BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İbni Hacer-i Mekkî

İbni Hacer-i Mekkî

Hadis-i şerifte buyuruldu ki: “Helâl yiyen, farzları yapıp, haramlardan sakınan ve insanlara zarar vermeyen bir Müslüman Cennete gidecektir.”İbni Hacer-i Mekkî hazretleri, Mekke-i Mükerreme’nin büyük âlimi ve Şâfiî fukahâsından idi. 899 [m. 1494]’da tevellüd, 974 [m. 1566] senesinde Mekke’de vefât etti. (Zevâcir) kitabında diyor ki: Bakâra sûresi yüzseksensekizinci âyetinde meâlen, (Ey müminler! Birbirinizin mallarını bâtıl yoldan yemeyiniz!) buyuruldu. Bâtıl yol, fâiz, kumar, gasp, sirkat, hîle, hıyânet, yalancı şâhitlik, yalan yemin ederek aldatmaktır. Hadis-i şeriflerde, (Helâl yiyen, farzları yapıp, haramlardan sakınan ve insanlara zarar vermeyen bir Müslüman Cennete gidecektir) ve (Haram ile beslenen beden, ateşte yanar) ve (Şerrinden, zararından emîn olunmayan kimsenin, dîni, namazları, zekâtları, kendisine fayda vermez) ve (Üzerindeki elbisesi haramdan gelmiş olan adamın namazları kabûl olmaz) buyuruldu. Yine bir hadis-i şerifte, (Hîleli mal satan, bizden değildir. Gideceği yer Cehennemdir) buyuruldu. Bir hadis-i şerifte de, (Çok namaz kılan, oruç tutan, sadaka veren, fakat dili ile komşularını incitenin gideceği yer Cehennemdir) buyuruldu. Kâfir olan komşuyu da incitmemek, ona da iyilik yapmak, ihsân etmek lâzımdır. Hadis-i şeriflerde, (Sulh zamanında bir kâfiri haksız öldüren, Cennete girmeyecektir) ve (İki Müslüman, dünya çıkarları için döğüşünce, ölen de öldüren de Cehenneme gidecektir) ve (İnsanlara zulmeden, Kıyâmette bunun azâbını çekecektir) buyuruldu. Gayri müslimlere zulüm yapmak da böyledir. Yine hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Üç kimsenin duâsı muhakkak kabûl olur: Mazlumun, misafirin ve ana babanın) ve (Kâfir olsa da, mazlumun bedduâsı reddedilmez) ve (Kâfir olan arkadaşını öldüren de bizden değildir) ve (Günahlar içinde, azâbı en çabuk verilecek olanı, hükümetine isyân etmektir.) Zevâcir’in doksanbirinci sayfada diyor ki: (Buhârî’deki hadis-i kudsîde, [Allahü teâlâ buyurdu ki: Evliyâmdan birine düşmanlık eden benimle harp etmiş olur. Kulumu bana yaklaştıran şeyler arasında bana en sevgili olanları ona farz ettiğim şeylerdir. Kulum nâfile ibâdetleri yapmakla bana o kadar yaklaşır ki, onu çok severim ve her istediğini veririm] buyuruldu.) Doksanbeşinci sayfasındaki hadis-i şerifte, (Bir kimse bana salevât okursa, bana bildirilir. Ben de ona duâ ederim) buyuruldu. Bir hadis-i şerifte de, (Bir Müslüman bana selâm verince, ruhum bedenime gelir. Selâmına cevap veririm. Peygamberler mezarlarında diridirler) buyuruldu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT