BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Part-time iş sözleşmesiyle çalışanlara sunulan sigorta fırsatları -2-

Part-time iş sözleşmesiyle çalışanlara sunulan sigorta fırsatları -2-

5510 sayılı Kanun’un 88’inci maddesine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile 5510 sayılı Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar için eksik günlerine ait GSS primlerinin 30 güne tamamlanması zorunludur.5510 sayılı Kanun’un 88’inci maddesine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile 5510 sayılı Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar için eksik günlerine ait GSS primlerinin 30 güne tamamlanması zorunludur. Bu durumdaki işçiler sağlık yardımı alabilme adına ya aylık 2 asgari ücret kazanç beyan ederek eksik kalan günler için GSS primlerini kendileri ödeyecekler, ya da gelir testine tabi olmak suretiyle belirlenecek aylık kazanç aralığına gelen asgari ücret dikkate alınarak prim ödeyeceklerdir. Part-time iş sözleşmesiyle çalışanlar SGK sağlık yardımlarından yararlanabilmek için ya gelir testine girecek ya da gelir testi talep etmeden üst sınır olan 2 asgari ücret kazanç üzerinden hesaplanacak GSS primi ödeyerek sağlık yardımı alabileceklerdir. Part-time çalışan işçi gelir testine girecek ise tespit edilecek aile içindeki gelirinin kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az ise, genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından ödenecek, fazla çıkarsa aylık GSS primi, aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarına göre; 1) Asgari ücretin üçte birinin (313,50 TL) altında ise GSS primleri devlet tarafından ödenecek, 2)Asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında ise, 313,50x%12= 37,62 TL, 3) Asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında ise, 940,50x%12= 112,86 TL, 4) Asgari ücretin iki katından (1.881 TL) daha fazla ise, 1.881x%12= 225,72 TL, olacaktır. GSS primleri ödenmez ise sağlık yardımı verilmeyecektir. Part-time iş sözleşmesiyle çalışanların ay içinde 30 günden eksik kalan prim gün sayılarını 30 güne tamamlamaları için örtülü olarak kendilerine sunulan iki yöntemden birini?seçmeleri gerekmektedir. Bunlardan ilki eksik kalan süreleri isteğe bağlı sigorta ile 30 güne tamamlamaktır.?Diğer?yöntem?ise borçlanma?suretiyle?eksik?kalan sürelerin 30 güne tamamlanmasıdır. İSTEĞE BAĞLI PRİMLER, SSK SİGORTASI SAYILIR 5510 sayılı Reform Kanununun “isteğe bağlı sigortalılığı” düzenleyen 50’nci maddesi hükümlerine göre, sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışanlar isteğe bağlı sigortalı olabilirler. Bunun için SGK’ya isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesi ile müracaatta bulunulması yeterlidir. Bu başvuru üzerine müracaatta bulunulan tarihi takip eden günden itibaren isteğe bağlı sigortalılık başlar. Part-time iş sözleşmesiyle çalışanların isteğe bağlı sigorta prim gün sayılarının hesaplanmasında; 30 gün-zorunlu sigortalılık gün sayısı=isteğe bağlı sigorta gün sayısı formülü kullanılır. Örneğin; part-time iş sözleşmesiyle çalışan sigortalının ay içindeki toplam çalışma saatinin 7.5’a bölünmesi sonucu ay içinde 10 gün 4/a kapsamında çalışmış olduğunun tespit edildiğini varsayalım. Bu durumda sigortalı eksik kalan günlerini isteğe bağlı olarak ödemek istediğinden isteğe bağlı sigorta prim gün sayısı 30-10=20 gün olacak dolayısıyla ödeyeceği prim tutarı da 30 gün üzerinden ödeyene göre daha düşük hesaplanacaktır. Part-time iş sözleşmesiyle çalıştıkları için 30 günden eksik kalan süreleri isteğe bağlı sigorta yoluyla 30 güne tamamlayan işçilerin isteğe bağlı sigorta primi ödedikleri bu süreler 4/a kapsamında sigortalılık sayılmaktadır. DİLEDİKLERİ ZAMAN BORÇLANMA YAPABİLİRLER Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanlara, ay içinde eksik kalan süreleri 30 güne tamamlamak üzere sunulan bir diğer önemli seçenek ise eksik kalan günlerin borçlanılarak 30 güne tamamlanmasıdır. 5510 sayılı Reform Kanununda 1 Mart 2011 tarihinden geçerli olmak üzere borçlanma ile ilgili önemli bir yenilik getirilmiştir. Buna göre; kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik kalan süreleri, kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32’si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırma imkânı getirilmiştir. Bu rakam günümüzde yaklaşık olarak her gün için en düşük 10 TL en yüksek 65 TL’dir. SSK’YA BORÇLANABİLİRLER Part-time çalıştığı için prim gün sayısı ay içinde 30 günden eksik kalan ve bu eksik günleri borçlanarak prim gün sayısını 30 güne tamamlayacak olanların sigortalılık statüleri 4/a kapsamında sayılır. Dolayısıyla borçlanılan dönemdeki sigortalılık statüsünün hiçbir önemi bulunmamaktadır. Belirtelim ki; bu nitelikteki borçlanmalar 1 Mart 2011 tarihinden sonraki süreler için geçerli olacak, part-time çalışmış olanlar 1 Mart 2011 tarihinden önceki süreler için borçlanma yapamayacaktır...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 94143
  % 0.56
 • 5.3126
  % -0.54
 • 6.0666
  % -0.38
 • 6.8127
  % -0.44
 • 208.432
  % -0.27
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT