o mübârek zâtlara iftira ve hakârete yeltenenleri insanlık suçu işlemiş saymalıdır. Toplumlarda tek tük çıkan böyle densizleri uluslararası mahkemelerde yargılatmalı, cezalandırmalı; çizdikleri karikatürleri, yazdıkları kitapları, sahneye koydukları tiyatro oyunlarını, çevirdikleri TV ve sinema filmlerini derhâl yasaklatmalıdır. Böylelerine sosyal medyada da fırsat verilmemeli, sıkı tâkip edilmelidir. -Dünya barış ve güvenliği ancak böyle korunur! ABDÜLHAMİD’İN ÜLTİMATOMU ABD’de çevrilen ve Resûlullah Efendimiz’e attığı iftiralarla İslâm ülkelerinde infiale yol açan film vak’asının bir benzeri de Osmanlılar zamanında yaşanmıştı: “Fransız edebsiz şâ’iri Volter, Resûlullahın ‘sallallahü aleyhi ve sellem’ Hazret-i Zeyneb’i ‘radıyallahü anh⒠zevceliğe kabûl buyurmasını, târîhlere, vak’a ve haberlere taban tabana zıd ve uydurma, alçak iftirâlarla, şi’r düzerek bir tiyatro kitâbı yazmışdır. Edebiyyât ve fikr adamına yakışmıyan bu çirkin, iğrenç yazısı, kendisini aforoz etmiş olan, büyük düşmanı Papanın hoşuna gitmiş, kendisini okşayıcı mektûb yazmışdır. Müslimânların halîfesi, Sultân İkinci Abdülhamîd Hân, bu piyesin sahnede oynatılacağını işitince, Fransa ve İngiltere hükûmetlerine ültimatom vererek hemen önlemiş, bütün insanlığı, yüz kızartıcı, aşağılıklardan kurtarmışdır.” (Tam İlmihal Se’âdet-i Ebediyye, s 381, 1065, 1189, 1195) -Bugün dünyada eksik olan, işte bu otorite! UNESCO, LİSTEYE ALMALI Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı (UNESCO)‘nın insanlığın kültürel mirâsını koruma çabaları her türlü takdirin üzerindedir. İstanbul’un tarihî alanlarının yanı sıra Edirne Selimiye Camiî ile Sivas Divriği Ulu Camiî ve Darüşşifası‘nı koruma listesine almıştır. UNESCO’nun Maddî Olmayan Dünya Kültürel Mirâsı listesinde de geleneklerimizden ve dinimizden beslenen uygulamalar arasından koruma altına alınanlar vardır. Aslolan ve arzulanan ise bu nâdide mimarî yapıların, güzel hasletlerin asıl kaynağı olan yüce dinimizin, kitâbımızın ve Peygamberimiz Muhammed ‘aleyhisselâm’ın, korunması gereken dünya kültürel mirası listesine alınmasıdır. UNESCO kanalıyla insanlık, Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed‘in güzel ahlâkını ne kadar doğru öğrenirse, dünya barışını sağlamak da o kadar kolaylaşacaktır. İslâm ülkelerinin, gerek BM Güvenlik Konseyi‘nde gerekse UNESCO‘da bütün bunları gerçekleştirecek gücü vardır. -Tek şart, iş birliği yapabilmektir!..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT