BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mehmed Münîb Efendi

Mehmed Münîb Efendi

“Âlimlerin, hükümet memurlarına, emri maruf yapması gerekir. Fakat emri maruf yaparken, fitne çıkmamasına çok dikkat etmelidir!”Mehmed Münîb Efendi, Antep’lidir. 1768 [1182]’de İstanbul’a geldi. Anadolu Kâdîaskeri oldu. (Siyer-i kebîr) şerhini Türkçeye tercüme etmiştir. 1238 [m. 1823] senesinde Aydın’a bağlı Güzelhisâr’da vefât etti. Siyer-i kebir şerhinde buyuruyor ki: Hadis-i şeriflerde, (Emire isyan eden kimseye Cennet haramdır) ve (Adil ve zalim, her emirin emri altında cihad ediniz) buyuruldu. Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarında yazılı olan cihad, başka ülkelerdeki düşman olan kâfirlerle, devlet olarak savaşmak demektir. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Bozuk bir işi düzeltemediğiniz zaman, sabrediniz! Allahü teâlâ onu düzeltir.) Bu hadis-i şerif, kanunlara karşı gelmeyi, meşru yollardan nasihat verip sabretmeyi emretmektedir. Bir hadis-i şerifte de buyuruldu ki: (Cihadın en kıymetlisi, zalim sultan yanında, doğru yolu gösteren bir söz söylemektir.) Âlimlerin, gücü yettiği kadar hükümet memurlarına, emri maruf yapması gerekir. Fakat emri maruf yaparken, fitne çıkmamasına çok dikkat etmelidir! Zalimlere karşı gelmemeli, onlarla münakaşa etmemelidir! Mesela, namaz kılmamak, en büyük günahlardandır. Âmir, kumandan, kâfir ve zalim olup, emri altında olana “Namaz kılma” derse, “Baş üstüne, kılmam” demeli, senin yanında kılmam demeyi düşünmelidir! Çünkü fitne çıkarmak, yani Müslümanların ezilmelerine sebep olmak haramdır. O zalimin yanından ayrılınca, namazı hemen kılmalıdır! Kuvvete karşı gelmek, devlete karşı isyan etmek ahmaklıktır. Kendini tehlikeye atmak olur. Bu ise, haramdır... Kâfir ülkelerinde misafir olan Müslümanın da, kâfirlerin mallarına, canlarına ve ırzlarına dokunması caiz değildir. Kâfirlerin gönüllerini hoş ederek, onlardan istifade etmek caizdir. Dar-ül-islamda yaşayan zimmi kâfirlerin ve misafir gelen harbi kâfirlerin, yani turistlerin ve tüccarların haklarını gözetmek, Müslümanların haklarını gözetmekten daha mühimdir. Bunlara saldırmak, hatta bunları gıybet etmek, çekiştirmek bile Müslümanlara saldırmaktan daha kötüdür. Sultanın, kendi aklı ile, arzusu ile verdiği emirlerine itaat etmek vacip olmaz. Fakat sultan zalim ise, eziyet ve işkence ediyorsa, onun Allahü teâlânın hükümlerine uymayan emir ve yasaklarına da uymak gerekir. Hele, itaat etmeyenleri öldürüyorsa, kendini tehlikeye atmak, kimseye caiz olmaz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT