BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Analık ve askerlik borçlanması hakkında bilinmesi gerekenler -1-

Analık ve askerlik borçlanması hakkında bilinmesi gerekenler -1-

5510 sayılı Reform Kanun’unun 41. Maddesine göre kadın sigortalıların doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla iki defa olmak üzere ikişer yıllık sürelerinin borçlandırılmasında sigortalının doğumdan önce 4/a kapsamında sigortalı olması (SSK sigortalısı) ve adına kısa ya da uzun vadeli sigorta kolları yönünden prim ödenmiş olması yeterli sayılmaktadır.5510 sayılı Reform Kanun’unun 41. Maddesine göre kadın sigortalıların doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla iki defa olmak üzere ikişer yıllık sürelerinin borçlandırılmasında sigortalının doğumdan önce 4/a kapsamında sigortalı olması (SSK sigortalısı) ve adına kısa ya da uzun vadeli sigorta kolları yönünden prim ödenmiş olması yeterli sayılmaktadır. Doğumun kadın sigortalının çalıştığı işinden ayrıldıktan sonra 300 gün içinde gerçekleşmesi şartı kaldırılmıştır. Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalının çalıştığı iş yerinden belge istenmemekte tespit SGK kayıtlarından yapılacaktır. DOĞUMDAN SONRA PRİM ÖDENEN SÜRELER 2 YILIN HESABINA KATILMAZ Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğum yaptığı tarihten sonra adına primi ödenmiş süreler borçlanma hesabında dikkate alınmaz. Doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihine kadar olan süreler borçlandırılır. İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi borçlanabilecektir. KİMLER DOĞUM BORÇLANMASI YAPAMAYACAK * Doğumdan önce 4/a sigortalısı (eski SSK) olmayanlar borçlanma yapamazlar. * Doğumdan önceki son sigortalılık türü 4/a olan kadınlar doğum borçlanması yapabilir. 1 Ekim 2008 tarihinden önce isteğe bağlı SSK sigortalısı olanlar doğum borçlanması yapabilir ancak 1 Ekim 2008 sonrası isteğe bağlı (4/b) sigortalıları doğum borçlanması yapamazlar. * Doğumdan önce son sigortalılık türünün 4/b (eski Bağ-Kur) veya 4/c (eski memur) olması halinde doğum borçlanması yapılamayacağı gibi 2925 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalıları (eski Tarım SSK) da doğum borçlanması yapamazlar. * Doğum borçlanması iki çocukla ve en fazla 1440 günle sınırlıdır. Doğum borçlanması talebi kabul edilen kadın sigortalının iki yıllık borçlanma süresi içinde primi ödenmiş süreler bu süreler borçlanma sürelerinden düşülecektir. Örneğin; 15 Ocak 1995 tarihinde doğum yapan kadın, 15 Ocak 1995 ila 15 Ocak 1997 tarihleri arasında 300 gün prim ödemişse borçlanabileceği süre 720-300=420 gün olacaktır. * Doğum borçlanması yapmak için 18 yaş sınırlaması yok. 18 yaşından küçük kadınlar da doğumdan önce SSK sigortalısı iseler doğum borçlanması yapabilir. * Çıraklığı nedeniyle sigorta tescili yapılan (emeklilik günü olmayan sigorta) ve sonrasında doğum yapan kadınlar doğum borçlanması yapabilir. * Doğumdan önceki son sigortalılık statüsünün 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesi kapsamındaki Banka Sandıkları olması halinde, SGK doğum borçlanması yapılması talebini kabul etmemektedir. Doğum borçlanmaları, borçlanma yapan sigortalının en son sigortalılık statüsüne göre belirlenmektedir. Özellikle doğum borçlanmalarında, borçlanılan sürelere ait sigortalılık statüsünün belirlenmesinde son sigortalılık statüsüne bakılması nedeniyle borçlanma yapmanın son yedi yıl hesabı etkileyip etkilemediğine dikkat edilmelidir... Konuya devam edeceğiz...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT