BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 7 Tepede 7 Gün

7 Tepede 7 Gün

Ersoy’dan müzik ziyafeti ... Bir Baþkadýr Ege Yemekleri ... Ýkinci Hayat TGRT’de ... Sersem Kocanýn Kurnaz Karýsý ... Milenyum modasý göz kamaþtýrdý ... Sinema ödülleri ... Denizli’ye sponsor firma ... Makyajýn sýrlarý ... Yaza merhaba ...Ersoy’dan müzik ziyafeti Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in himayelerinde hafta içinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde gerçekleştirilen “Türk İşadamları III. Kurultayı”, Türk Sanat Müziği’nin sevilen sesi Muazzez Ersoy’un konseriyle son buldu. Salonu dolduran Türk işadamları, Ersoy’un şarkılarına zaman zaman eşlik ettiler. 51 ülkenin 13 değişik sektöründen toplam 2000’e yakın işadamının katıldığı kurultayın başkanlığını iş dünyasının sevilen siması Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı yaptı. Süleyman Demirel’in açış konuşmasını yaptığı kurultaya Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli, Devlet Bakanı Recep Önal, Devlet Bakanı Tunca Toskay, Turizm Bakanı Erkan Mumcu, Dışişleri Bakanı İsmail Cem, TOBB Başkanı Fuat Miras, Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel, TÜSİAD Başkanı Erkut Yüceoğlu ve işadamı Ali Koç olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Bir Baþkadýr Ege Yemekleri “Ege Yemekleri Haftasý” ünlü simalarý bir araya getirdi. Koç Holding Turizm Baþkaný Bülent Bulgurlu eþi Vera Bulgurlu, Ertuðrul Hataylý eþi Fatoþ Hataylý, Dr. Chrenberç. Mr. Hildebrant, Gazetemizin Genel Yayýn Müdürü Kenan Akýn, Yayýn Danýþmanýmýz Erol Bilem Ege’nin leziz yemeklerinin tadýna baktýlar. Ýþ dünyasýnýn seçkin isimleri “Ege Yemekleri” haftasýnda biraraya geldi. Divan Lokantasý’nda düzenlenen tanýtým gecesinin ev sahipliðini Divan Ýstanbul Oteli’nin genç ve baþarýlý Genel Müdürü Kamil Berk eþi Melis Berk ile birlikte yaptý. Geceye Koç Holding Turizm Baþkaný Bülent Bulgurlu eþi Vera Bulgurlu, Tanýnmýþ Ýþadamlarýmýzdan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertuðrul Hataylý eþi Fatoþ Hataylý, Dr. Chrenberç. Mr. Hildebrant, Gazetemizin Genel Yayýn Müdürü Kenan Akýn, Yayýn Danýþmanýmýz Erol Bilem olmak üzere çok sayýda davetli katýldý. Davetliler, gece boyunca Ege’nin en leziz yemekleri, “Balýk Çorbasý”, “Ebegümeci Salatasý”, “Dalgan Otu Salatasý”, “Kum Midye Dolmasý”, “Dalgan Otlu Su Böregi”, “ Kuzu Etli Þefketi Bostan”, “Arapsaçý”, “Sarmaþýk”, “Kalamar Dolmasý” olmak üzere bir çok yemeðin tadýna baktýlar. Ýkinci Hayat TGRT’de Geçirdiði aðýr hastalýðýn ardýndan kendini toparlayarak yeniden hayranlarýnýn karþýsýna çýkan Türk Sanat Müziði’nin sevilen sesi Ebru Gündeþ, TGRT ekranlarýnda “Ýkinci Hayat” adlý yeni bir programa baþladý. Sanatçý, maddi imkansýzlýklar veya ailevi sebeplerden ötürü gelinlik giymemiþ çiftleri milyonlarca TGRT izleyenleri önünde nikah tazeletip, gelinlik giydiriyor ve ardýndan da balayýna gönderiyor. Ýlk programýný çeken Ebru Gündeþ, bu bölümde piyangodan büyük ikramiye kazananlarýn, cezaevlerinden çýkanlarýn, ölümden dönenlerin, depremde yakýnlarýný kaybedenlerin ikinci hayatlarýný ekrana taþýyacak. Gündeþ’in ilk programýna katýlan Bahçelievler Belediye Baþkaný Saffet Bulut ise, 35 yýllýk evli Dahi ve Seyhan Bayýr çiftinin resmi nikahýný kýydý. Gündeþ ve konuklarý düðün pastasýný birlikte keserek evli çifte mutluluklar dilediler. Sersem Kocanýn Kurnaz Karýsý Haldun Taner’in yazdýðý Orhan Alkaya’nýn yönettiði “Sersem Kocanýn Kurnaz Karýsý” adlý oyunun galasý hafta içinde Mühsin Ertuðrul Sahnesi’nde yapýldý. Savaþ Dinçel, Bilge Zobu, Atacan Arseven, Sezai Aydýn, Nilgün Kasapbaþoðlu, Ezgim Kýlýnç, Þebnem Köstem, Ragýp Yavuz, Ümit Ýmer, Haþmet Zeybek, Can Doðan, Esin Eden ve Savaþ Barutçu’nun rol aldýðý oyunun müziklerini Melih Kibar yaptý. Oyunun konusuna gelince: Güllü Agop’un Ýstanbul’da Türkçe oyun oynama imtiyazýný almasýyla iþsiz kalan bir grup tiyatrocu, Tomas Fasulyaciyan’ýn kurduðu kampanyayla Bursa’ya gelir. Sadrazamlýktan azledilen Moliere aþýðý oyun yazarý ve çevirmen Ahmet Vefik Paþa da Bursa Valisi’dir. Müzikal komedi olarak sahnelenen oyun izlenmeye deðer. Milenyum modasý göz kamaþtýrdý Ünlü mankenler Gizem Özdilli, Tülin Þahin, Nesrin Ýþçi, Esra Balamir, Eylem Þenkan, Tekbir Giyimin Milenyum koleksiyonunu muhteþem bir defile ile tanýttý. Çýraðan Sarayý’nda gerçekleþtirilen “Ýlkbahar-Yaz 2000” defilesinde, mankenler, 180 modelden oluþan 560 parça elbiseyi davetlilerin beðenisine sundu. Örme ve dokuma kumaþlardan hazýrlanan tesettür giyiminde bu yaz gri, lila, fuji ve sarý renkler moda. Sinema ödülleri Bu yýl 19’uncusu yapýlan Ýstanbul Film Festivali, hafta içinde Cemal Reþit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen görkemli bir galayla baþladý. Ýstanbul Kültür ve Sanat Vakfý Baþkaný Þakir Eczacýbaþý, Turkcell Ýleþitim Hizmetleri Genel Müdürü Cüneyt Türktan, Sinema Sanatçýsý Tarýk Akan, Perihan Savaþ ile çok sayýda sanatçýnýn katýldýðý gecede, 2000 yýlý Sinema Ödülü’ne, yönetmen Halit Refið, sanatçý Çolpan Ýlhan ile sinema yazarý Giovanni Scognamillo layýk görüldü. Sanatçýlarýn ödüllerini Tarýk Akan, Perihan Savaþ ile Turkcell Genel Müdürü Cüneyt Türktan verdi. “Yaþam Boyu Baþarý Ödülü”ne layýk görülen sanatçý Yusuf Þahin’in ödülünü Þakir Eczacýbaþý verdi. Ýstanbul Film Festivali’nde 180 film gösterime girecek. Denizli’ye sponsor firma Philips Powerlife, Türk Milli Futbol Takýmlarý Teknik Direktörü Mustafa Denizli’nin bireysel sponsorluðunu üstlendi. Philips Pil Grubu Türkiye Pazarlama ve Satýþ Müdürü Burçin Ressamoðlu, yeni ürün Powerlife Pilleri’nin “Çok daha fazla güç, çok daha fazla ömür” sloganýyla piyasaya sürüldüðünü, Mustafa Denizli’nin de en iyi spor adamý oluþu, yükselen baþarý grafiðinden ötürü böyle bir kampanyada birlikte çalýþma kararý aldýklarýný, bu kampanyayý, EURO 2000 Avrupa Kupasý’nýn resmi sponsorluðu ile destekleyeceklerini söyledi. Makyajýn sýrlarý Hilton Oteli Exhibition Fuar merkezinde açýlan “Güzellik ve Bakým Fuarý” hanýmlarýn ilgi odaðý oldu. Uzmanlarýn katýldýðý güzellik ve makyaj seanslarýna ilgi gösteren hanýmlar, güzelleþmenin sýrlarýný öðrenmenin heyecanýný yaþadýlar. Makyaj uzmaný Oya Tolga, en güzel ve sade makyajýn nasýl yapýlacaðýný, hanýmlara uygulamalý olarak anlattý. Yaza merhaba 2000 yýlýnýn güneþ gözlükleri Fatih Optik’te düzenlenen mini bir defile ile tanýtýldý. Defilede hanýmlarýn gözdesi olacak deðiþik renk ve modeldeki yüzlerce gözlük, davetlilerin beðenisine sunuldu. Bu yazýn modasý gözlüklerde, metal kenarý yumuþak, çerçeveler göz alýcý olacak. Mavi ve diðer renklerle, zarif ama çarpýcý þýklýkla, hanýmlarýn ve beylerin ilgisini toplayacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT