BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gözetleyen kazanır

Gözetleyen kazanır

Silahların menzil kazanmasıyla birlikte istihbaratın yani düşmanı mümkün olduğu kadar önceden tespit etmek ve muharebeye hazırlanmanın önem kazandığına değinen Emekli Oramiral-Büyükelçi Güven Erkaya bu durumda silah menzili dışında kalmanın, ateş gücünü yoğunlaştıracak taktik düzenlerin savaş alanına girmeye başladığına dikkat çektiNe kadar gelişmiş silahlara sahip olursanız olun o silahı kullanabileceğiniz azami menzil ancak hedefi tespit ve teşhis menziliniz ile sınırlıdır. Örneğin 75 mil menzile sahip olan bir Harpoon güdümlü mermisini gemideki radarlarınızdan istifade ederek atacaksanız hücumbot gibi bir platformdan 15-20 milden, firkateyn gibi bir platformdan ise ancak 30-35 milden kullanabilirsiniz. Bu menzillerden kullandıktan sonra da 75 millik menzili olan bir silahı kullanmanız anlamlı olmayacaktır. Harpoon güdümlü mermisi örneğine bağlı kalmayarak, günümüzdeki harp silah araç ve gereçlerindeki muazzam gelişmeleri dikkate aldığımızda, evvelce spesifik bir gemi grubunun muharebe sahnesindeki bilgi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik uygulamaların tüm bir harekat sahnesini kapsayacak oranda genişletirilerek, merkezi bir şekilde sağlanmasını gerekli kıldığını görmek mümkündür. Kuvvet tasarrufu ancak bu yolla mümkündür. En önemli eleman: Bilgi Her uzun menzilli silah platformunun yanı sıra bilgi ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak bir keşif platformu kullanmasını sağlayacak bir keşif platformu kullanmanın ekonomik olamayacağı meydandadır. Ayrıca stratejik balistik silahların deniz platformlarından kullanılması da gözetleme konusundaki ihtiyacın daha büyük oranda artmasına neden olmuştur. Bugün bilindiği Tomhawk füzesinin menzili bin 800 mile kadar uzanmaktadır. Bu silahın bu kadar uzun menzilden kullanılması ancak ve ancak hedef bilgilerinin elde edilmesi ile mümkündür. Bu nedenle çağımız muharebelerinde, bilginin en önemli eleman olduğunu söylemek bir abartı olmayacaktır. İşte bu ihtiyaç muharebe sahasının gözetlenmesi kavramını gündeme getirmiş ve bu ihtiyaca yönelik sistemlerin geliştirilmesine başlanmıştır. Kavram üzerinde detaylara girmeden önce; muharebelerde hedef hakkında bilgi sahibi olmanın faydası ve öneminin daha iyi anlaşılmasını vurgulayan basit bir örnek verelim. Fare örneği Farz edelim ki bir otelde fare vardır ve husus sadece müşterileri rahatsız etmekle kalmamakta, otel hakkında kötü bir imajın yayılmasına da vesile olmaktadır. Bu fareyi ortadan kaldırmak üzere muhtelif yöntemler denenebilir. Örneği ilk akla gelen husus kapan kurmak olabilir. Ancak farenin nerelerde olabileceğini bilmezseniz otelin her yerine kapan kurmak zorunda kalabilirsiniz. Sizin için çok karmaşık ve masraflı olacak bu uygulama sonucunda elde edilen sonuç başarılı da olmayabilir. Bunun yerine gayretlerin bir kısmı, farenin yerini bulmaya sarfedilir ve alınan sonuçlara göre yakalama düzeneği yerleştirilirse farenin yok edilmesi çok daha kolay olabilecektir. Bu örnekten de görüleceği gibi eğer düşmanın nerede bulunduğu, ne yaptığı konusunda bilgi ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir tertibi almışsanız bir harekat sahası içindeki düşman kuvvetini çok daha az sayıdaki kuvvetlerle tesirsiz kılma, yok edebilme ihtimaliniz vardır. Bu sistemleri geliştirmediyseniz aynı sonucu almak için çok daha fazla kuvvet kullanmak durumundasınız. Muharebe sahası gözetleme sistemleri Teknik Tanımlama Muharebe sahası gözetleme sistemlerinin temel amacı, gözetlenen saha içindeki hedefleri, bunların kimliklerini (Dost/düşman olup olmadıkları, tipleri, sınıfları) hareketlerini (rota ve sür’atleri) ihtiva eden tanımlanmış bir suüstü resmini (Recognized surface picture) ortaya çıkarmaktır. Muharebe sahası gözetleme sistemlerinde değişik tipte ve komnisayonda tespit cihazları (Sensorlar) kullanılmaktadır. Bu cihazlar; profil çıkarma (Range profiling) yeteneğine sahip olan bu sayede teşhis yapabilen ISAR/SAR veya ARPA (Otomatik radar plotlama yardımcısı) gibi mikrodalga radarlar, satıh veya gök dalgaları ile yayılımlı HF radarlar gibi aktif cihazların yanısıra, GPS transponderleri, elektronik destek tedbiri cihazları ve de optik ve infrared tespit cihazları gibi pasif cihazları da kapsar. Taktik resim Bu cihazların herbirinin kapsaması (Kaplama alanı) cihazın konulduğu mevki, cihaz parametreleri, gözetlenen sahanın coğrafi özellikleri, yağmur ve deniz durumu gibi çevre faktörleri ile yakından ilgilidir. Tüm bu faktörler tespit cihazlarının hedefi tespit ve sınıflandırma performansını doğrudan etkiler. Gözetleme sisteminin konfigürasyonuna bağlı olarak gözetleme sahası her biri ayrı bir cihaz veya birden fazla cihaz tarafından kontrol edilen alt sahalara bölümlenebilir. Bu sistemlerde tespit cihazları kadar önemli bir alt sistem de “Data füzyonu”dur. Bu konu hedefleri hareketliliği nedeniyle optimal gözetleme performansı açısından son derece önemlidir. Zira değişik platformlardan aynı anda alınan bilgiler veya aynı platformdan değişik zamanlarda alınan bilgiler arasında doğru bağlantıyı kurmadığımız takdirde ortaya bütünleştirilmiş taktik resim (Interated surface picture) yerine bir karmaşa çıkacaktır. Tanımlanmış bir suüstü taktik resminin elde edilmesi için hedeflerin sadece tespiti de yeterli değildir. Mümkün olan her vasıta kullanılarak bu hedeflerin sınıflandırılması ve kimliğinin belirlenmesi de en az tespit kadar gereklidir. İşte bu ihtiyacı gidermek üzere hedef platformların, fiziki, elektronik, akustik tüm özelliklerinin depolandığı muazzam data base’ler ve bu data base’lerden istifadeyi temin edecek algoritmaların kullanıldığı Otomatik Hedef Tanıma (Automatic Target Recognition) sistemleri geliştirilmiştir. Gözetleme sistemlerini meydana getiren alt sistemlerden biri de sistemi destekleyecek muhabere olanaklarıdır. Bölgemiz için çok önemli Eğer bizim bölgemizde olduğu gibi gerginliğin süratle tırmanarak sıcak çatışmaya dönüşmesi ihtimali varsa, yani gerginliğin başlangıcından sıcak çatışmaların başlamasına kadar geçecek süre taktik resmin elde edilmesi için gerekli süreden kısa ise böyle bir sistemi barış zamanından itibaren işletmek yerinde olacaktır. Bu kullanım şeklinde de gerginlikle kademeli olarak arttırılması, bu şekilde işletme maliyetinde tasarrufa gidilmesi gibi bazı tedbirlerin uygulanması düşünülebilir. Sistemin faydaları: Gerçek zamanlı gözetleme ile temin edilen bilgiler stratejik komutandan operatif komutana, taktik komutanına ve nihayet gemi komutanına kadar her seviyede komutana sayısız faydalar sağlar. Şüphesiz bu kabil bir sistemin temin edeceği bilgilerden her kademedeki komutanın faydalanma şekli değişik olacaktır. Sonuç Günümüzdeki silah teknolojisinde muharebelerde başarı sağlamanın olmazsa olmaz koşulu; silah ile birlikte, o silahı kullanabilecek hedef bilgilerine de sahip olmaktır. Bu iki faktörü kolkola, dengeli bir şekilde geliştirmeden düşman üzerinde üstünlük sağlamanın imkanı yoktur.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT