BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi

İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi

6331 sayılı Kanunun 14. Maddesine göre; 1- İşveren: a) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler.6331 sayılı Kanunun 14. Maddesine göre; 1- İşveren: a) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler. b) İş yerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme sebep olmadığı halde iş yeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, iş yeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler. 2- İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur: a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde. b) Sağlık hizmeti sunucuları veya iş yeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde. 3- İş yeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön teşhis koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder. 4- Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı teşhisi koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir. 5- Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir. İş kazası ve bildirim formları 31.12.2012 tarihine kadar hem bölge çalışma hem de SGK’ya verilmeye devam edecek. 01.01.2013 tarihinden itibaren sadece SGK’ya bildirilmesi yeterli olacaktır... >> NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM? > N.Kot 15.05.1955 doğumlu bayanım. İlk Sigorta girişim 21.06.2006/Zorunlu Tarım Bağ-Kur... 1981-1985-1994 doğumlu üç çocuğum var. 2006 yılı Bağ-Kur Tesciliyle 2925 Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu’na Tabi midir? Bu Kanuna göre ‘3600’den emekli olma durumu söz konusu mudur? Bu veriler ışığında en erken emeklilik durumu ne şekilde mümkündür? Doğum borçlanması yapabilir miyim? Saygılar. CEVAP: 08.09.1999 (dahil) ila 30.04.2008 (dahil) tarihleri arasında sigortalı olanlar 4/1-(b) sigortalıları için, Kanunun geçici 9’uncu maddesinin ikinci fıkrasında 4/1-(b) kapsamında olup, 08.09.1999-30.04.2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar; Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş ve 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olması veya, Kadın ise 60, erkek ise 62 yaşını doldurması ve en az 15 tam yıl malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemesi... şartıyla kısmi yaşlılık aylığından yararlanıyorlar. Bu açıklamadan sonra cevabınıza geçebiliriz. 21.06.2006 tarihli Tarım Bağ-Kur’u girişiniz ve 6 yıl 2 ay hizmetiniz var. 8 yıl 10 ay daha prim öderseniz, 60 yaş ve 15 tam yıl (5.400 gün) ile Bağ-Kur’dan Kısmi Emekli Aylığı alabilirsiniz. Tarım Bağ-Kur’u ile Tarım Sigortası aynı değil. Mevzuatları ayrı. Bağ-Kur’da doğum borçlanması yoktur. >> OKUYUCULARIMIZIN DİKKATİNE! Emekliliğini?hesaplatacak?okuyucularımızın?sırasıyla?T.C.?ve?Cilt?Numaralarını,?İl,?İlçe ve baba adlarını, doğum tarihlerini ay ve gün olarak; askerlik yaptığı yıl ve süreyi, er veya yedek subaylık durumunu; Doğum Borçlanması yapacak bayanlar için çocukların?doğum?tarihleri ay ve gün olarak; engelli ise sakatlık oranı, “Vergi İndiriminden Faydalanabilir?Yazısı”?olup olmadığını bildirmeleri gerekiyor. Eksik bilgi verenlere cevap veremiyoruz. Cevaplarınızı gazetemizden takip edebilirsiniz... e-mail:?calisandunyasi@tg.com.tr Adres: 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna-İST.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT