BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Asgari ücret Anayasa ile vergi dışına çıkıyor

Asgari ücret Anayasa ile vergi dışına çıkıyor

Meclisteki siyasi partiler “Yeni Anayasada asgari ücretin vergi dışı kalması” konusunda uzlaşmaya varırken, temel hak ve özgürlüklere uluslararası düzeyde koruma konuldu> Şükran Kaban ANKARA Uzun yıllardır konuşulan asgari ücretin vergi dışı kalması tartışması yeni anayasa ile son bulacak. Anayasa Uzlaşma Komisyonu, yeni anayasada asgari ücretin vergi dışı kalması konusunda uzlaşmaya vardı. Komisyonun dünkü toplantısında “Devletin Ekonomik ve sosyal görevlerinin sınırı” maddesi ve “Çalışma, İş Güvenliği ve Adil Ücret Hakkı” maddesinin müzakerelerini tamamlandı. Anayasanın “Çalışma, İş Güvenliği ve Adil Ücret hakkı” maddesinde ise büyük ölçüde uzlaşmaya varıldı. Komisyonda BDP “asgari ücret vergi dışı bırakılması” önerisinde bulundu. Bu öneriye diğer partiler de destek verince asgari ücretin vergi dışı kalması yeni anayasaya girmiş oldu. Komisyonda söz konusu madde, “Herkes çalışma dinlenme, insan onur ve haysiyetine uygun yaşam sürdürmesini sağlayacak düzeyde bir adil ücret hakkına sahiptir. Hiç kimse yaşına ve gücüne aykırı işte çalıştırılamaz. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adil bir ücret elde etmek, sosyal yardımlardan yararlanmak, yaşam düzeyini yükseltmek ve çalışanları ve işsizleri korumak, işsizliği önlemeye elverişli bir ekonomik ortam sağlamak, iş güvenliğini korumak için gerekli tedbirleri alır. Asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ekonomik durumu göz önünde bulundurulur. Asgari ücretten vergi alınamaz. Çalışanlar için ücretli hafta tatili , bayram tatili, yıllık izin hakları, iş koşullarının ve çalışma ortamlarının düzenlenmesi ve iyileştirilmesi sürecine katılma hakları ve şartları kanunla düzenlenir” şeklinde yeniden düzenlendi. Öte yandan yeni anayasa yazımını sürdüren 1 nolu Yazım Komisyonu’nda ise yeni anayasaya temel hak ve özgürlüklere uluslararası anlaşmalar düzeyinde bir koruma konuldu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT